Calendar

November 2023
M T W T F S S
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Reguli mai stricte pentru asociaţii şi fundaţii.

Cadrul legislativ care le reglementează a fost

modificat

Autor Roxana Neagu

Asociaţiile şi fundaţiile vor fi reglementate mai strict, începând din 29 iulie, după ce cadrul legislativ care le reglementează a fost modificat joi printr-o lege publicată în Monitorul Oficial. Astfel, asociaţiile şi fundaţiile vor avea mai multe condiţii de îndeplinit şi mai multe documente de întocmit pentru a deveni organizaţii de utilitate publică, statut ce le permite să folosească gratuit bunuri din proprietatea statului.

 

Legea nr. 145/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 517, din 26 iulie, modifică O.G. nr. 26/2000, actul normativ care reglementează asociaţiile şi fundaţiile. Noile reguli vor intra în vigoare în trei zile de la publicare, şi anume pe 29 iulie.
Legea publicată joi impune un regim mai strict pentru asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică, ele fiind nevoite să îndeplinească mai multe condiţii decât până acum pentru a primi acest statut.

Astfel, conform noilor reglementări, asociaţiile şi fundaţiile pot fi recunoscute de Guvern ca fiind de utilitate publică numai dacă :

 • activitatea lor se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz ;
 • funcţionează de cel puţin 3 ani şi au realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activităţi neîntrerupte prin acţiuni semnificative ;
 • prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului lor, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică ;
 • deţin un patrimoniu, logistica, membri şi personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus ;
 • fac dovada existenţei unor contracte de colaborare şi parteneriate cu instituţii publice sau asociaţii ori fundaţii din ţară şi din străinătate ;
 • fac dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce priveşte scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorităţi competente din ţară sau din străinătate, care recomandă continuarea activităţii.

Important ! Statul de utilitate publică dă dreptul asociaţiilor sau fundaţiilor de a li se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică.

Vechile reguli permiteau ca o asociaţie sau fundaţie să primească statutul “de utilitate publică” dacă activitatea acesteia se desfăşura în interes general sau al unor colectivităţi, dacă funcţiona de minim 3 ani şi dacă prezenta raportul de activitate din care să rezulte că a desfăşurat o activitate semnificativă .

O altă condiţie care trebuia îndeplinită era aceea că valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte să fie cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial, însă aceasta a fost eliminată din noua reglementare.
De asemenea, Legea nr. 145 abrogă prevederile care permiteau asociaţiilor sau fundaţiilor formate prin fuziunea unor organizaţii preexistente să primească mai uşor statutul de utilitate publică.

Concret, în vechea reglementare, asociaţiile şi fundaţiile formate prin fuziunea unor asociaţii sau fundaţii preexistente puteau deveni “de utilitate publică” dacă fiecare dintre asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit condiţia de a fi funcţionat minim 3 ani şi ar fi desfăşurat activităţi în interes general sau al unor colectivităţi. Noua reglementare abrogă aceste prevederi.

Mai multe documente de depus

Legea nr. 145/2012 creşte, de asemenea, şi numărul de documente pe care asociaţiile şi fundaţiile trebuie să le depună pentru a li se recunoaşte statutul “de utilitate publică”.

Conform procedurii reglementate de OG nr. 26/2000, pentru a li recunoaşte statutul “de utilitate publică”, fundaţiile şi asociaţiile trebuie să depună la Secretariatul General al Guvernului o cerere prin care solicită acest lucru, însoţită de mai multe documente :

 • copii de pe actul constitutiv şi de pe statut,
 • copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice,
 • dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul,
 • copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului,
 • datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent

Legea nr. 145/2012 adaugă la această listă încă o serie de documente care trebuie depuse de organizaţiile non-profit şi anume :
– situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate,
– lista persoanelor angajate şi copii de pe contractele de muncă ale angajaţilor,
– copii de pe convenţiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare şi altele asemenea.

Recunoaşterea utilităţii publice se face pe durata nedeterminată, prin hotărâre de Guvern, însă organizaţiile non-profit îşi pot pierde acest statut dacă nu mai respectă condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, dar şi dacă ONG-urile nu îşi respectă obligaţiile pe care le creează acest statut.

În noile reglementări, obligaţiile asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică sunt precizate separat, la un articol distinct, în condiţiile în care până acum şi drepturile şi obligaţiile erau stabilite în cadrul aceluiaşi articol.

Potrivit legii publicate joi, organizaţiile non-profit de utilitate publică au obligaţia :

 • de a menţine cel putin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea ;
 • de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale ; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată ;
 • de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.