FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

logo USH

Obiectivul principal constă în formarea de jurişti pentru diverse domenii ale vieţii sociale, pentru administratia publică centrală si locală, cercetatori.

Decan: Lector univ. dr. Camelia OLTEANU

Consiliul Departamentului

Administraţie Publică –ZI şi FR – 3 aniFacultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative organizează înscrieri în perioada 01 iulie- 30 septembrie 2015.Facultatea noastră, prin calitatea procesului instructiv – educativ, prin oferta universitară propusă, prin înalta tinuta academică a cadrelor universitare de care dispune a fost printre primele instituţii de învăţământ superior particular autorizată să funcţioneze prin Hotarâre de Guvern. Instituţia noastră dispune de o excelentă bază tehnico – materială proprie: sediu nou, modern, laboratoare de informatică, de limbi străine, psihologie, amfiteatre, elegante săli de curs şi seminarii, cantină studenţească proprie etc. În funcţie de anii de studii, studenţii nostri au posibilitatea armonizării cunoştinţelor teoretice cu cele aplicative, practice, desavârşindu-şi pregătirea de specialitate prin practică judiciară şi administrativă pe care o efectuează sub îndrumarea titularilor de curs, la instanţele din Municipiul Braşov: Judecătoria Braşov, Tribunalul Brasov, Curtea de Apel Braşov şi la autorităţile administraţiei publice: Consiliul Local Braşov, Primăria Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Prefectura Braşov.

Drept – ZI şi FR -4 ani

Masterat –Managementul Administraţiei Publice –ZI/ 2 ani

Masterat – Cooperare Internaţională în Justiţie –ZI/ 1 an

Curs Postuniversitar –Formarea de Experţi în Achiziţii Publice -180 ore / 6 luni

Curs Postuniversitar –Comunicare în Administraţia Publică

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.