Calendar
October 2019
M T W T F S S
« Aug    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

CONFERINŢA NAȚIONALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE

Revista de Achizitii Publice are plăcerea de a vă invita la

Conferinţa națională de achiziţii publice, ediția a XIII-a

eveniment ce va avea loc în București, la Hotel Intercontinental, în perioada 16-17 mai 2019

Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Petrică-Mihail MARCOCI

 

12 Aprilie 2019, Sursa : Revista de Achiziții Publice

TEMATICA : Factori de risc, tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice

INVITAŢI
Reprezentanţi din cadrul:

– Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

– Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.),

– Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.),

– Agenția Națională de Integritate (A.N.I.),

– Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP),

– Curtea de Conturi a României,

  • traineri cu experiență europeană, specialiști și consultanți în domeniul achizițiilor publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI PRIVIND
– Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
consultarea preliminară a pieței; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; fişa de date şi documentele suport (DUAE); alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul; evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora; eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”.
– Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică:
serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă; principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi; DUAE pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare.
– Probleme dificile și soluții, privind:
pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;
analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice;
analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente.
– Practica alegerii criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate.
– Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
– Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
– Bune practici privind utilizarea mijloacelor electronice SEAP/SICAP.
– Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor – Legea nr.184/2016 în vigoare din iunie 2017.
– Parteneriatul public-privat – aspecte practice de interes.
– Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; cauțiune – constituire, cuantum, restituire; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională. Suspendarea procedurii de atribuire.
– Controlul și verificarea achizițiilor publice: Controlul exercitat de Curtea de Conturi și controlul exercitat de ANAP.
– Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de prevenţie a conflictelor de interese.
– Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2019; control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative; Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 în materia achizițiilor publice.

CERTIFICĂRI
Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe dobândite în urma participării la eveniment în conformitate cu normele legale în vigoare.

TARIFUL DE PARTICIPARE
620 lei/participant (exclusiv TVA) cuprinde:
– participarea la eveniment, materiale informative, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului, coffee break, lunch.
– 10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 9 mai 2019 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01

DIRECTOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU – 0753025978
COORDONATOR EVENIMENT: Mihaela FULGA – 0753025982

:: Formularul de înscriere

 

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.