Calendar

April 2024
M T W T F S S
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

A.N.A.P.

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTIEI NATIONALE PENTRU ACHIZITII PUBLICE

In M.Of. nr. 645 din data de 25 august 2015 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

26.09.2015, Autor : VassLawyers.eu

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) este o institutie publica, cu personalitate juridica, care functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Activitatea ANAP este exercitata la nivel central si prin 8 structuri regionale, fara personalitate juridica, la nivel teritorial.

Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizeaza:

 • functiile, principiile care stau la baza activitatii si atributiile ANAP;
 • organizarea si conducerea ANAP;
 • metodologia de selectie a procedurilor de atribuire ce sunt supuse verificarii;
 • dispozitii tranzitorii si finale.

FUNCTII, PRINCIPII SI ATRIBUTII

ANAP indeplineste urmatoarele functii:

 • de strategie, prin care se asigura elaborarea si implementarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice, precum si planurile de actiune, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
 • de reglementare, prin care se asigura elaborarea, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice;
 • de stabilire si implementare a sistemului de verificare si control al aplicarii unitare de catre autoritatile contractante a dispozitiilor legale si procedurale in domeniul achizitiilor publice;
 • de monitorizare a functionarii eficiente a sistemului de achizitii publice.

Principiile care stau la baza activitatii ANAP sunt:

 • coerenta, stabilitatea si predictibilitatea in domeniul achizitiilor publice;
 • armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;
 • intarirea autoritatii institutiei;
 • transparenta activitatii in toate domeniile sale de activitate;
 • independenta in exercitarea atributiilor.

Cele mai importante atributii ale ANAP sunt, inter alia, urmatoarele:

 • elaborarea politicilor si legistatiei in domeniul achizitiilor publice si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu;
 • consilierea autoritatilor contractante in procesul de atribuire;
 • controlul modului in care autoritatile contractante atribuie contractele de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii;
 • monitorizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
 • evaluarea conformitatii documentatiei de atribuire cu legislatia aplicabila din domeniul achizitiilor publice si concesiunilor;
 • verficarea aspectelelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind achizitiile publice;
 • elaborarea si publicarea de documente standard, formulare si modele-cadru, ghiduri, manuale si alte instrumente operationale pentru aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

ORGANIZAREA ANAP

ANAP este organizata in 4 directii generale:

 • Directia generala politici publice si relatii internationale;
 • Directia generala reglementare, coordonare metodologica si suport operational;
 • Directia generala supraveghere si conciliere; si
 • Directia generala control ex-ante.

In cadrul ANAP se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe si colective temporare.

CONDUCEREA ANAP

Conducerea ANAP este asigurata de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finantelor publice. In exercitarea atributiilor sale, presedintele va emite ordine si instructiuni.

In cazul in care, din motive intemeiate, presedintele nu isi poate exercita atributiile, acestea vor fi exercitate de secretarul general al ANAP, cu informarea ministrului finantelor publice. Secretarul general este inalt functionar public, numit, in conditiile legii, prin decizie a prim-ministrului.

In realizarea atributiilor ce ii revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, care este inalt functionar public, numit in conditiile legii. Atributiile secretarului general adjunct vizeaza coordonarea activitatilor economico-administrative, juridice, resurse umane si tehnologia informatiei.

METODOLOGIA DE SELECTIE A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE CE SUNT SUPUSE VERIFICARII

Metodologia de selectie a procedurilor de atribuire ce sunt incluse in esantionul supus verificarii va fi stabilita prin ordin emis de presedinte si va urmari urmatoarele principii:

 • sa nu fie predictibila pentru autoritatile contractante;
 • sa fie flexibila, respectiv partial bazata pe alegerea aleatorie a procedurilor de atribuire ce vor face obiectul verificarii, partial pe rationament profesional si indicatori de risc asociati rezultati din indeplinirea functiilor de monitorizare si supraveghere;
 • la intocmirea programelor de verificare se vor avea in vedere si personalul disponibil, precum si numarul de proceduri ce poate fi verificat de o echipa de control, conform normativului aprobat.

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Evaluarea conformitatii documentatiei de atribuire cu legislatia aplicabila din domeniul achizitiilor publice si concesiunilor se va efectua prin mijloace electronice, prin intermediul S.E.A.P..

Actul normativ reglementeaza modalitatile de asigurare a finantarii cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii, aspecte privind parcul de mijloace de transport al ANAP si utilizarea acestuia, precum si incheierea de protocoale intre ANAP si directiile generale regionale ale finantelor publice in vederea stabilirii conditiilor de punere la dispozitie a spatiilor necesare desfasurarii activitatii structurilor regionale ale ANAP.

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.