Calendar
September 2019
M T W T F S S
« Aug    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Au fost publicate listele de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică

A fost publicat, ieri, Marți, 9 Iulie 2019, pe site-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu aplicabilitate de la data publicării, Ordinul nr. 1894 din 08.07.2019

Ordin nr. 1894 din 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Președintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice numit în funcţie în baza Deciziei Prim – Ministrului nr. 30 din 26 ianuarie 2016 publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 57/26.01.2016:

Având în vedere:
– prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art. 5 alin. (8) din Anexa I la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016.
– Referatul de aprobare nr. 8381/DGCEA/20.06.2016;

În temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare;

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite prezentul
ORDIN:

 

ART. 1 Se aprobă listele de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, prevăzute în Anexele 1-13 la prezentul ordin, după cum urmează:
1) Lista de verificare pentru documentațiile de atribuire ce vizează contracte de lucrări proiectare şi execuţie, prevazuta în Anexa nr. 1;
2) Lista de verificare pentru documentațiile de atribuire ce vizează contracte de lucrări standard (Execuţie), prevazuta în Anexa nr. 2;
3) Lista de verificare pentru documentațiile de atribuire ce vizează contracte de furnizare produse, prevăzută în Anexa nr. 3;
4) Lista de verificare pentru documentațiile de atribuire ce vizează contracte de concesiune de lucrări si contracte de concesiune de servicii, prevăzută în Anexa nr. 4;
5) Lista de verificare pentru documentațiile de atribuire ce vizează contracte de servicii intelectuale, prevăzută în Anexa nr. 5;
6) Lista de verificare pentru documentațiile de atribuire ce vizează contracte de servicii nonintelectuale, prevăzută în Anexa nr. 6;
7) Lista de verificare pentru încadrarea în conditiile de inițiere a procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, prevăzută în Anexa nr. 7;
8) Listă de verificare pentru condițiile de derulare a procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, prevăzută în Anexa nr. 8;

9) Listă de verificare privind componenţa comisiei de evaluare, îndeplinirea condiţiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor şi a criteriilor de calificare/selecţie de către ofertanţi/candidaţi, prevăzută în Anexa nr. 9;
10) Listă de verificare privind evaluarea propunerilor tehnice şi a conformităţii acestora, prevăzută în Anexa nr. 10;
11) Listă de verificare privind evaluarea propunerilor financiare şi a conformităţii acestora prevăzută în Anexa nr. 11;
12) Listă de verificare privind analiza documentelor suport pentru îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie de crea candidaţi/ofertanti, precum şi concluziile incluse in raportul procedurii de atribuire, prevăzută în Anexa nr. 12;
13) Lista de verificare pentru analiza propunerilor de răspuns consolidat la solicitările de clarificări, prevăzută în Anexa nr. 13.

ART. 2 Anexele nr. 1 – 13 fac parte integrantă din prezentul ordin;

ART. 3 Prezentul Ordin se aplică de la data publicării pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice www.anap.gov.ro

Bogdan PUȘCAȘ
Președinte

 

Documente :

Ordin nr. 1894 din 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

 

Anexa 1 – Lista de verificare pentru Contractele de lucrări proiectare şi execuţie

Anexa 2 – Lista de verificare pentru Contractele de lucrări standard (execuţie)

Anexa 3 – Lista de verificare pentru Contractele de furnizare produse

Anexa 4 – Lista de verificare pentru Contractele de concesiune de lucrari si contractele de concesiune de servicii

Anexa 5 – Lista de verificare pentru Contractele de servicii intelectuale

Anexa 6 – Lista de verificare pentru Contractele de servicii nonintelectuale

Anexa 7 – Lista de verificare initiere negociere fara publicare

Anexa 8 – Lista de verificare pentru derulare negociere fara publicare

Anexa 9 – Lista de verificare pentru componenta CE, indeplinirea conditiilor de forma

Anexa 10 – Lista de verificare pentru evaluarea propunerilor tehnice

Anexa 11 – Lista de verificare pentru evaluarea propunerilor financiare

Anexa 12 – Lista de verificare pentru documentele suport si concluziile din raportul procedurii

Anexa 13 – Lista de verificare Răspuns consolidat clarificari

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.