Daily Archives: 05/02/2018

Impactul modificărilor și completărilor privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție

Începând cu 01 ianuarie 2018, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a avut loc trecerea contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajat, fapt ce afectează structura procentuală a ofertelor, respectiv structura devizului care a stat la baza atribuirii contractului în ceea ce privește manopera și cheltuielile salariale.

În acest sens, în ceea ce privește impactul noilor prevederi fiscale generat de apariția O.U.G. nr. 79/2017 asupra contractelor de achiziție publică aflate în derulare, precizăm următoarele:

Înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 79/2017 cotele aferente contribuțiilor sociale obligatorii erau atât în sarcina angajatorului, cât și în sarcina angajatului.

Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ sus-menționat, contribuțiile sociale au fost trecute în totalitate în sarcina angajatului, acesta preluând astfel și partea contribuțiilor datorate de angajator.

 

Continue reading

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.