Calendar

June 2024
M T W T F S S
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Articole şi informări

Achiziţii beneficiari privaţi

4 Aprilie 2014, Sursa : Ministerul Fondurilor Europene

 Ministerul Fondurilor Europene pune la dispoziţia beneficiarilor din mediul privat al fondurilor europene o aplicaţie web în mod gratuit.

Această aplicaţie web, dezvoltată de Ministerul Fondurilor Europene, centralizează toate anunţurile de achiziţii derulate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat. Publicarea anunţurilor pe acest site este obligatorie, conform prevederilor Ordinului de ministru 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi in cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență” precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrări.

Prin ordinul menţionat a fost abrogat Ordinul de ministru 1.050/2012, care a obligat beneficiarii din mediul privat să deruleze proceduri de achiziţii similare cu cele impuse instituţiilor publice, chiar dacă legislaţia europeană nu conţine astfel de prevederi.

Beneficiarii din mediul privat cofinanţează proiectele pe care le implementează din resurse proprii şi tocmai din acest motiv sunt motivaţi să utilizeze eficient resursele pe care le au la dispoziţie.

Principalele beneficii aduse prin implementarea procedurii simplificate :

■ Pentru achiziţia de bunuri de peste 30.000 de euro, de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro beneficiarii din mediul privat vor trebui doar să publice un anunţ în secţiunea Achiziţii private a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene.

■ Publicarea anunţurilor va fi gratuită;

■ Din ofertele primite, beneficiarii o vor alege pe cea pe care o consideră cea mai competitivă şi îşi vor argumenta opţiunea prin întocmirea unei note justificative. Subliniez că beneficiarii privaţi vor putea selecta cea mai bună ofertă chiar dacă nu primesc cel puţin trei oferte conforme;

■ Dacă în trecut beneficiarii din mediul privat au fost obligaţi să suporte corecţii financiare de până la 25% pentru greşeli din cauza lipsei de experienţă în derularea unor proceduri de achiziţii similare cu cele destinate instituţiilor publice, acum prevederile Ordinului 1.120/2013 sunt clare: doar beneficiarii care nu respectă principiul transparenţei suportă corecţii financiare. Astfel, nepublicarea anunţurilor de achiziţie pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene va fi sancţionată cu aplicarea unei corecţii de 25%. În paralel, nepublicarea anunţului de atribuire va fi penalizată cu o corecţie de 5%.

Simplificarea procedurii de achiziţii este o măsură asteptată de toţi beneficiarii de fonduri europene din mediul privat.

Ministerul Fondurilor Europene

The Sexiest Job in the World : Supply Chain Management

This gallery contains 1 photo.

 Created :

 

The behind-the-scenes job of getting the right product at the right time in front of the right people at the right cost is historically unglamorous

 

 

When you think about the sexiest profession in the world, supply chain management isn’t necessarily the first thing that comes to mind. The difficult behind-the-scenes job of getting the right product at the right time in front of the right people at the right cost is historically a little unglamorous and unsexy. But that is changing quickly.

Here is why :

Supply Chains Are the Backbones of Successful Products

The world’s best products depend on the flawless operation of their supply chains. From the newest iPhone to the latest collection at your local ZARA store, market-leading products owe as much to innovation as they do to the quality of their supply chains. Tim Cook, the CEO of Apple, actually ran the company’s supply chain before he was tapped for the top job.

Supply Chains Are Run with the Newest Technology

As globalization continues, supply chains are getting more global and more outsourced every day. As a result, they are also becoming more complex and harder to control. Companies deploy some of the newest technology to manage their ever-expanding networks of supply chain partners around the globe. Similar to how we use social networking sites like Facebook to manage our social connections, many companies are now moving away from traditional enterprise resource planning (ERP) software, and rely on cloud-based collaboration platforms to orchestrate their global networks of trading partners in a much more efficient and scalable way.

Supply Chains Need to Be Fast and Agile

Supply chains are under constant assault from shifting market forces, competitive pressures and unexpected disruptions. To operate successfully in this environment requires the ability to respond swiftly to sudden changes on the demand side and unforeseen disruptions on the supply side. The need for speed and agility makes modern supply chain management much more demanding, but also more exciting than any other corporate function.

Supply Chain Management Is a Global Business

Global giants like Adidas, CAT, Nestlé or Pfizer are not the only companies who operate global supply chains any longer. Today, companies of any size can tap into cloud-based business networks, and immediately start sourcing and selling globally without the budgets and resources required just a few years ago. The democratization of business-to-business (B2B) connectivity infrastructure effectively leveled the playing field of global trade. As a result, it’s more common in supply chain management than in any other field to interact with business partners from all over the world on a daily basis.

Supply Chain Management Is About Big Data

In 2013, Harvard Business Review (HBR) named “data scientist” the sexiest profession of the 21st century. A data scientist, according to HBR, is a high-ranking professional with the training and curiosity to make discoveries in the world of big data. The ability to turn big data along the extended supply chain into real-time, actionable business intelligence is quickly becoming a game-changing skill in supply chain management as well.

In summary, supply chains form the backbones of the world’s most successful products, and require the newest technology to operate smoothly and efficiently. They have to be fast and agile to compete globally and are a prime target for big data analysis. That’s why supply chain management is the sexiest job in the world.

Boris Felgendreher is the European marketing manager at GT Nexus, one of the world’s largest cloud-based collaboration platforms for global trade and supply chain management. He is fully aware that his job may only be the second-sexiest at best.

 

We are Romanian National Union in Procurement and we love to keep you informed. 

 

Fiscul pune la bătaie alte 280 de posturi de inspector antifrauda fiscală.

This gallery contains 1 photo.

26 Februarie 2014, Sursa : Avocatnet.ro, Autor : Mirela Oprea

Un nou concurs se va desfasura in 29 martie

       Un nou concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Directia Generala de Antifrauda Fiscala se va desfasura in 29 martie, a anuntat recent Fiscul pe pagina sa de internet. Aceasta in conditiile in care un astfel de concurs este deja programat sa se desfasoara chiar in aceasta sambata. De aceasta data, sunt puse la bataie 280 de posturi de inspector antifrauda fiscala.

Directia Generala Antifrauda Fiscala este o directie infiintata recent in cadrul ANAF, prin OUG nr. 74/2013, in vigoare din luna iulie 2013. Numirea personalului, adica a inspectorilor antifrauda, se face pe baza de concurs sau examen, ocuparea functiilor publice fiind facuta in urma promovarii evaluarilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii si a evaluarilor de integritate.

Prin urmare, ANAF a publicat recent anuntul ca un nou concurs pentru ocuparea de posturi la Directia generala antifrauda fiscala se va organiza in data de 29 martie 2014.

Aceasta in conditiile in care un astfel de concurs se afla chiar in acest moment in desfasurare.

Mai precis, sambata se va desfasura proba scrisa pentru ocuparea a 300 de posturi, disponibile la Directia de combatere a fraudelor, precum si in cadrul celorlalte structuri ale DGAF.

De aceasta data, insa, pentru concursul ce va avea loc la finalul lunii, este vorba de un numar de 286 de posturi, disponibile doar in cadrul structurilor DGAF, nu si la Directia de combatere a fraudelor. O lista completa a posturilor este disponibila AICI.

Cine poate participa la concurs ?

Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Fiscului a fost aprobat in 9 septembrie 2013, prin HG nr. 677/2013. Documentul stabileste ca la concurs poate participa orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici :

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 • indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

In plus, conform anuntului ANAF, candidatii trebuie sa aiba vechime in specialitatea studiilor necesare in executarea functiei, dupa cum urmeaza :

 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior, vechimea trebuie sa fie de 9 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal, vechimea trebuie sa fie de 5 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent, vechimea trebuie sa fie de 1 an;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant, vechimea nu este necesara.

De asemenea, candidatii trebuie sa dovedeasca promovarea evaluarilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Directiei generale antifrauda fiscala din punct de vedere psihologic si al comportamentului simulat, de catre personal sau cabinete de specialitate, autorizate in conditiile legii.

Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere ?

Potrivit anuntului publicat recent de Fisc, dosarul de inscriere a candidatilor va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente :

 • cererea de inscriere privind participarea la concurs (disponibila AICI);
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • copia diplomei de licenta sau echivalent;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
 • o declaratie pe propria raspundere (modelul este disponibil AICI);
 • curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 • documentele care atesta promovarea evaluarilor psihologice complexe si a celor de integritate, eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului.

ANAF atentioneaza, de asemenea, ca vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor dobandita dupa data de 1 ianuarie 2011 va fi atestata prin adeverinte care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Presedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013.

In ceea ce priveste copiile de pe actele prevazute mai sus, acestea se vor prezenta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul tehnic al comisiei de examinare si evaluare.

“Sunt considerate complete dosarele de concurs care contin toate documentele prevazute, pana la termenul limita stabilit in anuntul de concurs”, mai puncteaza institutia.

Dosarele se pot depune in perioada 26 februarie – 12 martie, de luni pana vineri, intre orele 8:30 – 17:00 (luni – joi) si 8:30 – 14:30 (vineri), la sediul ANAF din Piata Alba-Iulia nr.6, bloc I5, sector 3, parter (in dreapta), sala de sedinte. Termenul limita pana la care se poate candida este 12 martie 2014.

In ce va consta concursul ?

Potrivit regulamentului de concurs, odata finalizata selectia dosarelor de inscriere, concursul sau examenul va consta in 2 etape, proba scrisa si interviul.

Proba scrisa

In aceasta sesiune de examen, proba scrisa se va desfasura in data de 29 martie 2104.

Conform Regulamentului, proba va consta in rezolvarea unor teste-grila. “Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii functiei publice pentru care se organizeaza concursul”, se arata in documentul citat.

* Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs (disponibila AICI), astfel incat sa asigure capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.

Pentru proba scrisa a concursului, punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:

 • minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
 • minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Atentie ! La urmatoarea etapa, interviul, se vor prezenta doar candidatii declarati admisi la proba scrisa.

Interviul

Interviul in fata membrilor comisiilor de examinare si evaluare poate fi sustinut doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa, ce vor fi evaluati in baza calificativelor “admis” sau “respins”. In cadrul interviului se vor testa abilitatile impuse de functie, aptitudinile si cunostintele profesionale ale candidatilor, planul de interviu fiind intocmit in prealabil de comisia de concurs.

“Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de doua zile lucratoare de la solutionarea contestatiilor la proba scrisa”, se mai precizeaza in Regulament.

Fiscul pune la bătaie alte 280 de posturi de inspector antifrauda fiscală.

This gallery contains 1 photo.

26 Februarie 2014, Sursa : Avocatnet.ro, Autor : Mirela Oprea

Un nou concurs se va desfasura in 29 martie

       Un nou concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Directia Generala de Antifrauda Fiscala se va desfasura in 29 martie, a anuntat recent Fiscul pe pagina sa de internet. Aceasta in conditiile in care un astfel de concurs este deja programat sa se desfasoara chiar in aceasta sambata. De aceasta data, sunt puse la bataie 280 de posturi de inspector antifrauda fiscala.

 

Directia Generala Antifrauda Fiscala este o directie infiintata recent in cadrul ANAF, prin OUG nr. 74/2013, in vigoare din luna iulie 2013. Numirea personalului, adica a inspectorilor antifrauda, se face pe baza de concurs sau examen, ocuparea functiilor publice fiind facuta in urma promovarii evaluarilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii si a evaluarilor de integritate.

Prin urmare, ANAF a publicat recent anuntul ca un nou concurs pentru ocuparea de posturi la Directia generala antifrauda fiscala se va organiza in data de 29 martie 2014.

Aceasta in conditiile in care un astfel de concurs se afla chiar in acest moment in desfasurare.

Mai precis, sambata se va desfasura proba scrisa pentru ocuparea a 300 de posturi, disponibile la Directia de combatere a fraudelor, precum si in cadrul celorlalte structuri ale DGAF.

De aceasta data, insa, pentru concursul ce va avea loc la finalul lunii, este vorba de un numar de 286 de posturi, disponibile doar in cadrul structurilor DGAF, nu si la Directia de combatere a fraudelor. O lista completa a posturilor este disponibila AICI.

Cine poate participa la concurs ?

Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Fiscului a fost aprobat in 9 septembrie 2013, prin HG nr. 677/2013. Documentul stabileste ca la concurs poate participa orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici :

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 • indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

In plus, conform anuntului ANAF, candidatii trebuie sa aiba vechime in specialitatea studiilor necesare in executarea functiei, dupa cum urmeaza :

 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior, vechimea trebuie sa fie de 9 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal, vechimea trebuie sa fie de 5 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent, vechimea trebuie sa fie de 1 an;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant, vechimea nu este necesara.

De asemenea, candidatii trebuie sa dovedeasca promovarea evaluarilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Directiei generale antifrauda fiscala din punct de vedere psihologic si al comportamentului simulat, de catre personal sau cabinete de specialitate, autorizate in conditiile legii.

Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere ?

Potrivit anuntului publicat recent de Fisc, dosarul de inscriere a candidatilor va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente :

 • cererea de inscriere privind participarea la concurs (disponibila AICI);
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • copia diplomei de licenta sau echivalent;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
 • o declaratie pe propria raspundere (modelul este disponibil AICI);
 • curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 • documentele care atesta promovarea evaluarilor psihologice complexe si a celor de integritate, eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului.

ANAF atentioneaza, de asemenea, ca vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor dobandita dupa data de 1 ianuarie 2011 va fi atestata prin adeverinte care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Presedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013.

In ceea ce priveste copiile de pe actele prevazute mai sus, acestea se vor prezenta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul tehnic al comisiei de examinare si evaluare.

“Sunt considerate complete dosarele de concurs care contin toate documentele prevazute, pana la termenul limita stabilit in anuntul de concurs”, mai puncteaza institutia.

Dosarele se pot depune in perioada 26 februarie – 12 martie, de luni pana vineri, intre orele 8:30 – 17:00 (luni – joi) si 8:30 – 14:30 (vineri), la sediul ANAF din Piata Alba-Iulia nr.6, bloc I5, sector 3, parter (in dreapta), sala de sedinte. Termenul limita pana la care se poate candida este 12 martie 2014.

In ce va consta concursul ?

Potrivit regulamentului de concurs, odata finalizata selectia dosarelor de inscriere, concursul sau examenul va consta in 2 etape, proba scrisa si interviul.

Proba scrisa

In aceasta sesiune de examen, proba scrisa se va desfasura in data de 29 martie 2104.

Conform Regulamentului, proba va consta in rezolvarea unor teste-grila. “Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii functiei publice pentru care se organizeaza concursul”, se arata in documentul citat.

* Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs (disponibila AICI), astfel incat sa asigure capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.

Pentru proba scrisa a concursului, punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:

 • minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
 • minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Atentie ! La urmatoarea etapa, interviul, se vor prezenta doar candidatii declarati admisi la proba scrisa.

Interviul

Interviul in fata membrilor comisiilor de examinare si evaluare poate fi sustinut doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa, ce vor fi evaluati in baza calificativelor “admis” sau “respins”. In cadrul interviului se vor testa abilitatile impuse de functie, aptitudinile si cunostintele profesionale ale candidatilor, planul de interviu fiind intocmit in prealabil de comisia de concurs.

“Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de doua zile lucratoare de la solutionarea contestatiilor la proba scrisa”, se mai precizeaza in Regulament.

Davos – Raport : Riscurile mondiale cele mai probabile ale anului 2014

This gallery contains 1 photo.

26 Ianuarie 2014, Sursa : Curs de Guvernare.ro, Autor : Victor Bratu

 

 

  Raportul „Riscuri Globale 2014”, dat publicităţii vineri, la Davos, arată că inechitatea socială are potențial exploziv, fiind probabil să provoace un impact la scară mondială.   Alte riscuri cu potenţial să genereze crize majore sunt, conform raportului, fenomenele meteorologice extreme, şomajul şi o nouă criză financiară.   Raportul “Riscuri Globale 2014”, alcătuit de peste 700 de experţi ai Forumului Economic Mondial, analizează 31 de riscuri globale. Dintre acestea, o atenţie specială este acordată următoarelor :  şomajul în rândul tinerilor, “dezintegrare digitală” şi evoluţii geopolitice.

Riscurile cu impactul cel mai probabil : problemele sociale

Decalajul cronic dintre veniturile celor mai bogaţi şi celor mai săraci cetăţeni ai lumii este privit de raport ca fiind cel mai probabil risc să provoace daune grave la nivel mondial.   Analizând cea mai probabilă evoluţie a omenirii în următorii 10 ani, raportul clasifică în cinci categorii- economic, de mediu, geopolitic, social şi tehnologic- potenţialele riscuri, pe care le evaluează şi punct de vedere al probabilităţii şi al impactului potenţial.

 

 

  Cele mai probabile ameninţări globale : după prăpastia veniturilor, experţii Forumului Economic Mondial consideră fenomenele meteorologice severe ca fiind cel mai probabil să provoace „un şoc sistemic la scară globală”. Acestea sunt urmate de şomaj şi subocupare, schimbări climatice şi atacuri cibernetice.   Ameninţările cu cel mai distructiv impact : crizele financiare sunt considerate cele care pot afecta cel mai grav sistemele şi statele. Riscul economic este urmat de două din categoria celor de mediu- schimbări climatice şi criza apei potabile, unul de categorie socială (şomaj şi subocupare) şi altul tehnologic (colapsul infrastructurii esenţiale de comunicaţii).   „Fiecare dintre riscurile analizate de raport deţine potenţial la scară mondială, dar interconectabilitatea acestora (posibilitatea declanşării concomitente sau în efect de cascadă- n.red.) poate conduce spre un efect multiplicator. Este vital deci ca bogaţii şi decidenţii lumii să privească cu responsabilitate aceste riscuri.”, a afirmat Jennifer Blanke, economist şef al Forumului Mondial.

Cum au evoluat factorii de risc din punct de vedere al probabilităţii (CLICK PE TABELUL 1) şi al impactului (CLICK PE TABELUL 2) în perioada 2007-2014.

 

(TABELUL 1 – CLICK PENTRU MĂRIRE)

 

(TABELUL 2 – CLICK PENTRU MĂRIRE)

 

„Cod portocaliu” pentru Internet, şomajul tinerilor şi pentru complexitatea situaţiei geopolitice

 

Pe lângă măsurătorile asupra seriozităţii, a probabilităţii şi a impactului potenţial ale celor 31 de riscuri globale, raportul include şi secţiuni speciale. Acestea sunt :

 • „Armaghedonul cibernetic”. Dependenţa în creştere de Internet şi creşterea explozivă a terminalelor mobile fac ca riscul de eşec sistemic – la un nivel care să ducă la colapsul unor întregi societăţi – să fie în 2014 mai mare ca oricând. Recentele dezvăluiri ale supravegherii globale asupra comunicaţiilor au generat numeroase reacţii punctuale de apărare, care ar putea conduce la „balcanizarea Internetului”. „Încrederea în Internet este în continuă scădere ca rezultat al utilizării incorecte a datelor, a hacking-ului şi a interferenţei asupra vieţii private”, a declarat Axel P. Lehmann, oficial al Zurich Insurance Group. „O fragmentare a Internetului este modalitatea greşită de abordare – va genera pierderea beneficiilor pe care le oferă World Wide Web. Decât să construim grădini înconjurate de ziduri înalte mai bine stabilim standarde clare de securitate în încercarea de a restabili încrederea”, a insistat Axel P. Lehmann.
 • Şomajul în rândul tinerilor combinat cu costurile educaţiei. Statisticile la zi arată că peste 50% dintre tinerii care trăiesc în state dezvoltate sunt şomeri. În statele sărace, care găzduiesc 90% din tinerii lumii, fenomenul angajărilor fără forme legale este în continuă creştere. Fenomenul este explicat de David Cole, înalt oficial al Swiss Re: Ca rezultat al crizei economice globale, tânăra generaţie din pieţele mature se confruntă cu o ofertă scăzută pe piaţa muncii. Aceasta se petrece în contextul în care tocmai aceştia vor trebui să asigure pensiile generaţiei mature. În paralel, pe pieţele emergente sunt disponibile mai multe oferte de muncă, dar aici lipseşte forţa de muncă calificată. Este vital să generăm soluţii care să adapteze sistemul educaţional la cererile pieţei de muncă şi să creăm sisteme globale de accesare a ofertelor de muncă
 • Complexitatea în creştere a situaţiei geopolitice. Lumea de astăzi prezintă patru riscuri majore, cu impact asupra stabilităţii mondiale: 1. Incertitudinea pieţelor emergente, ca rezultat al presiunilor sociale, politice şi economice. 2. Fricţiuni politice şi comerciale interstatale, în care comerţul şi investiţiile sunt utilizate pentru creşterea influenţei în diverse arii geografice. 3. Progresul lent pe provocări globale, ca rezultat al ineficienţei de răspuns adecvat faţă de riscuri de mediu şi de dezvoltare. 4. Un mediu geopolitic fracturat, care împiedică progresul industiilor esenţiale dezvoltării globale.

(Descărcați AICI Raportul „Riscuri Globale 2014”, dat publicităţii la Davos.)

 

 

„Riscuri Globale 2014” a fost elaborat cu ajutorul experţilor Marsh&Lennan, Swiss Re, Zurich Insurance Group, Oxford University, Universitatea Naţională din Singapore, University of Pennsylvania.

 

Premieră la Davos : puternicii lumii împrumută temele de discuție de la protestatarii tradiționali

De obicei, chestiunea inechităţii sociale face obiectul protestelor care se desfăşoară în staţiunea montană elveţiană Davos în paralel cu reuniunea. Anul acesta însă, asupra problemei s-au aplecat participanţii Forumului Economic Mondial, îngrijoraţi de prăpastia care s-a căscat între veniturile celor bogaţi şi celor săraci.   Un sondaj efectuat printre participanţii la reuniunea economică de la Davos relevă faptul că 58 % dintre aceştia caracterizează inechitatea socială drept frână a dezvoltării economice. 68 % dintre cei chestionaţi cred că guvernele naţionale trebuie să ia măsuri urgente pentru micşorarea decalajelor.

 

Sărăcia – moralitate versus cinism

“Indiferenţa faţă de situaţia populaţiei sărace va duce la subminarea economiilor şi va creşte presiunea asupra guvernelor naţionale să adopte măsuri de protecţie socială pentru proprii votanţi”, este concluzia exprimată vineri de Tim Adams, preşedinte al Institute of International Finance – reprezentant al peste 400 de grupuri financiare, printre care se numără Goldman Sachs, Barclays şi Deutsche Bank AG.   “Cu cât nivelul salariilor stagnează, cu atât este mai presant să găsim soluţii de creştere. Dacă muncitorul nu câştigă suficient, atunci el nu va mai putea să consume bunuri”, a mai declarat Tim Adams.   Subiectul inechităţii sociale s-a detaşat în subiect principal la Davos. Discuţiile au alunecat chiar şi spre zone sensibile, de tipul : ar trebui “aruncaţi peste bord” cei care nu ţin pasul în cursa globală, în care tehnologia şi competitivitatea fac desuete anumite meserii ?   “Nu este o chestiune de business, este o chestiune de moralitate”, a nuanţat pentru Bloomberg James Gorman, CEO Morgan Stanley.   “Dacă aş putea alege, prima mea dorinţă ar fi să reuşim să eradicăm sărăcia. Inechitatea socială însă, atâta timp cât există creştere economică, ar putea fi considerată drept un efect secundar”, a declarat şi Sergio Ermotti, director executiv UBS AG.

 

Harta celor 31 de riscuri și probabilitatea lor

POS DRU : APROBĂ pentru CPP 163 DE 2 X ACELAŞI PROIECT

This gallery contains 1 photo.

9 Ianuarie 2013, Sursa : Finanţare.ro

 

POS DRU : Lista cererilor de finanţare aprobate pentru CPP 155, 158 şi 163

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat lista cererilor de finantare aprobate care se incadreaza in alocarea financiara stabilita in Ghidul Solicitantului, pentru urmatoarele cereri de propuneri de proiecte : CPP 155CPP 158 si CPP 163.

Solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse in faza B, solicitantii ale caror cereri de finantare se afla pe lista de rezerva si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare pana la sfarsitul zilei in curs (8 ianuarie 2014).

Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestatia se poate depune personal in zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucuresti.

Pentru contestatiile depuse personal, data limita de inregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este 14 ianuarie 2014, orele 16.00. Pentru contestatiile transmise prin curier/posta, data limita de transmitere este 14 ianuarie 2014.

 

Documente anexate :

 

CPP 155 – Lista cererilor de finantare aprobate (PDF)

CPP 158 – Lista cererilor de finantare aprobate (PDF)

CPP 163 – Lista cererilor de finantare aprobate (PDF)

 

ADUCERE AMINTE : Sărbători în cârdășie.

A venit Moșul la abonații fondurilor europene ?

  Autor : Bogdan Glăvan, Sursa : Logec.ro
În vreme ce unii se pregătesc să dea goluri la vară cu Brazuca, în România niște cetățeni deștepți fac tiki-taka cu Posdruca. Mai exact, pe sfârșit de an au dat lovitura la Campionatul de fonduri europene, asigurându-și contracte grase în cadrul POSDRU. Vineri s-au afișat câștigătorii unor competiții – adică Cereri de Propuneri de Proiecte (CPP) – declanșate la începutul verii. Rezultatele sunt de-a dreptul spectaculoase. Deși concurența a fost intensă, pe unele CPP-uri depunându-se sute de proiecte, practic câteva firme și-au adjudecat partea leului.

Pe CPP 141 (Regiunea Nord-Vest), firma SC SIAB Development SRL a câștigat nu mai puțin de 4 proiecte (adică un sfert din total), IDENTICE CA BUGET ȘI CU ACELAȘI PUNCTAJ, deci copy-paste probabil atât la formulare cât și la evaluare. Am aruncat o privire pe site-ul ministerului de finanțe și m-a cuprins o nouă dilemă. Oare cum poate o firmă cu 6 angajați care anul trecut a avut o cifră de afaceri de 1 mil. lei (și pe ultimii trei ani 2,6 mil. lei) să asigure derularea unor proiecte în valoare de aproape 8 mil. lei?! Și asta dacă ne referim doar la aceste proiecte. Dar ce știu eu, poate are un parteneriat beton sau poate se va duce să facă împrumut la bancă sau un CAR, ceva…

 

CPP 141

Pe CPP 130 (Regiunea Sud-Vest Oltenia), granturile s-au împărțit între câțiva abonați. Astfel, firma SC ACZ Consulting SRL a câștigat nu mai puțin de 3 proiecte, aproximativ același buget și același punctaj, deci copy-paste. Asociația Psihologilor Gorjeni a câștigat tot 3 proiecte, despre care se poate spune același lucru.

CPP 130

 

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică Catalactica, o altă abonată a fondurilor europene, are 5 proiecte câștigate pe patru domenii diferite: CPP 129, 138, 139, 143. Despre performanța remarcabilă a acestei asociații a scris în 2012 și Costi Rogozanu:

Sorin Cace şi Corina Cace sînt eroii mei întîmplători. Sînt oameni care au reuşit să o ducă bine pe timp de criză pentru că s-au conectat cum trebuie la ţeava UE.

Familia Cace a avut în derulare mai multe proiecte (aici aveţi o lista cu cele terminate) în zona Teleorman (cîteva de integrarea romilor pe piaţa muncii şi altele). Despre efecte nu ştim nimic. E totuşi lăudabil că au un site unde scriu tot ce au făcut (am întîlnit cazuri unde organizatorii nu se obosesc cu aşa ceva).

Lucrurile au început să meargă după 2009. Ea la ASE, el la ICCV. Declaraţia de avere a Corinei Cace arăta  destul de modest. Familia avea drept bază veniturile de la ASE. În 2011, bunăstarea a explodat. În declaraţia Corinei Cace pe 2011, apar banii care vin cel mai probabil din proiectele POSDRU. Alte surse nu sînt trecute. Aşadar, familia Cace a luat cam 170.000 de lei de la locul de muncă de bază. Şi exact 427.158 lei din cercetare-dezvoltare şi conventii civile. 100 000 de euro pe an pentru o familie de intelectuali este un venit bunicel.

Catalactica, minunata aventură POSDRU a familiei Cace, este doar o picătură într-o mare baltă (puteţi studia pe aici alte sute de proiecte). Am găsit un proiect de sute de mii de euro care se numeşte “Înapoi la muncă!”, un mesaj dispreţuitor folosit de reprezentanţi ai fostei puteri în diverse ocazii.

Local, prostia care se întîmplă ar fi următoarea: sînt bani mulţi care alimentează un establishment universitar, funcţionăresc, ong-istic şi jurnalistic. Dar aceşti bani nu au efect, nu însănătoşesc mediul, nu-l scoate din zona extremă de vulnerabilitate. Sînt bani “paraleli” cu profesia de bază şi cu responsabilităţile ei.

Văd că singurul efect al articolului domnului Rogozanu este dinamizarea afacerii Asociației Catalactica (care are și filiala Teleorman, că deh, acolo sunt șomerii mulți și vine banul gros). Ba mai mult, pe baza studiilor realizate și plătite de stat domnul Sorin Cace și-a susținut recent teza în vederea obținerii atestatului de abilitare – adică de îndrumător de doctorat. Vă recomand să îi parcurgeți lista de lucrări științifice și, dacă găsiți o lucrare publicată în vreo revistă străină să-mi spuneți și mie, vreau să o citesc.

SC Romapisan SRL are 3 proiecte câștigate, toate pe CPP 132 (Regiunea Nord-Vest), toate copy-paste, cu același buget. Remarcabil, proiectul are bugetul de 672000 lei, adică de 3 ori mai mic decât majoritatea proiectelor concurente; sunt curios cum instruiește grupul țintă cu acești bani și, mai ales, cum proiectul concurent “Adaptor” a fost punctat mai slab deși are buget dublu.

 

CPP 132

SC Brahms International SRL are 2 proiecte aprobate pe CPP 133 și încă un proiect pe CPP 142. Această firmă a derulat 14 proiecte în perioada 2002-2011 și a acordat certificate de absolvire a unor cursuri de formare profesională pentru 4500 de persoane.

Asociația React este o altă câștigătoare a acestei sesiuni de proiecte. Conform tradiției. Această asociație a devenit celebră prin proiectul Fabrica de bine, despre care mi-am spus părerea în articolul Fabrica de bine – cel mai scump bine făcut vreodată:

Valoarea totala a proiectului este de 18.073.582 lei, din care asistenta financiara nerambursabila insumeaza 16.698.525 lei.

Astfel, au fost create 150 de noi locuri de munca pentru persoane vulnerabile social (persoane cu dizabilitati si beneficiari de ajutor social) in  domeniul reciclarii si prelucrarii hartiei, al serigrafiei, al reciclarii de mase plastice si in domeniul serviciilor de tip call center.

Ceea ce înseamnă fix 120000 de lei pe cap de angajat, adică aproape 27000 de euro. Adică 70 de salarii medii nete pe economie.

Felicitări inițiatorilor! Au realizat într-adevăr ceva foarte social! Să cheltuie 27000 de euro pentru a oferi un loc de muncă temporar cuiva, fie și cu dizabilități. Cu acești bani un salariat mediu trăia 6 ani. Se puteau trimite la studii universitare aproape 40 de tineri. Puteai să faci cadou unei familii o casă.

 

Acum asociația are 4 proiecte aprobate în CPP 138, 139, 142, 143, majoritatea cu buget copy-paste: 2,128 mil. lei într-o parte, 2,127 mil. lei în altă parte! Deci a scris un proiect pe care intenționează să îl plimbe prin patru regiuni ale țării și va încasa circa 2 milioane de euro. Sunt curios cum a ținut cont de specificul fiecărei regiuni.

Asociația PRO EST are două proiecte aprobate, pe CPP 136 și 138.

Fundația Serviciilor Sociale Bethany are un proiect pe CPP 131 și încă două pe CPP 140, copy-paste.

Alt caz palpitant. Pe CPP 132, dedicată măsurilor active de ocupare, unde grupul țintă trebuie să fie format din șomeri, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și PERSOANE CARE AU PĂRĂSIT TIMPURIU ȘCOALA, Universitatea Babeș-Bolyai câștigă proiectul cu titlul DEZVOLTAREA CARIEREI prin consilierea și formarea profesională a forței de muncă cu studii superioare – proiect cu cel mai mare buget din toate cele finanțate. Mă gândesc că se referă la creșterea ocupării șomerilor de carieră. Sau sunt avute în vedere persoanele care au părăsit timpuriu școala după terminarea facultății! Mai departe, comentariile vă aparțin.

Vă simțiți complexați? Vă interesează să aflați cum acești cetățeni ajung să manevreze atât de bine mingea cu bani pe euromaidanul subvențiilor din România? Nu știu: poate sunt foarte capabili; sau poate au capturat statul – mai pe românește, au pus în practică celebra formulă de joc “Noi centrăm, noi dăm cu capul”. O căutare rapidă pe google arată că suspiciunile sunt justificate și poate ar trebui cercetate mai serios de cineva plătit să se ocupe cu asta. O parte din firmele specializate pe câștigarea de bani europeni sunt conduse de politicieni sau de nomenclatura locală și chiar au fost implicate în diverse scandaluri.

Câteva exemple:

Romapisan a fost în centrul unui scandal cu firme căpușă acuzate că au tocat bani pe lucrări fictive.

Asociația PRO EST se pare că a plătit cu zeci de mii de euro conducerea AJOFM Neamț (o instituție cheie în derularea programelor de formare profesională), ceea ce sugerează exact schema cu centrarea menționată mai sus.

ACZ Consulting pare să aibă experiență în… exact aceeași tehnică sau măcar are prietenii potriviți la locul potrivit.

Asociația Elen pare să fie asociată foarte intim cu un fost prefect de Alba.

Firma Brahms International e condusă de un om de afaceri, membru de seamă al unui partid politic (nu mai contează care).

Fundația Ruhama ține tot de un om politic, de data asta de la minorități. Mă opresc aici că devine plictisitor.

Dincolo de detaliile picante ale acestor afaceri, câteva întrebări politically correct pot fi ridicate în speranța că cineva le va și răspunde:

1. Conflictul de interese rămâne combătut prin declarații pe propria răspundere sau prin… măsuri active?

2. Dacă ne propunem să atragem mai mulți bani europeni și să îi și cheltuim fără să fim trași de urechi de la Bruxelles, atunci strategia cea mai potrivită este să încurajăm cartelizarea pieței sau menținerea unui climat concurențial?

3. Veghează cineva la depunerile de proiecte copy-paste?

4. Dacă tot sunt pe banii contribuabililor (de unde credeți că vin fondurile europene?), atunci de ce păstrăm proiectele la secret? De ce nu se publică, împreună cu grilele de evaluare, ca să vadă tot poporul… “modelele de bune practici”?

Putem trage însă și concluzii incorecte politic, dar nu mai puțin serioase. De pildă concluzia că fondurile europene reprezintă un imens mecanism de redistribuit avuție care, precum orice instituție publică, tinde să devină vânatul preferat al căutătorilor de profituri facile. Grupurile de interese care se adapă din banul public nu se cheamă însă “burghezie”, așa cum zice Costi Rogozanu, ci nomenclatură birocratică. Puteți să le spuneți și “baroni”.

 

ACTUALIZARE

Înainte de Crăciun am scris Sărbători în cârdășie. A venit Moșul la abonații fondurilor europene? și v-am arătat cum se face un ban perfect legal cu proiecte copy-paste.

Probabil datorită indicațiilor prețioase cum că gradul de absorbție trebuie sporit și că planul cincinal trebuie realizat în 4 ani și jumătate, acum DG AMPOSDRU recidivează și comite o chestie și mai tare :  finanțează de două ori același proiect.

Ieri a publicat lista cererilor de finanțare aprobate pentru o nouă serie de proiecte, printre care CPP 163. Așa cum puteți vedea din lista de mai jos, proiectele 3 și 4 sunt identice, de fapt este unul și același proiect care primește de două ori finanțare!

CPP 163

Alo, trageți perdeaua că vă vede toată lumea !

Noua schemă pentru ajutoare de minimis, adoptată de Guvern, exclude de la finanţare start-up-urile

This gallery contains 1 photo.

31 Octombrie 2013, Sursa : Finanţare.ro

 

 

Guvernul a adoptat in ultima sedinta noile reguli dupa care va fi pusa in aplicare schema ajutoarelor deminimis pentru IMM-uri.

Modificarile elimina practic de la finantare startup-urile: sunt eligibile doar IMM-urile cu minim 1 an vechime, care inregistreaza profit in activitate. “De asemenea, codul CAEN care corespunde proiectului depus de IMM trebuie sa fi fost inregistrat in activitatea firmei cu cel putin 3 luni inainte de depunerea cererii de finantare”, a precizat Anca Laura-Ionescu, secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, in cadrul Conferintei Afaceri.ro, desfasurata la Bacau.

In aceste conditii, tinerii intreprinzatori aflati in cautare de finantare guvernamentala vor trebui sa apeleze la celelalte programe care sprijina startup-urile : Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri si Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START.

“Am oferit in schimb sansa de a obtine finantare IMM-urilor care au activitatea temporar suspendata. Sunt multe firme care intampina dificultati si vor avea ocazia sa se relanseze pe aceasta cale”, a declarat pentru Finantare.roMaria Grapini, ministrul delegat pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism.

Ministrul a precizat ca platile se vor face in 2014, iar sumele necesare – 500 de milioane de lei – vor fi incluse in bugetul pe anul viitor.

Plafonul maxim pentru ajutorul de minimis a fost fixat la 100.000 de euro (in loc de 200.000, ca pana acum), pentru ca numarul beneficiarilor sa fie mai mare. Cofinantarea din partea IMM-urilor va fi de de 10%.

Documentul nu precizeaza data exacta la care va fi deschisa linia de finantare. Aceasta va fi anuntata cu 5 zile inainte, iar IMM-urile vor avea la dispozitie 10 ca sa-si depuna online proiectele. Practic, dispare criteriul “primul venit, primul servit”.
Dupa inregistrarea online, firmele vor avea la dispozitie 60 de zile pentru a depune dosarele complete la Oficiile Teritoriale pentru IMM-uri in raza carora functioneaza.Evaluarea acestora se va face cu ajutorul unei aplicatii informatice, care va puncta propunerile dupa o serie de criterii bine definite:

 • dispare obligativitatea ca firmele sa creeze si sa pastreze un anumit numar de locuri de munca ; in schimb, sunt punctate mai bine proiectele care creeaza noi locuri de munca, dupa cum urmeaza:
 1. Pentru un loc de munca nou creat: 15 puncte;
 2. Pentru doua locuri de munca: 20 de puncte;
 3. Pentru 3 locuri de munca: 25 de puncte;
 4. Pentru 4 locuri de munca: 30 de puncte;
 5. Pentru 5 locuri de munca: 35 de puncte;
 • daca vor exista mai multe IMM-uri cu acelasi punctaj, vor avea prioritate la finantare care isi propun sa angajeze tineri sub 25 de ani;
 • de asemenea, vor primi punctaj suplimentar intreprinderile care activeaza in mediul rural.
 • La punctaj, conteaza si sectorul de activitate:
 1. IMM-urile cu activitati productive primesc 35 puncte;
 2. Cele din sectorul serviciilor/sanatate/asistenta primesc 20 puncte;
 3. Pentru sectorul cercetare se pot acorda 30 de puncte.

Punctajul maxim este de 100 de puncte si poate fi atins, teoretic, doar de microintreprinderi, care primesc 15 puncte doar pentru ca se incadreaza in aceasta categorie; intreprinderile mici primesc 10 puncte, iar cele mijlocii – 5 puncte.

Punctajul minim pentru ca un proiect sa fie aprobat este de 60 de puncte. Proiectele care indeplinesc conditiile de punctaj, insa nu primesc finantare in aceasta sesiune, vor fi pastrate intr-o baza de date in perspectiva unei viitoare suplimentari a bugetului disponibil.

Noua hotarare de Guvern va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Executivul a decis sa schimbe regulile pentru acordarea ajutoarelor de minimis dupa sesiunea dezastruoasa din 28 august, cand sistemul informatic al Ministerului de Finante s-a blocat, starnind nemultumirea intreprinzatorilor si alimentand suspiciunile de frauda asupra acestui program.

 

E OFICIAL : Comisia Europeană blochează 10 MILIARDE DE EURO pentru România.

Gândul a prezentat săptămâna trecută informaţia în exclusivitate

25.10.2012, Autor Clarice DINU

 

Comisia Europeană a declanşat astăzi oficial procedura de presuspendare a fondurilor pe programele operaţionale Regional, Transporturi şi Competitivitate. Pentru cele trei programe, pentru care CE a declanşat procedura de presuspendare, ţara noastră avea alocate aproape 10 miliarde de euro, pentru perioada 2007-2013.

Gândul a anunţat duminică, potrivit unor surse diplomatice, că CE intenţionează să declanşeze procedura de presuspendare în cazul POS Transport şi POS Competitivitate. Mai multe detalii AICI.

 

“În această dimineaţă, serviciile Comisiei Europene au informat autorităţile române printr-o scrisoare că acestea au decis să „presuspende” cea mai mare parte din trei programe cofinanţate prin fondurile structurale ale UE. Acest fapt survine ca urmare a unor deficienţe grave din cadrul sistemului de gestionare şi control al programelor „Transport”, „Regional” şi „Creşterea competitivităţii economice”. Problemele sunt legate de domeniul achiziţiilor publice, al bunei gestiuni financiare, precum şi de prevenirea şi detectarea fraudei şi a conflictelor de interese. Această acţiune este urmarea unei analize aprofundate şi înseamnă că nu se vor mai face plăţi până la adoptarea unor măsuri pentru remedierea acestor probleme.
Creanţele vor fi însă rambursate imediat ce acţiunile necesare sunt întreprinse de autorităţile române”, se arată într-un comunicat de presă al CE.

România are la dispoziţie două luni pentru a lua toate măsurile necesare pentru a remedia deficienţele identificate şi a demonstra că sistemele de gestionare şi control funcţionează în mod adecvat.

“Acest rezultat va trebui confirmat printr-un raport din partea Autorităţii Naţionale de Audit. Doar în acest caz Comisia va fi în măsură să reia plăţile”, se arată în documentul citat.

Pentru perioada 2007-2013, UE a alocat României fondurilor structurale şi de coeziune în valoare de 19,21 miliarde de euro. Până la data de 30 septembrie 2012, rata de absorbţie a acestora a fost de 9,7 %, adică 1,8 miliarde de euro.
Pentru POS Transport, în perioada 2007-2013, UE a alocat României 4,56 miliarde de euro, a căror rată de absorbţie, la data de 30 septembrie a fost de 6,46%, însemnând 295 de milioane de euro. Pentru Competitivitate, alocările sunt 2,55 miliarde de euro, iar rata de absorbţie este de 6,76 %, respectiv 172 de milioane de euro.

Pentru PO Regional, UE a alocat României 3,7 miliarde de euro, rata de absorbţie fiind, la 30 septembrie, de 21 %, respectiv 786 milioane de euro.

 

Deficienţele grave persistă, iar “Comisia nu poate efectua plăţi în aceste condiţii

 

Plăţile în cazul celor trei programe erau întrerupte din timpul acestei veri, măsura de presuspendare, care precede suspendării, fiind luată în urma nemulţumirii CE faţă de măsurile propuse de Guvern pentru remedierea deficienţelor, în special fraude.

Comisia Europeană a avut misiuni de audit în 2010 şi 2011, ocazie cu care au fost identificate deficienţe grave cu privire la sistemul de gestionare şi control pentru fondurile structurale din România şi a întrerupt plăţile efectuate prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionalăşi al Fondului de coeziune, la mijlocul anului 2011.

 

“În decembrie 2011, Comisia a reluat plăţile, în urma angajamentului ferm al României de a îmbunătăţi sistemul de gestionare şi control pentru achiziţiile publice. Autorităţilor române li s-a solicitat ca, până la mijlocul anului 2012, să demonstreze că sistemul funcţionează în mod eficient. Cu toate acestea, rezultatele misiunilor de audit efectuate în iunie/iulie 2012 atât de auditori naţionali, cât şi de auditori ai Comisiei arată că persistă deficienţe grave. În aceste condiţii, Comisia nu poate efectua plăţi”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

“Ar trebui să se tragă învăţăminte din experienţa perioadei actuale”

 

Bruxellesul atrage atenţia asupra importanţei pe care acţiunea viitoare a guvernului de la Bucureşti o are în perspectiva alocărilor financiare pentru România, pentru perioada 2014-2020.

“Ar trebui să se tragă învăţăminte din experienţa perioadei actuale. Este vital ca viitorul sistem de gestionare şi control din România să abordeze deficienţele actuale şi să producă rezultate cu privire la proiecte care respectă reglementările juridice şi sunt viabile din punct de vedere economic, răspunzând provocărilor cu care se confruntă România. Propunerile Comisiei pentru perioada 2014–2020 se bazează pe premisa că instrumentele de investiţii ale UE răspund necesităţilor în materie de investiţii de pe teren şi că sunt disponibile resurse suficiente pentru a pune în aplicare reformele şi transformările structurale necesare pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung ale Strategiei Europa 2020”, se arată în comunicatul CE.

 

În cazul celor trei programe, dar şi pentru programul „Mediu” au fost propuse, “pentru a proteja bugetul UE”, corecţii financiare care ar acoperi între 10 şi 25% din plăţi.

Guvernul pregăteşte “lista ruşinii” : Firmele obişnuite să conteste licitaţii vor fi prezentate public

05 Octombrie 2012

Sursa Mediafax

Firmele care au avut mai mult de 10 contestaţii respinse la licitaţii publice şi cele care îşi retrag contestaţia fără ca plângerea să fi fost rezolvată vor fi prezentate public pe o pagină de Internet, iar statul va reţine o cotă din garanţia de participare chiar dacă firma renunţă la contestaţie.

 

Cota din garanţia de participare este calculată în funcţie de valoarea estimată a contractului.

Garanţia de participare va fi returnată integral doar dacă respectiva contestaţie este retrasă pentru că autoritatea contractantă a remediat problemele reclamate.

 Procedura va fi reglementată de Guvern printr-o nouă modificare a legislaţiei achiziţiilor publice.

Una dintre măsurile avute în vedere de Executiv este ca, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) să publice pe pagina proprie de Internet numele firmelor care, în cursul anului precedent, au depus contestaţii şi le-au retras fără ca autoritatea contractantă să adopte măsuri de remediere. Tot pe pagina de Internet vor fi indicate şi firmele care au avut mai mult de zece contestaţii respinse.

“Una dintre problemele sesizate în procedurile de achiziţie publică este generată de «contestatarii de meserie», care depun reclamaţii nejustificate la CNSC pentru a întârzia şi bloca anumite licitaţii, contestaţii care evident că sunt respinse de fiecare dată. Pe lângă reţinerea unei sume din garanţia de participare, va fi publicată şi «o listă a ruşinii» în care firmele care şi-au făcut un obicei din a bloca licitaţiile să fie clar identificate”, au declarat agenţiei MEDIAFAX surse oficiale.

În cazul în care contestaţia este admisă în parte de către CNSC, statul va reţine jumătate din cota garanţiei de participare.

 

De asemenea, în situaţia în care garanţia de participare constituită de o întreprindere mică sau mijlocie nu acoperă suma minimă impusă, statul va reţine întreaga garanţie de participare.

Blocarea licitaţiilor prin contestaţii a fost invocată şi de fostul Guvern, care reclama că anumite firme au devenit “un fel de piraţi ai licitaţiilor” şi sunt specializate în contestaţii, având departamente de formulare a contestaţiilor mai mari decât cele de proiectare.

Guvernul susţinea că astfel de firme hărţuiesc autoritatea contractantă şi avertiza că va publica “un tablou al ruşinii” cu aceste firme specializate în contestarea licitaţiilor, astfel încât “să le treacă pofta” de a mai bloca procedurile de achiziţii publice.

Guvernul elimină termenul de 20 zile în care evaluarea ofertei de achiziţie publică trebuie încheiată

 17 Septembrie 2012

guvern_ponta.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernul va elimina termenul obligatoriu de 20 zile în care o unitate de stat este obligată să selecteze un câştigător dintre participanţii la licitaţii publice, astfel încât instituţiile statului nu vor mai fi constrânse să se încadreze într-un anumit termen pentru a încheia evaluarea ofertelor.

Legislaţia actuală stabileşte că autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare în termen de 20 zile de la data deschiderii ofertelor, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse.

Un proiect de modificare a legislaţiei achiziţiilor publice elimină însă acest termen, pe motiv că practica a demonstrat că cele 20 de zile sunt insuficiente pentru evaluarea ofertelor. “Este eliminat termenul de 20 zile necesar evaluării ofertelor, întrucât din practică s-a constatat că acest termen poate fi de cele mai multe ori foarte mic având în vedere complexitatea ofertelor”, se arată în document.

În aceste condiţii, legea achiziţiilor publice va stabili doar că autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, fără să mai existe şi un termen de finalizare a procedurii de evaluare.

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.