MCV – Declarația Împotriva Corupției – Achizițiile / MCV – Declaration Against Corruption – Procurement

 În urma publicării Raportului în 27 Ianuarie 2017

Comisia Europeană invită România să ia măsuri în următoarele domenii:

European Commission invite Romania, following the MCV Report, to take action in :

Sursa / Source : European Commission, https://ec.europa.eu
1. Independența sistemului judiciar
Încrederea publicului în sistemul judiciar este în parte o reflectare a dorinței acestuia de a-și juca rolul de actor independent în guvernarea României. Procedurile de numire deschise și bazate pe merit vor juca un rol deosebit de important în 2016. De asemenea, ar trebui luate măsuri pentru a remedia tendința continuă ca magistrații să facă obiectul unor critici personale în exercitarea funcțiilor lor.

 Ar trebui să se asigure instituirea în timp util a unor proceduri clare și solide pentru numirile în funcțiile de conducere din cadrul magistraturii prevăzute în 2016. Pentru aceasta este nevoie ca, înainte cu câteva luni de fiecare procedură, să se stabilească diferitele etape și criteriile care vor sta la baza deciziilor. Ar trebui să se utilizeze o abordare diferită pentru numirile în posturi care nu sunt posturi de conducere la cel mai înalt nivel în cadrul serviciilor de urmărire penală, acordându-li-se persoanelor nou-numite un rol important în selectarea echipelor lor. Ar trebui să se asigure transparența tuturor procedurilor;

 Ulterior, ar trebui introdus prin lege, cu sprijinul Comisiei de la Veneția, un sistem mai robust și independent de numire a procurorilor de rang înalt;

 După cum s-a recomandat în 2015, ar trebui să se asigure că în Codul de conduită al parlamentarilor sunt incluse dispoziții clare în ceea ce privește respectarea independenței sistemului judiciar de către parlamentari și în cadrul procesului parlamentar;

 Noul Consiliu Superior al Magistraturii ar trebui să stabilească dacă pot fi întreprinse măsuri suplimentare pentru a furniza un sprijin adecvat magistraților împotriva cărora sunt îndreptate critici ce subminează independența justiției.

 

1. Judicial independence

Appointments

Successive CVM reports have highlighted that even if there has been a trend towards more merit-based and transparent appointments, the law on appointments of top prosecutors and the practice of its implementation is not sufficiently robust in terms of avoiding excessive political discretion in the appointments.

From past experience, this can result in doubts being cast on the independence of a candidate, create delays in appointments due to political deadlock, or even lead to the appointment of magistrates who may later prove to have integrity issues.

Within Europe, there are different legal traditions with regard to the appointments to the position of Prosecutor General (or similar top prosecution posts), and this is recognised by the Venice Commission. But the key is to ensure appropriate safeguards in terms of transparency and checks and balances, even in cases where the final decision would remain with the political level.

 Recommendation:

Put in place a robust and independent system of appointing top prosecutors, based on clear and transparent criteria, drawing on the support of the Venice Commission. 

2. Reforma sistemului judiciar

Ar trebui să continue activitatea de promovare a reformelor, putându-se considera că acestea au consolidat profesionalismul magistraților. În acest context, un cadru legislativ stabil ar fi benefic. Recomandările anterioare privind raționalizarea instanțelor și îmbunătățirea executării hotărârilor judecătorești rămân valabile.

 Așa cum s-a recomandat anul trecut, faza actuală a reformei codurilor juridice ale României ar trebui încheiată rapid printr-un acord în Parlament privind modificarea codurilor, adoptându-se numai modificările care respectă opiniile instituțiilor judiciare, astfel cum au fost prezentate de guvern;

 Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să elaboreze un plan clar prin care să se asigure că noul termen-limită pentru punerea în aplicare a dispozițiilor restante din Codul de procedură civilă poate fi respectat;

 Noul Consiliu Superior al Magistraturii ar trebui să instituie măsuri clare de promovare a transparenței și a responsabilității, inclusiv prin asigurarea unui program regulat de reuniuni deschise cu adunări ale judecătorilor și procurorilor la toate nivelurile, a unui dialog permanent cu societatea civilă și a unui raport anual.

2. Judicial reform

New Codes

The current phase of the reforms of the Civil and Criminal Codes needs to be finalised. For the Criminal Code and Code of Criminal Procedures, the next stage would be for Parliament to take forward its plans to adopt the amendments brought together by the government in 2016 to ensure stability of the legal framework.

For the Civil Procedure Code the government decided in December 2016 to postpone the application of the remaining provisions of the new Civil Procedure Code for two years, until 1 January 2019. The Ministry of Justice announced a plan to determine by 30 June 2017 the exact needs of the system to allow full application of the remaining provisions, and to give enough time for their implementation by the end of 2018.

 Recommendation:

The current phase in the reform of Romania’s Criminal Codes should be concluded, with Parliament taking forward its plans to adopt the amendments presented by the government in 2016 after consultation with the judicial authorities.

The Minister of Justice, the SCM and the High Court of Cassation and Justice should finalise an action plan to ensure that the new deadline for the implementation of the remaining provisions of the Code of Civil Procedures can be respected.

 Recommendation:

In order to improve further the transparency and predictability of the legislative process, and strengthen internal safeguards in the interest of irreversibility, the Government and Parliament should ensure full transparency and take proper account of consultations with the relevant authorities and stakeholders in decision-making and legislative activity on the Criminal Code and Code for Criminal Procedures, on corruption laws, on integrity laws (incompatibilities, conflicts of interest, unjustified wealth), on the laws of justice (pertaining to the organisation of the justice system) and on the Civil Code and Code for Civil Procedures, taking inspiration from the transparency in decision-making put in place by the Government in 2016.

3. Integritatea

Integritatea ar trebui să fie principiul călăuzitor în viața publică, iar cadrul juridic și instituțiile din domeniul integrității să fie concepute pentru a promova acest obiectiv. Este important să se îmbunătățească acceptarea publică și punerea în aplicare eficace a normelor în materie de incompatibilitate și să se pună accentul pe prevenirea în amonte a incompatibilității și a conflictului de interese.

 Ar trebui să se continue eforturile în direcția consecvenței jurisprudenței privind deciziile referitoare la integritate și să se pună la dispoziția instanțelor inferioare jurisprudența consolidată;

 Astfel cum s-a recomandat anterior, ar trebui să se reexamineze modul în care se poate garanta faptul că hotărârile judecătorești referitoare la suspendarea din funcție a parlamentarilor sunt aplicate în mod automat de către Parlament;

Ar trebui să se pună în aplicare verificarea ex ante a conflictelor de interese în cadrul procedurilor de achiziții publice prin intermediul programului „Prevent”;

 Ar trebui să se ia măsuri pentru a asigura respectarea normelor în materie de integritate în organizarea alegerilor locale și generale din 2016.

3. Integrity framework and the National Integrity Agency

Integrity should be the guiding principle in public life and the legal framework and integrity institutions are designed to promote this goal. The National Integrity Agency (ANI) can now be seen as an established institution, with a consistent track record. It is important to continue to maintain the results of ANI and to improve further public acceptance of incompatibility rules and to put an emphasis on upstream prevention.

The PREVENT system of ex ante checks on public procurement is an important new tool, which ANI and the National Public Procurement Agency will need to bring into operation in 2017. There has also been substantial progress in the follow-up of ANI reports, but the court proceedings remain very long and there are still exceptions to the applications of sanctions.

The legal framework for integrity remains under challenge. It is unfortunate that it does not seem currently possible to consolidate the long-term sustainability of the integrity framework through a single codification.

 Recommendation:

Ensure the entry into operation of the PREVENT system. The National Integrity Agency and the National Public Procurement Agency should put in place reporting on the ex-ante checks of public procurement procedures and their followup, including ex post checks, as well as on cases of conflicts of interest or corruption discovered, and the organisation of public debates so that the government, local authorities, the judiciary and civil society are invited to respond.

4. Lupta împotriva corupției

Menținerea eforturilor instituțiilor judiciare care combat corupția la nivel înalt rămâne cel mai important semnal de consolidare a luptei împotriva corupției. Legislația în domeniul corupției trebuie să se aplice tuturor în mod egal și la toate nivelurile.

Ar trebui să se utilizeze fondurile UE pentru diseminarea măsurilor de prevenire eficace împotriva micii corupții prin intermediul Strategiei naționale anticorupție și al reformelor generale ale administrației publice;

 Ar trebui să se asigure că noua agenție de administrare a bunurilor indisponibilizate are o conducere puternică, dispune de resurse suficiente și beneficiază de sprijinul tuturor celorlalte instituții pentru a îmbunătăți ratele de recuperare efectivă. Alte segmente ale administrației publice ar trebui să fie în mod clar responsabile dacă se dovedesc incapabile să urmărească aceste aspecte;

Ar trebui să se pună în aplicare noua strategie și planul de acțiune în materie de achiziții publice, asigurând un cadru anticorupție solid din punct de vedere al cadrului juridic, al mecanismelor instituționale și al capacității administrative, aplicând măsuri de prevenire și depistare a conflictelor de interese și demonstrând că încălcările sunt sancționate în totalitate.

 Ar trebui să se adopte criterii obiective pentru luarea și motivarea deciziilor cu privire la ridicarea imunității parlamentarilor și să se asigure faptul că imunitatea nu este folosită pentru a se evita cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție.

4. The fight against corruption

Tackling High-level corruption

The National Anti-Corruption Directorate (DNA) and the High Court of Cassation and Justice (HCCJ) have established an impressive track record in terms of solving high and mediumlevel corruption cases. Maintaining the effort of the judicial institutions addressing high-level corruption remains the most important sign of consolidating the fight against corruption.

The DNA has also been something of an example in terms of its reporting, which shows a high degree of openness and a willingness to analyse. In particular, the fact that similar corruption cases recur points to shortcomings in the process of learning lessons and closing loopholes within public institutions.

The strong media and political attacks on magistrates and the justice system also remain a serious threat to the irreversibility of the fight against corruption. Corruption laws must apply equally to all and be applied at all levels. Discussions in Parliament on objective criteria to justify a refusal to lift immunities have not led to change on the lines of previous CVM recommendations. Clearly legal amendments with the effect of weakening or shrinking the scope of corruption as an offence, or which represented a major challenge to the independence or effectiveness of DNA, would entail a reassessment of the progress made.

 Recommendation:

Adopt objective criteria for deciding on and motivating lifting of immunity of Members of Parliament to help ensure that immunity is not used to avoid investigation and prosecution of corruption crimes. The government could also consider modifying the law to limit immunity of ministers to time in office.

These steps could be assisted by the Venice Commission and GRECO (The Group of States against Corruption (GRECO) was established in 1999 by the Council of Europe to monitor compliance with the organisation’s anti-corruption standards).

The Parliament should set up a system to report regularly on decisions taken by its Chambers on requests for lifting immunities and could organise a public debate so that the Superior Council of Magistracy and civil society can respond. 

Preventing conflicts of interest, fraud and corruption in public procurement remain a serious challenge. The steps defined in 2016 for reinforcing internal control systems within the contracting authorities and the IT system for random and risk based ex-ante checks within the National Public Procurement Agency are promising, but still under development. More training and specialisation of judges in public procurement would also be important.

 

9 oameni din 10 spun că luptă împotriva corupției

Ești unul dintre ei ?

Arată-ți implicarea pentru o lume justă și transparentă prin semnarea Declarației Împotriva Corupției chiar ACUM !

 

9 out of 10 people say they would fight corruption

Are you one of them ?

Show your support for a more transparent and just world and Sign The Declaration Against Corruption, right NOW !

 

 

 

 

 

INDICELE DE PERCEPERE A CORUPȚIEI 2016

Sursa / Source : Transparency International, http://www.transparency.org

Nici o țară nu se apropie de perfecțiune, de nota 10 (indice maxim 100) în Indexul Percepției Corupției 2016

Mai mult de două treimi din cele 176 de țări și teritorii indexate în anul 2016 au decăzut față de linia  de mijloc a unei scale de la 0 (zero – foarte corupt) la 100 (o sută – foarte curat, cinstit).

Scorul mediu se învârte în jurul valorii de 43 de puncte, indicând o pandemie a corupției în sectorul public. Țările cu cele mai bune rezultate (cu galben pe hartă) sunt depășite numeric de țările colorate cu orange și roșu pe hartă, unde cetățenii acestor țări se lovesc de corupție în activitățile zilnice.

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016

Let’s get straight to the point: No country gets close to a perfect score in the Corruption Perceptions Index 2016.

Over two-thirds of the 176 countries and territories in this year’s index fall below the midpoint of our scale of 0 (highly corrupt) to 100 (very clean).

The global average score is a paltry 43, indicating endemic corruption in a country’s public sector. Top-scoring countries (yellow in the map below) are far outnumbered by orange and red countries where citizens face the tangible impact of corruption on a daily basis.

GLOSARUL ANTICORUPȚIE

ANTI-CORRUPTION GLOSSARY

ACHIZIȚII

Un proces în mai mulți pași prin care se achiziționează bunuri, servicii și lucrări de către persoane fizice, companii, autorități contractante – de la definirea nevoilor până la atribuirea contractului și livrarea bunurilor, prestarea serviciilor și / sau execuția lucrărilor.

DE CE CONTEAZĂ

Guvernele grupului G20 trebuie să urgenteze adoptarea standardelor de achiziții și de management financiar în concordanță cu art. 9 al UNCAC și cu principiile OECD privind Integritatea în Achizițiile Publice. Toate guvernele vor trebui să implementeze liniile directoare în achizițiile publice pentru a asigura conformitatea cu legislația în materie și cu transparența în procesul de licitații al sectorului public (al autorităților contractante).

PROCUREMENT

A multi-step process of established procedures to acquire goods and services by any individual, company or organisation — from the initial needs assessment to the contract’s award and service delivery.

WHY IT MATTERS

G20 governments should adopt and urge all governments to promptly enact the standards for procurement and public financial management, consistent with Article 9 of the UNCAC and the OECD Principles on Enhancing Integrity in Public Procurement. All governments should implement internal procurement guidelines to ensure compliance with the law and maximum transparency in bidding processes for public contracts.

INFORMAȚII ADIȚIONALE : ACHIZIȚII

ADDITIONAL INFORMATION: PROCUREMENT

Documente :
Documents:

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism

Eurobarometru Flash 445 Ro

Eurobarometru Flash 445 En

The Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania – third wave – Briefing Note

Report – The Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania – third wave – Flash Eurobarometer 445

CONSOLIDAREA UNUI SISTEM EFICIENT DE CONTROL PENTRU PREVENIREA FRAUDELOR CU FONDURI EUROPENE ÎN NOILE STATE MEMBRE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 Studiu Comparat: ROMÂNIA, BULGARIA, UNGARIA, CROAȚIA

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.