Calendar

June 2024
M T W T F S S
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Convenţia referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

Parlamentul Romaniei a adoptat legea prin care Romania adera la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976. Textul Conventiei nr. 16 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 277, din 26 aprilie 2012.

 

CONVENŢIE

referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă,
semnată la Viena la 8 septembrie 1976

Statele semnatare ale prezentei conventii, dorind sa imbunatateasca procedurile de eliberare a extraselor multilingve ale unor acte de stare civila, in special cand acestea sunt destinate utilizarii in strainatate, au convenit asupra celor ce urmeaza :

ARTICOLUL 1 
Extrasele de pe actele de stare civila constatatoare ale nasterii, casatoriei sau ale decesului sunt intocmite, atunci cand o parte interesata o cere sau atunci cand utilizarea lor necesita o traducere, in conformitate cu formularele A, B si C, anexate la prezenta conventie. Fiecare stat contractant elibereaza aceste extrase in exclusivitate persoanelor cu drept de obtinere a copiilor conforme cu originalul.

ARTICOLUL 2 

Extrasele sunt intocmite in baza datelor initiale si a mentiunilor operate ulterior pe acte.

ARTICOLUL 3 

Fiecare stat contractant are posibilitatea sa completeze formularele anexate la prezenta conventie cu rubrici si simboluri care vor indica alte date sau mentiuni continute in act, cu conditia ca acest text sa fie in prealabil aprobat de Adunarea Generala a Comisiei Internationale de Stare Civila. Totodata, fiecare stat contractant are posibilitatea sa adauge o rubrica destinata unui numar de identificare.

ARTICOLUL 4 

Toate inscrierile pe formulare sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea sa fie inscrise cu caracterele limbii utilizate la intocmirea actului in temeiul caruia se elibereaza extrasul.

ARTICOLUL 5 

Datele sunt inscrise cu cifre arabe, indicand succesiv sub simbolurile Jo, Mo si An, ziua, luna si anul. Ziua si luna sunt indicate prin doua cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii si primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09. Denumirea oricarei localitati mentionate intr-un extras este urmata de denumirea statului unde aceasta localitate este situata, de fiecare data cand acest stat nu este cel in care extrasul este eliberat. Numarul de identificare este precedat de denumirea statului care l-a atribuit. Pentru a indica sexul sunt utilizate exclusiv simbolurile urmatoare: M = masculin, F = feminin. Pentru a indica casatoria, separatia de corp, divortul, anularea casatoriei, decesul titularului actului de nastere, precum si decesul sotului sau sotiei sunt utilizate exclusiv urmatoarele simboluri: Mar = casatorie; Sc = separatia de corp; Div = divort; A = anulare; D = deces; Dm = decesul sotului; Df = decesul sotiei. Aceste simboluri sunt urmate de data si locul producerii evenimentului. Simbolul „Mar” este urmat, in plus, de numele si prenumele sotului.

ARTICOLUL 6 
Pe rectoul fiecarui extras, formularele standard, cu exceptia simbolurilor prevazute la art. 5 referitoare la date, sunt redactate in cel putin doua limbi, dintre care in limba sau in una dintre limbile oficiale ale statului unde este eliberat extrasul si in limba franceza. Semnificatia simbolurilor trebuie in acest caz indicata cel putin in limba sau in una dintre limbile oficiale ale fiecaruia dintre statele care, la momentul semnarii prezentei conventii, sunt membre ale Comisiei Internationale de Stare Civila sau sunt parte la Conventia de la Paris din 27 septembrie 1956 privind eliberarea anumitor extrase ale actelor de stare civila destinate utilizarii in strainatate, precum si in limba engleza. Pe versoul fiecarui extras trebuie sa figureze:
– o referinta la conventie, in limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol;
– traducerea formularelor standard, in limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol, doar daca aceste limbi nu au fost utilizate pe recto;
– un rezumat al art. 3, 4, 5 si 7, cel putin in limba oficiala a autoritatii care elibereaza extrasul. Fiecare stat care adera la prezenta conventie comunica Consiliului Federal Elvetian, la momentul depunerii instrumentului sau de aderare, traducerea in limba sau in limbile sale oficiale a formularelor standard si a semnificatiei simbolurilor. Aceasta traducere este transmisa de Consiliul Federal Elvetian statelor contractante si secretarului general al Comisiei Internationale de Stare Civila. Fiecare stat contractant va avea posibilitatea de a include aceasta traducere pe extrasele eliberate de autoritatile sale.

ARTICOLUL 7 
Daca continutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei parti dintr-o rubrica de pe extras, aceasta rubrica sau parte a rubricii devine neutilizabila, prin barare.

ARTICOLUL 8 
Extrasele contin data eliberarii lor si sunt insotite de semnatura si stampila autoritatii care le-a eliberat. Acestea au aceeasi valoare juridica ca si extrasele eliberate conform regulilor de drept intern, in vigoare, in statul care le-a emis. Acestea sunt acceptate fara legalizare sau fara o formalitate echivalenta pe teritoriul fiecarui stat parte la prezenta conventie.

ARTICOLUL 9 
Sub rezerva acordurilor internationale privind eliberarea gratuita a unor copii sau extrase de pe actele de stare civila, pentru extrasele eliberate in aplicarea prezentei conventii nu pot fi impuse taxe mai mari decat cele stabilite pentru extrasele intocmite in aplicarea legislatiei interne in vigoare in statul in care au fost eliberate.

ARTICOLUL 10 
Prezenta conventie nu creeaza obstacole in obtinerea copiilor conforme cu originalul de pe actele de stare civila intocmite potrivit regulilor de drept intern ale tarii in care au fost redactate sau transcrise aceste acte.


ARTICOLUL 11 

Fiecare stat contractant va putea, de la momentul semnarii notificarii prevazute la art. 12 sau aderarii, declara ca isi rezerva dreptul de a nu aplica prezenta conventie asupra extraselor de pe actele de nastere ale copiilor adoptati.

ARTICOLUL 12 
Statele contractante vor notifica Consiliului Federal Elvetian indeplinirea procedurilor impuse de constitutiile lor pentru a face aplicabila pe teritoriul lor prezenta conventie. Consiliul Federal Elvetian va informa statele contractante si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila cu privire la orice notificare in sensul alineatului precedent.

ARTICOLUL 13 
Prezenta conventie va intra in vigoare incepand cu cea de-a treizecea zi de la data depunerii celei de-a cincea notificari si va produce efecte din acel moment intre cele 5 state care au realizat aceasta formalitate. Pentru fiecare stat contractant, care a realizat ulterior formalitatea prevazuta la articolul precedent, prezenta conventie va produce efecte incepand cu cea de-a treizecea zi de la data depunerii notificarii sale. La intrarea in vigoare a prezentei conventii, guvernul depozitar va transmite textul secretarului Natiunilor Unite in vederea inregistrarii si publicarii acestuia, conform art. 102 din Carta Natiunilor Unite.

ARTICOLUL 14 
Conventia cu privire la eliberarea unor extrase ale actelor de stare civila destinate utilizarii in strainatate, semnata la Paris la 27 septembrie 1956, inceteaza a fi aplicabila intre statele in care prezenta conventie a intrat in vigoare.

ARTICOLUL 15 
Rezerva prevazuta la art. 11 va putea fi in orice moment retrasa total sau partial. Retragerea va fi notificata Consiliului Federal Elvetian. Consiliul Federal Elvetian va informa statele contractante si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila cu privire la orice notificare in sensul alineatului precedent.

ARTICOLUL 16 
Prezenta conventie se aplica cu drept deplin pe toata intinderea teritoriului metropolitan al fiecarui stat contractant. Orice stat va putea, la momentul semnarii, notificarii, aderarii sau ulterior, declara prin notificare adresata Consiliului Federal Elvetian ca dispozitiile prezentei conventii sunt aplicabile pe unul sau mai multe din teritoriile sale extrametropolitane, in statele sau teritoriile unde acesta isi asuma responsabilitatea internationala. Consiliul Federal Elvetian va informa cu privire la aceasta ultima notificare fiecare Stat contractant si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila. Dispozitiile prezentei conventii vor deveni aplicabile pe teritoriul sau teritoriile desemnate in notificare din a saizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elvetian a primit notificarea mentionata. Orice stat care a formulat o declaratie, conform dispozitiilor alineatului 2 al prezentului articol, va putea, ca urmare, declara in orice moment, prin notificare adresata Consiliului Federal Elvetian, ca prezenta conventie va inceta sa fie aplicabila pe unul sau mai multe state sau teritorii desemnate in declaratie. Consiliul Federal Elvetian va informa despre noua notificare fiecare stat contractant si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila. Conventia va inceta sa fie aplicabila pe teritoriul vizat din a saizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elvetian a primit notificarea.

ARTICOLUL 17 
Orice stat va putea adera la prezenta Conventie dupa intrarea in vigoare a acesteia. Instrumentul de aderare va fi depus la Consiliul Federal Elvetian. Acesta va informa fiecare stat contractant si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila privind orice depunere a instrumentelor de aderare. Conventia va intra in vigoare, pentru statul aderant, din a treizecea zi de la data depunerii instrumentului de aderare.

ARTICOLUL 18 
Prezenta conventie va ramane in vigoare pe perioada nedeterminata. Fiecare stat contractant va avea totusi dreptul sa o denunte in orice moment prin intermediul unei notificari adresate in scris Consiliului Federal Elvetian, care va informa despre aceasta celelalte state contractante si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila. Acest drept de denuntare nu va putea fi exercitat de un stat inainte de expirarea unui termen de un an de la data intrarii in vigoare a conventiei pentru acest stat. Denuntarea va produce efecte dupa un termen de 6 luni de la data la care Consiliul Federal Elvetian va primi notificarea prevazuta la primul alineat al prezentului articol.

Drept care, reprezentantii subsemnati, fiind imputerniciti in modul cuvenit, au semnat prezenta conventie.

Intocmita la Viena, la 8 septembrie 1976, intr-un singur exemplar care va fi depus la arhiva Consiliului Federal Elvetian, iar copia certificata conform cu originalul va fi remisa pe cale diplomatica fiecarui stat contractant si secretarului general al Comisiei Internationale de Stare Civila.

Pentru Republica Federala Germana                                                                                                                     (semnat)
Pentru Austria                                                                                                                                                                 (semnat)
Pentru Belgia                                                                                                                                                                   (semnat)
Pentru Spania                                                                                                                                                                  (semnat)
Pentru Franta                                                                                                                                                                   (semnat)
Pentru Grecia                                                                                                                                                                   (semnat)
Pentru Italia                                                                                                                                                                       (semnat)
Pentru Luxemburg                                                                                                                                                            (semnat)

Pentru Tarile de Jos:

In ceea ce priveste Regatul Tarilor de Jos, termenii „teritoriu metropolitan” si „teritorii extrametropolitane”, utilizati in textul conventiei, semnifica, avand in vedere egalitatea care exista din punct de vedere al dreptului public intre Tarile de Jos si Antilele olandeze, „teritoriu european” si „teritorii noneuropene”.
(semnat)
(semnat)
Pentru Portugalia                                                                                                                                                               (semnat)

Pentru Elvetia:

Confederatia Elvetiana declara, conform prevederilor art. 11, ca isi rezerva dreptul de a nu aplica prezenta conventie asupra extraselor de pe actele de nastere a copiilor adoptati a caror filiatie de origine exista.

(semnat)

Pentru Turcia                                                                                                                                                                       (semnat)
Pentru Iugoslavia                                                                                                                                                                (semnat)

L.S. stampila

Copie certificata conform cu originalul
depus in arhivele Confederatiei Elvetiene

Berna, 18 octombrie 2011

Departamentul Federal al Afacerilor Externe
S.S. indescifrabila

(Stephan MICHEL)
Sef al Sectiei Tratate internationale

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.