Daily Archives: 03/03/2017

ANAF aplică Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Prin Hotararea Guvernului nr. 583/2016, a fost aprobata Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020, impreuna cu seturile de indicatori de performanta, riscurile asociate obiectivelor si masurilor din strategie si sursele de verificare, inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si standardele de publicare a informaţiilor de interes public.

 3 Martie 2017, Sursa : Contabilul.ro, http://contabilul.manager.ro

Prin intermediul Strategiei Nationale Anticoruptie se promoveaza integritatea, printr-o riguroasa punere in practica a cadrului normativ, in vederea prevenirii faptelor de coruptie.

Avand in vederea atributiile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru transpunerea prevederilor Strategiei Nationale Anticoruptie a fost elaborat proiectul de ordin privind aprobarea implementarii acesteia, astfel:

 – Seturile de indicatori de performanta, riscurile asociate obiectivelor si masurilor din strategie si sursele de verificare, denumite in continuare Plan de integritate, prevazut in anexa nr. 1. – Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazut in anexa nr. 2.

– Standardul general de publicare a informatiilor de interes public, prevazut in anexa nr.3. Prin planul de integritate se doreste detalierea masurilor din strategie, aplicabile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in functie de riscurile, vulnerabilitatile si nevoile de interventie specifice care au fost identificate.

De interes pentru achizitii :

Măsura 1.2.7. – Publicarea în format deschis a stadiului de implementare pentru proiectele de investiţii publice, prin evidenţierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici obligatorii conform legislaţiei privind finanţele publice, care are

Ca Indicatori :

  • Baza legală elaborată
    Lista obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect publicate în format deschis, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare inițială aprobată, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs)

Ca surse de verificare :
– Site ANAP
– SEAP
– Data.gov.ro
– Site ANAF

Riscuri :
– Lipsa bazei legale
– Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice

Responsabil : Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne

Termen : Semestrial, începând cu 2018

 

Măsura 3.6.6. – Organizarea periodică de cursuri de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice (măsură preluată din SNA 2012 – 2015), care are :

Ca indicatori : Număr de persoane instruite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Ca surse de verificare : Cataloage cursuri de formare profesională

Riscuri :

  • Valorificarea insuficientă/ deficitară a cunoştinţelor personalului instruit
  • Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice

Responsabil :

  • Direcţia generală de organizare şi reusrse umane
  • Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne
  • Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
  • Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice

Termen : 2016 – 2020

 

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.