Daily Archives: 03/03/2017

PROCUREMENT AT PROCURIOUS – BIG IDEAS SUMMIT 2017, p III

A breath of fresh air. Ground breaking in what is usually a dry industry – thank you Procurious team – Anna Del Mar (Future Purchasing)

To give you a bit of Friday inspiration, today we bring you Big Ideas from The Hackett Group’s Chris Sawchuk and Sibylline’s Justin Crump. 

Big Ideas Summit 2017: Big Idea #20 - Enabling the Sales Function

WATCH – Big Ideas Speaker and The Hackett Group’s Principal Chris Sawchuk encourage procurement professionals to enable the sales function

 If you’re curious to see what our other Top Procurement Influencers had to share, you can watch more Big Ideas videos by visiting the Learning Area on Procurious.
Big Ideas Summit 2017: Big Idea #10 - Understand your world
WATCH –  Sibylline CEO Justin Crump’s word of advice – as the world gets more complex and threats come more quickly, you need to ensure your business has a ‘world weather forecast’ so you know when and where your organisation needs an umbrella. 

The Summit itself might be over but the global brainstorm continues on Procurious. Don’t forget, you can still access:

 • Even Bigger Ideas Podcast Series: All five of the Even Bigger Ideas podcasts have been released. You can listen to the Even Bigger Ideas Podcast Series here.
 • Your Digital Goodie Bag: Our sponsors have packed out a goodie bag for Digital Delegates, full with exclusive content and offers. Access yours via Big Ideas Summit Digital Delegate group page under the ‘Documents’ tab.

ANAF aplică Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Prin Hotararea Guvernului nr. 583/2016, a fost aprobata Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020, impreuna cu seturile de indicatori de performanta, riscurile asociate obiectivelor si masurilor din strategie si sursele de verificare, inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si standardele de publicare a informaţiilor de interes public.

 3 Martie 2017, Sursa : Contabilul.ro, http://contabilul.manager.ro

Prin intermediul Strategiei Nationale Anticoruptie se promoveaza integritatea, printr-o riguroasa punere in practica a cadrului normativ, in vederea prevenirii faptelor de coruptie.

Avand in vederea atributiile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru transpunerea prevederilor Strategiei Nationale Anticoruptie a fost elaborat proiectul de ordin privind aprobarea implementarii acesteia, astfel:

 – Seturile de indicatori de performanta, riscurile asociate obiectivelor si masurilor din strategie si sursele de verificare, denumite in continuare Plan de integritate, prevazut in anexa nr. 1. – Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazut in anexa nr. 2.

– Standardul general de publicare a informatiilor de interes public, prevazut in anexa nr.3. Prin planul de integritate se doreste detalierea masurilor din strategie, aplicabile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in functie de riscurile, vulnerabilitatile si nevoile de interventie specifice care au fost identificate.

De interes pentru achizitii :

Măsura 1.2.7. – Publicarea în format deschis a stadiului de implementare pentru proiectele de investiţii publice, prin evidenţierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici obligatorii conform legislaţiei privind finanţele publice, care are

Ca Indicatori :

 • Baza legală elaborată
  Lista obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect publicate în format deschis, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare inițială aprobată, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs)

Ca surse de verificare :
– Site ANAP
– SEAP
– Data.gov.ro
– Site ANAF

Riscuri :
– Lipsa bazei legale
– Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice

Responsabil : Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne

Termen : Semestrial, începând cu 2018

 

Măsura 3.6.6. – Organizarea periodică de cursuri de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice (măsură preluată din SNA 2012 – 2015), care are :

Ca indicatori : Număr de persoane instruite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Ca surse de verificare : Cataloage cursuri de formare profesională

Riscuri :

 • Valorificarea insuficientă/ deficitară a cunoştinţelor personalului instruit
 • Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice

Responsabil :

 • Direcţia generală de organizare şi reusrse umane
 • Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne
 • Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
 • Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice

Termen : 2016 – 2020

 

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.