Calendar

June 2024
M T W T F S S
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Noile măsuri din instituţiile publice aplicabile prin O.G. nr. 96 din decembrie 2012

Vă reamintim că în Monitorul Oficial nr. 884 din 22 decembrie 2012 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012.

Noi măsuri în ce priveşte organizarea instituţiilor publice se aplică astfel odată cu intrarea în vigoare a ordonanţei.

Redăm mai jos conţinutul integral al O.G. nr. 96/2012 :

Avand in vedere Hotararea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 21 decembrie 2012,
luand in considerare necesitatea stabilirii masurilor care sa permita desfasurarea, in cel mai scurt timp, in noul cadru organizatoric, a activitatii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice si structurilor din cadrul administratiei publice centrale, retinandu-se ca, in cazul neadoptarii masurilor propuse, nu se pot asigura punerea in aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si indeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetatenilor, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAP. I
Masuri de infiintare, organizare si reorganizare a ministerelor

    ART. 1

    (1) Se infiinteaza Ministerul Afacerilor Interne, prin reorganizarea Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Activitatea institutiei prefectului este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, si din alte surse legal constituite.
(3) Institutia prefectului functioneaza in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului.

ART. 2
Se infiinteaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si prin preluarea activitatii in domeniul administratiei publice, a structurilor si a institutiilor specializate in acest domeniu de la Ministerul Administratiei si Internelor.

ART. 3
(1) Se infiinteaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin reorganizarea Ministerului Mediului si Padurilor si prin preluarea activitatilor si a structurilor specializate din domeniul pisciculturii de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si din domeniul schimbarilor climatice de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
(2) In cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice functioneaza ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura, care coordoneaza activitatile din domeniile ape, paduri si piscicultura.

ART. 4
(1) Se infiinteaza Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si prin preluarea activitatilor si a structurilor specializate din domeniul turismului de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii de la Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, din domeniul dezvoltarii durabile a zonelor industriale de la Agentia Romana pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale si din domeniul activitatilor de promovare a comertului exterior de la Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, institutie publica cu personalitate juridica, din subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei se desfiinteaza Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Agentia Romana pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale si Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine.
(3) in cadrul Ministerului Economiei functioneaza ministrul delegat pentru energie, care coordoneaza activitatile din domeniul energiei.
(4) in cadrul Ministerului Economiei functioneaza ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, care coordoneaza activitatile din domeniile intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.
(5) in subordinea Ministerului Economiei si in coordonarea ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Turism, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, prin preluarea structurilor si activitatilor in domeniul turismului prevazute la alin. (1).
(6) infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 5
(1) Se infiinteaza Ministerul Educatiei Nationale, prin reorganizarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si prin preluarea activitatii si structurilor specializate de la Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica se desfiinteaza.
(3) in cadrul Ministerului Educatiei Nationale functioneaza ministrul delegat pentru invatamantul superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, care coordoneaza activitatile din domeniile invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
(4) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarari ale Guvernului, trec in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin ministrul delegat pentru invatamantul superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, urmatoarele:
a) institutele nationale de cercetare-dezvoltare, aflate in coordonarea sau subordinea Guvernului, a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Mediului si Padurilor, Ministerului Sanatatii si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
b) alte institute, centre, statiuni sau unitati de cercetare organizate ca institutii publice ori de drept public.
(5) Institutele, centrele sau statiunile aflate in coordonarea ori in subordinea Academiei Romane si a academiilor de ramura pot trece in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale numai cu acordul Academiei Romane si al academiilor de ramura.

ART. 6
(1) Se infiinteaza Ministerul Tineretului si Sportului prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret se desfiinteaza.

ART. 7
Se infiinteaza Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

ART. 8
(1) Se infiinteaza Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) in cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice functioneaza ministrul delegat pentru dialog social, care coordoneaza activitatile din domeniul dialogului social.

ART. 9
Se infiinteaza Ministerul Culturii, prin reorganizarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

ART. 10
Se infiinteaza Ministerul pentru Societatea Informationala, prin reorganizarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

ART. 11
(1) Se infiinteaza Ministerul Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Afacerilor Europene.
(2) Ministerul Fondurilor Europene coordoneaza, potrivit competentelor sale, structurile din cadrul altor institutii care exercita atributiile autoritatilor de management si ale organismelor intermediare, cu exceptia celor din domeniile agriculturii si pisciculturii.

ART. 12
(1) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului de modificare a hotararii sale de organizare si functionare, Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea si structurile specializate ale Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, structura cu personalitate juridica din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni se desfiinteaza.
(3) in cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza ministrul delegat pentru romanii de pretutindeni, care coordoneaza activitatile din domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni, specifice departamentului care se desfiinteaza.
(4) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea si structurile in domeniul afacerilor europene de la Ministerul Afacerilor Europene.
(5) Structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene se afla in coordonarea directa a prim-ministrului.

ART. 13
in cadrul Ministerului Finantelor Publice functioneaza ministrul delegat pentru buget, care coordoneaza activitatile din domeniile bugetului, trezoreriei si datoriei publice.

ART. 14
Atributiile viceprim-ministrilor, prevazuti in Hotararea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea increderii Guvernului, altele decat cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

ART. 15
(1) Ministrul delegat indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite al ministerului in domeniile pentru care a fost investit, cu exceptia cheltuielilor generale de functionare.
(2) Ministrul delegat angajeaza ministerul in raporturile cu tertii in domeniile pentru care a fost investit.
(3) Ministrul delegat initiaza si avizeaza proiectele de acte normative, respectiv contrasemneaza actele normative adoptate potrivit legii, corespunzator domeniilor pentru care a fost investit.
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si (2) reprezentarea ministerului in justitie si in raporturile cu celelalte organe jurisdictionale, precum si emiterea actelor administrative pentru reglementarea raporturilor de munca sau de serviciu aferente structurilor cu atributii comune pe minister.

 

CAP. II
Masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

ART. 16
(1) Se infiinteaza Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atributii in coordonarea la nivel national a pregatirii, executiei si implementarii proiectelor de infrastructura, stabilite prin hotarare a Guvernului, precum si de coordonare a aplicarii coerente a politicii Guvernului in domeniul stimularii, promovarii si implementarii investitiilor straine si in domeniul parteneriatului public-privat.
(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine preia activitatile in domeniile investitiilor straine, respectiv al serviciilor generale, precum si structurile specializate in aceste domenii, in limita unui numar de 52 de posturi, din cadrul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine.
(3) Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat, structura fara personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece din subordinea Secretariatului General al Guvernului in cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine.
(4) Conducerea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine se exercita de catre ministrul delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine.
(5) Ministrul delegat prevazut la alin. (4) reprezinta Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
(6) In exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul delegat emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
(7) Ministrul delegat numeste si elibereaza din functie personalul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, in conditiile legii.
(8) In activitatea de conducere a Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, potrivit hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine.
(9) Organizarea si functionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine se aproba prin hotarare a Guvernului.
(10) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine este unitate de achizitii centralizate, in sensul art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, in scopul achizitiei produselor, serviciilor sau lucrarilor aferente proiectelor de infrastructura desemnate prin hotarare a Guvernului.

ART. 17
(1) in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. trece de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine. Statul roman isi exercita drepturile si obligatiile in calitate de detinator al actiunilor Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine.
(2) Se autorizeaza Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine sa mandateze reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. sa aprobe toate operatiunile si demersurile necesare pentru divizarea acestei societati si constituirea a doua noi companii nationale, respectiv Compania Nationala de Autostrazi – S.A. si Compania Nationala de Drumuri Nationale – S.A.
(3) Compania Nationala de Autostrazi – S.A. se constituie in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine.
(4) Compania Nationala de Drumuri Nationale – S.A. se constituie in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

ART. 18
(1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, trece in coordonarea ministrului economiei.
(2) Presedintele Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite atat pentru cheltuielile care se asigura de la bugetul de stat, cat si pentru bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatilor de privatizare si de valorificare a activelor statului.
(3) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul economiei va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.

ART. 19
(1) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, institutie publica cu personalitate juridica, functioneaza in subordinea Ministerului Economiei si in coordonarea ministrului economiei.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul economiei va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de reorganizare a Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.

ART. 20
(1) Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, infiintat potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si Fondul Roman de Contragarantare, infiintat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza in coordonarea ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.
(2) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism va supune Guvernului, spre adoptare, proiectele actelor normative de reorganizare a Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii si a Fondul Roman de Contragarantare.

ART. 21
(1) Oficiul Roman pentru Adoptii, numit in continuare Oficiul, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si coordonarea secretarului general al Guvernului, trece in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) Finantarea Oficiului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Oficiul este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

ART. 22
Directia generala de informatii si protectie interna din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se reorganizeaza ca departament in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, coordonat de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului.

ART. 23
(1) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Ministerului Finantelor Publice in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.
(2) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(3) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului.
(4) Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, constituita prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, constituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, constituita prin Hotararea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor masuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificarile ulterioare, precum si Comisia centrala pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, functioneaza autonom.

ART. 24
Secretariatul de Stat pentru Culte, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, se reorganizeaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

ART. 25
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C este finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

ART. 26
(1) in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele hotararilor Guvernului pentru reglementarea masurilor privind organizarea si functionarea lor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale care preiau institutii si autoritati publice in subordine sau sub autoritate exercita atributiile specifice ale ministerelor si autoritatilor administratiei publice in subordinea ori sub autoritatea carora se afla entitatile preluate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si institutiile publice nou-infiintate sau care preiau activitati de la alte institutii publice preiau personalul aferent acestor activitati in conditiile legii si se subroga in drepturile si obligatiile institutiilor care derulau aceste activitati.
(4) In termen de 15 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la alin. (1), se preiau pe baza de protocol de predare-preluare bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestora.
(5) Organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Afacerilor Interne sunt reglementate prin hotarare a Guvernului, in termenul prevazut la alin. (1).
(6) La data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la alin. (5), se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 27
(1) Pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare prevazute la alin. (4), finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli urgente ale ministerelor nou-infiintate se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din structura carora acestea s-au reorganizat.
(2) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre noii ordonatori principali de credite in conditiile art. 37 alin. (1) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile pentrudeschiderea de credite bugetare vor fi semnate numai cu prima semnatura de catre oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/institutiilor nou-infiintate sau reorganizate, conform specimenelor de semnaturi transmise in acest scop Ministerului Finantelor Publice.
(3) In limita creditelor bugetare deschise in conditiile alin. (1) si (2) se efectueaza plati de catre sefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor de la care au fost preluate activitatile.
(4) Creditele bugetare deschise si executia bugetara aferenta cheltuielilor prevazute la alin. (1) se transfera din contabilitatea ordonatorilor de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta in contabilitatea ministerelor nou-infiintate pe baza protocoalelor de predare-preluare si a precizarilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2013.

ART. 28
(1) Veniturile proprii obtinute de institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care se reorganizeaza ca institutii publice finantate integral din bugetul de stat, pot fi utilizate pe destinatiile prevazute de lege pana la data semnarii protocoalelor prevazute la art. 27 alin. (4).
(2) Veniturile proprii ale institutiilor publice prevazute la alin. (1) ramase neutilizate la data semnarii protocolului prevazut la art. 27 alin. (4) se vireaza integral la bugetul de stat.
(3) Conturile de venituri ale bugetului de stat in care se vireaza sumele prevazute la alin. (2) si procedura de restituire de la bugetul de stat a eventualelor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de institutiile publice prevazute la alin. (1) se stabilesc prin precizari aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 29
in limita creditelor bugetare deschise si a ordonantarilor de plata aprobate pana la data de 21 decembrie 2012 din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pot fi dispuse plati pe destinatiile prevazute de lege de catre persoanele abilitate in acest scop de catre ordonatorii de credite ai bugetelor respective, pana la termenele prevazute in Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012.

ART. 30
La solicitarea ordonatorilor principali de credite, ministrul finantelor publice poate emite precizari in legatura cu aplicarea prevederilor art. 27-29 din prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 31
Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice si structurilor care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta isi pastreaza drepturile salariale avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 32
(1) in cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele denumiri se inlocuiesc in mod corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea legata de dezvoltarea regionala si cu Ministerul Economiei in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea de turism;
b) Ministerul Administratiei si Internelor cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cazul prevederilor care reglementeaza domeniul administratie publica si cu Ministerul Afacerilor Interne in cazul prevederilor care reglementeaza domeniul interne;
c) Ministerul Mediului si Padurilor cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul mediului si padurilor;
d) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul pisciculturii;
e) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul schimbarilor climatice;
f) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri cu Ministerul Economiei;
g) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale cu Ministerul pentru Societatea Informationala;
h) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu Ministerul Educatiei Nationale in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniile educatiei, cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice si cu Ministerul Tineretului si Sportului in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniile sportului si tineretului;
i) Ministerul Afacerilor Europene cu Ministerul Fondurilor Europene in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul coordonarii si gestionarii fondurilor europene si cu Ministerul Afacerilor Externe in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul afacerilor europene;
j) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii cu Ministerul Transporturilor;
k) Ministerul Culturii si Patrimoniului National cu Ministerul Culturii;
l) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, aprobata prin Legea nr. 78/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma “Agentia Romana de Investitii” se inlocuieste cu sintagma “Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine”.
(3) in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., sintagma “Ministerul Transporturilor si Infrastructurii” se inlocuieste cu sintagma “Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine”.
(4) in cuprinsul Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma “Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat” se inlocuieste cu sintagma “Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine”.

ART. 33
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele acte normative se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

I. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

a) La articolul 1 alineatul (1), literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
“c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator tertiar de credite. in cadrul departamentului functioneaza unul sau mai multi secretari de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului.
d) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, structura cu personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, care are calitatea de ordonator tertiar de credite. in cadrul departamentului functioneaza unul sau mai multi secretari de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului.”

b) La articolul 1 alineatul (1), literele f) si j^1) se abroga.

c) La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2. – (1) Prim-ministrul, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordoneaza activitatea urmatoarelor entitati:
a) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
b) Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania «Elie Wiesel», institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
c) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
d) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat;
e) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
f) Agentia Nationala Anti-Doping, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
g) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
h) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
i) Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.”

II. Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 255/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 5. – (1) Secretariatul General al Guvernului indeplineste atributiile prevazute de lege pentru ministerul de resort fata de Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» si fata de Regia Autonoma «Monitorul Oficial».
(2) Secretarul general al Guvernului coordoneaza urmatoarele entitati:
a) Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
b) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata de la bugetul de stat;
c) Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
d) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fara personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
e) Agentia Nationala pentru Romi, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.”

III. Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

a) La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art. 1. – (1) Oficiul Roman pentru Adoptii, denumit in continuare Oficiul, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.”

b) Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4. – Finantarea Oficiului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.”

c) Articolul 6^1 se abroga.

d) La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

“Art. 8. – (1) Oficiul este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.”

IV. Alineatul (3) al articolului 28 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Ministerul Finantelor Publice, in calitate de actionar majoritar al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, aproba anual, prin ordin al ministrului finantelor publice, politica de risc a fondului.”

V. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 312/2009, se modifica dupa cum urmeaza:
a) La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice;”

b) La articolul 10, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Daca rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acopera pierderea, diferenta urmeaza sa fie acoperita din bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.”

c) Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 11. – Anual, pana la data de 31 mai, Ministerul Finantelor Publice prezinta Guvernului un raport privind activitatea desfasurata, precum si programul de activitate pentru exercitiul urmator.”

VI. Anexa nr. 1 “Numarul maxim de posturi din cabinetul demnitarului” la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

– Dupa numarul curent 2 se introduce un nou numar curent, numarul curent 2^1, cu urmatorul cuprins:

┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────
│Nr. │           Demnitar                  │Numar total de posturi│
│crt.│                                     │                      │
──────────────────────────┼──────────────────────┤
│”2^1│Viceprim-ministru fara portofoliu    │           8″         │
────────────────────────────┴──────────────────────┘

VII. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal in cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 717/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

a) Titlul va avea urmatorul cuprins:
“ORDONANta DE URGENta
privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal in cadrul autoritatilor publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice”

b) La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2. – (1) Pot beneficia de locuinta de serviciu, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, persoanele care ocupa functii de demnitate publica numite sau functii asimilate functiilor de demnitate publica, conducatorii institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale, sefii de departamente, precum si secretarii generali si secretarii generali adjuncti, directorii generali si persoanele care sunt incadrate pe functii din cabinetul demnitarului in cadrul autoritatilor publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice.”

VIII. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

a) La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumita in continuare A.A.A.S., este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea ministrului economiei.”

b) La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8. – (1) A.A.A.S. este condusa de un presedinte si de vicepresedinti, al caror numar se stabileste in conditiile art. 1 alin. (3).”

IX. Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

– La anexa nr. 1, definitia Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va avea urmatorul cuprins:
“- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – autoritate de reglementare si control in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.”

X. Alineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
“(2) Din Guvern pot face parte: viceprim-ministri, ministri de stat, precum si ministri delegati, cu insarcinari speciale pe langa prim-ministru, prevazuti in lista Guvernului prezentata Parlamentului pentru acordarea votului de incredere.”

XI. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
“Art. 1. – (1) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.”

ART. 34
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 135/2012;
2. alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. articolul V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/2012.

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.