Calendar

June 2024
M T W T F S S
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Fiscul pune la bătaie alte 280 de posturi de inspector antifrauda fiscală.

Fiscul pune la bătaie alte 280 de posturi de inspector antifrauda fiscală.

This gallery contains 1 photo.

26 Februarie 2014, Sursa : Avocatnet.ro, Autor : Mirela Oprea

Un nou concurs se va desfasura in 29 martie

       Un nou concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Directia Generala de Antifrauda Fiscala se va desfasura in 29 martie, a anuntat recent Fiscul pe pagina sa de internet. Aceasta in conditiile in care un astfel de concurs este deja programat sa se desfasoara chiar in aceasta sambata. De aceasta data, sunt puse la bataie 280 de posturi de inspector antifrauda fiscala.

Directia Generala Antifrauda Fiscala este o directie infiintata recent in cadrul ANAF, prin OUG nr. 74/2013, in vigoare din luna iulie 2013. Numirea personalului, adica a inspectorilor antifrauda, se face pe baza de concurs sau examen, ocuparea functiilor publice fiind facuta in urma promovarii evaluarilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii si a evaluarilor de integritate.

Prin urmare, ANAF a publicat recent anuntul ca un nou concurs pentru ocuparea de posturi la Directia generala antifrauda fiscala se va organiza in data de 29 martie 2014.

Aceasta in conditiile in care un astfel de concurs se afla chiar in acest moment in desfasurare.

Mai precis, sambata se va desfasura proba scrisa pentru ocuparea a 300 de posturi, disponibile la Directia de combatere a fraudelor, precum si in cadrul celorlalte structuri ale DGAF.

De aceasta data, insa, pentru concursul ce va avea loc la finalul lunii, este vorba de un numar de 286 de posturi, disponibile doar in cadrul structurilor DGAF, nu si la Directia de combatere a fraudelor. O lista completa a posturilor este disponibila AICI.

Cine poate participa la concurs ?

Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Fiscului a fost aprobat in 9 septembrie 2013, prin HG nr. 677/2013. Documentul stabileste ca la concurs poate participa orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici :

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 • indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

In plus, conform anuntului ANAF, candidatii trebuie sa aiba vechime in specialitatea studiilor necesare in executarea functiei, dupa cum urmeaza :

 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior, vechimea trebuie sa fie de 9 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal, vechimea trebuie sa fie de 5 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent, vechimea trebuie sa fie de 1 an;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant, vechimea nu este necesara.

De asemenea, candidatii trebuie sa dovedeasca promovarea evaluarilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Directiei generale antifrauda fiscala din punct de vedere psihologic si al comportamentului simulat, de catre personal sau cabinete de specialitate, autorizate in conditiile legii.

Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere ?

Potrivit anuntului publicat recent de Fisc, dosarul de inscriere a candidatilor va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente :

 • cererea de inscriere privind participarea la concurs (disponibila AICI);
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • copia diplomei de licenta sau echivalent;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
 • o declaratie pe propria raspundere (modelul este disponibil AICI);
 • curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 • documentele care atesta promovarea evaluarilor psihologice complexe si a celor de integritate, eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului.

ANAF atentioneaza, de asemenea, ca vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor dobandita dupa data de 1 ianuarie 2011 va fi atestata prin adeverinte care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Presedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013.

In ceea ce priveste copiile de pe actele prevazute mai sus, acestea se vor prezenta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul tehnic al comisiei de examinare si evaluare.

“Sunt considerate complete dosarele de concurs care contin toate documentele prevazute, pana la termenul limita stabilit in anuntul de concurs”, mai puncteaza institutia.

Dosarele se pot depune in perioada 26 februarie – 12 martie, de luni pana vineri, intre orele 8:30 – 17:00 (luni – joi) si 8:30 – 14:30 (vineri), la sediul ANAF din Piata Alba-Iulia nr.6, bloc I5, sector 3, parter (in dreapta), sala de sedinte. Termenul limita pana la care se poate candida este 12 martie 2014.

In ce va consta concursul ?

Potrivit regulamentului de concurs, odata finalizata selectia dosarelor de inscriere, concursul sau examenul va consta in 2 etape, proba scrisa si interviul.

Proba scrisa

In aceasta sesiune de examen, proba scrisa se va desfasura in data de 29 martie 2104.

Conform Regulamentului, proba va consta in rezolvarea unor teste-grila. “Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii functiei publice pentru care se organizeaza concursul”, se arata in documentul citat.

* Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs (disponibila AICI), astfel incat sa asigure capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.

Pentru proba scrisa a concursului, punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:

 • minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
 • minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Atentie ! La urmatoarea etapa, interviul, se vor prezenta doar candidatii declarati admisi la proba scrisa.

Interviul

Interviul in fata membrilor comisiilor de examinare si evaluare poate fi sustinut doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa, ce vor fi evaluati in baza calificativelor “admis” sau “respins”. In cadrul interviului se vor testa abilitatile impuse de functie, aptitudinile si cunostintele profesionale ale candidatilor, planul de interviu fiind intocmit in prealabil de comisia de concurs.

“Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de doua zile lucratoare de la solutionarea contestatiilor la proba scrisa”, se mai precizeaza in Regulament.

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.