Calendar
June 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Avantaje pentru întreprinderile sociale de inserție în derularea achizițiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială

Ministerul Muncii, Familiei,  Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a pus la dispoziţia publicului un document, elaborat cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, despre avantajele pe care le au  întreprinderile sociale de inserție în derularea achizițiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă  economică şi socială, disponibil la următorul link:

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/2016-10-21-Achizitii-avantaje-pentru-public-intreprinderi-sociale.pdf.

id-anap.gov_.ro1_ logo anap

22 Noiembrie 2016, Sursa : A.N.A.P., M.M.F.P.S.P.V., http://anap.gov.ro/, http://www.mmuncii.ro/

1-ECONOMIE-SOCIALA

 

VIDEO: Normele de aplicare a Legii Economiei Sociale

 

 

 

 

Economia socială, denumită informal și cel de-al treilea sector, este definită ca fiind ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin:

    • creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
    • producerea şi furnizarea de bunuri;
    • prestarea de servicii;
    • execuţia de lucrări.

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

În România, cadrul legal al economiei sociale este reprezentat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială ale cărei prevederi se aplică conform Normelor metodologice (Hotărârea nr. 585/2016).

 

Adresă unică de contact la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru cei interesați:

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a înființat deja un compartiment dedicat economiei sociale și o adresă unică de contact: intreprinderisociale@mmuncii.ro.

Compartimentul funcționează în cadrul Direcţiei Politici de Ocupare Competenţe și Mobilitate Profesională și are sarcina de a elabora politicile şi strategiile în domeniul economiei sociale, de a promova şi sprijini întreprinderile sociale și, de asemenea, de a furniza informaţii specifice persoanelor fizice şi juridice interesate.

 

Principiile economiei sociale sunt:

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;

c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Obiectivele economiei sociale sunt:

a) consolidarea coeziunii economice şi sociale;

b) ocuparea forţei de muncă;

c) dezvoltarea serviciilor sociale.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale realizează, în principal, următoarele activităţi de interes general:

a) producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;

b) promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;

c) dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

d) dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sprijină activităţile de economie socială prin:

a) recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale prin acordarea atestatului de întreprindere socială;

b) recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale de inserţie prin acordarea mărcii sociale;

c) dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale de inserţie;

d) promovarea şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale;

e) participarea la activităţi de economie socială prin colaborare în diferite forme, potrivit legii;

f) înfiinţarea de centre de informare şi consiliere în domeniul economiei sociale.

Potrivit Legii nr. 219/2015 privind economia socială, entitățile economiei sociale din România sunt reprezentate de:

$1-      întreprinderea socială;

$1-      întreprinderea socială de inserție.

Întreprinderea socială este persoana juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile economiei sociale.

Atestatul de întreprindere socială se acordă întreprinderilor sociale care dispun, prin actele de înfiinţare şi funcţionare, respectarea următoarelor criterii:

a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;

c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;

b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

În 2011, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a realizat un Raport de cercetare privind economia socială în România din perspective europeană comparată, încadrul proiectului “Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate”, finanțat din Fondul Social European.

În România, principal sursă de finanțare pentru entitățile economiei sociale este Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate de sectorul economiei sociale pot accesa site-ul MMFPSPV http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala.

 

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.