Calendar

September 2022
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Noi Documente model pentru Dosarul de pensionare

Potrivit art. 103 alin. (1) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se stabileşte că pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

Contractul individual de muncă încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare în baza art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii potrivit căruia contractul individual de muncă existent încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

Astfel, independent de voinţa salariatului şi a angajatorului sau de comunicarea deciziei de pensie, contractul individual de muncă încetează de drept în ziua în care salariatul îndeplineşte cumulativ condiţiile de vârstă standard şi stagiu minim de cotizare pentru pensionare.

 

În baza art. 56 alin. (2) din Codul muncii, constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.

 

Prin urmare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care salariatul a îndeplinit condiţiile de vârstă standard şi stagiu minim de cotizare pentru pensionare, aveţi obligaţia să emiteţi decizia prin care constataţi încetarea contractului individual de muncă.

 

Data încetării C.I.M. este data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi stagiul minim de cotizare şi nu data emiterii de către angajator a deciziei prin care se constată încetarea în temeiul art. 56 alin. (2). Aceasta, întrucât, decizia angajatorului are rolul de a constata încetarea contractului individual de muncă şi nu de a dispune această încetare.

 

Înregistrarea în REVISAL se face în ziua îndeplinirii condiţiilor de pensionare, respectiv în ziua încetării C.I.M.

 

Prin urmare, conform art. 103 alin. (2) din Legea 263/2010 , cererea de pensionare, împreuna cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la Casa teritorială de Pensii competentă, în a cărei rază de acţiune domiciliază persoana.

 

În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 74 alin. (1) din norma de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 , potrivit cărora, cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

 

În consecinţă, cererea pentru acordarea pensiei se depune începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare de către persoana beneficiară a pensiei, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana împreuna cu următoarele documente :
– carnetul de muncă şi alte documente care dovedesc vechimea în muncă ;
– livretul militar, unde este cazul ;
– adeverinţa de certificare a perioadei de studii de învăţământ superior ;
– adeverinţa privind sporurile la salariu ;
– adeverinţa privind condiţiile de muncă ;
– acte privind dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990.

 

Model adeverinţă privin sporul pentru munca prestată în timpul nopţii :

 

Antet,
ADEVERINTA nr. ……./ …….
privind sporul pentru munca prestata in timpul noptii
Adeverim ca domnul/doamna …….., avand codul numeric personal ……, nascut /nascuta la data de ….. in localitatea ……, judetul …, fiul/fiica lui ….. si al/a  …., a fost angajatul/angajata unitatii ….. in perioada …. si a desfasurat activitate organizata pe schimburi, beneficiind de spor pentru munca prestata in timpul noptii, dupa cum urmeaza:
Nr. Crt. pozitia (0)
Perioada in care a desfasurat activitatea organizata pe schimburi
De la data  pozitia (1)
… pana la data … pozitia (2)
Sporul acrodat pentru munca prestata in timpul noptii, conform legii (%)pozitia (3)
Procentul mediu al sporului pentru munca prestata in timpul noptii (col. 3 x %) pozitia 4
Temeiul legal in baza caruia a fost acordat acest spor este ….
Prezenta adeverinta a fost eliberata la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse in arhiva aflata in pastrarea noastra, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.
Reprezentant legal,                Intocmit,
Numele si prenumele
Functia
Semnatura
Stampila

 

În situaţia în care munca a fost prestată ocazional pe timp de noapte, în cadrul unor activităţi care erau organizate pe schimburi, adeverinţele vor cuprinde sumele acordate, lună de lună, cu titlu de spor de noapte.
În situatia persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfăşurat activitate numai în timpul nopţii, adeverinţele vor cuprinde procentul în care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.

 

Antet,
Nr. …/ ….
ADEVERINTA
Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna .., nascut/nascuta la data de …. in localitatea … judetul …, avand codul numeric personal …., a fost angajat/angajata cu contract individual de munca la societatea …, in meseria /functia .., in perioada .. .
Pe perioada .. se incadreaza in grupa i de munca, in procent de .., pe baza prevederilor .., activitate care se regaseste la pozitia .. din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatea se regaseste la pozitia … din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010 , cu modificarile si completarile ulterioare.
Mentionam ca prezenta adeverinta s-a eliberat in baza documentelor, verificabile, aflate in arhiva societatii, cunoscandu-se atat prevederile Codului penal referitoare la falsuri in inscrisuri oficiale, cat si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit carora angajatorul poarta intreaga raspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
Conducatorul unitatii,                Intocmit,
Numele si prenumele
Functia
Semnatura
Stampila

 

Pensia se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată.

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.