Legislația privind achizițiile publice – în vigoare 2017

Legislație achiziții publice

  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016;
  • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016;
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016;
  • Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016;
  • Ordin MFE nr. 1284/2016 – achiziții beneficiari privați;
  • Instruțiunea 1/2017 a Ministerului Finanțelor Publice – ANAP.

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.