Calendar
April 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Noile normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice

30 august 2018

Guvernul a adoptat, în şedinţa de pe 29 august, o ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.

El a precizat că această ordonanţă a fost adoptată la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.

ACTUALIZARE 3 septembrie 2018

Normativele de cheltuieli privesc acţiunile de protocol şi dotarea cu autoturisme.

“În primul rând, este vorba despre o definire clară a domeniul de aplicare, respectiv stabilirea de normative de cheltuieli pentru instituţiile şi autorităţile publice, pentru întreprinderile publice şi pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare”, a declarat Nelu Barbu, la Palatul Victoria.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, în această ordonanţă este prevăzută “stabilirea expresă a posibilităţii ca, prin hotărâre a Guvernului, să se poată aproba atât alte niveluri maxime pentru normativele prevăzute în anexa numărul 2, cât şi alte normative noi de cheltuieli pentru acţiuni de protocol punctuale cu caracter deosebit, pe bază de justificări fundamentate”.

“Se abrogă un articol referitor la cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice, întrucât prevederile acestuia nu mai sunt de actualitate. Se introduc categorii de normative de cheltuieli, precum materiale informative şi de lucru, materiale promoţionale, servicii de interpretariat, organizare vizite obiective culturale-turistice”, a arătat Nelu Barbu.

ACTUALIZARE 3 septembrie 2018

Normativele de cheltuieli privesc acţiunile de protocol şi dotarea cu autoturisme.

Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea entităţilor interesate, se pot aproba pentru instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, întreprinderile publice, cu excepţia celor înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, precum şi pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, pe bază de justificări fundamentate.

Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot aproba pentru activitatea proprie, pentru instituţiile din subordine, precum şi pentru întreprinderile publice înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, pe bază de justificări fundamentate, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

(Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001)
NORMATIVE DE CHELTUIELI ŞI LIMITE MAXIME
în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol

┌─────────────────────┬─────────┬──────┐
│Normative de     │Unitatea │Limita│
│cheltuieli      │de măsură│maximă│
├─────────────────────┴─────────┴──────┤
│I. Organizarea de mese oficiale şi de │
│cocteiluri              │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Limite valorice pentru mese    │
│oficiale (dineuri oficiale, dejunuri │
│oficiale) oferite de:         │
├─────────────────────┬─────────┬──────┤
│1. Viceprim-miniştri,│     │   │
│miniştri, miniştri  │     │   │
│delegaţi, secretari │     │   │
│de stat şi persoanele│     │   │
│cu funcţii asimilate │     │   │
│acestora,      │     │   │
│conducătorii     │     │   │
│autorităţilor publice│     │   │
│autonome cu atribuţii│     │   │
│de reglementare,   │     │   │
│prefecţi, preşedinţii│     │   │
│consiliilor judeţene,│lei/   │120  │
│primarul general al │persoană │   │
│municipiului     │     │   │
│Bucureşti, primarii │     │   │
│municipiilor şi ai  │     │   │
│sectoarelor     │     │   │
│municipiului     │     │   │
│Bucureşti,      │     │   │
│conducătorii     │     │   │
│celorlalte organe de │     │   │
│specialitate ale   │     │   │
│administraţiei    │     │   │
│publice centrale   │     │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│2. Subsecretari de  │     │   │
│stat şi persoanele cu│     │   │
│funcţii asimilate  │     │   │
│acestora, secretari │     │   │
│generali, secretari │     │   │
│generali adjuncţi,  │     │   │
│subprefecţi,     │     │   │
│vicepreşedinţi ai  │     │   │
│consiliilor judeţene,│     │   │
│secretari generali ai│     │   │
│prefecturilor, precum│     │   │
│şi primari de oraşe │     │   │
│şi comune, secretari │     │   │
│generali ai judeţelor│     │   │
│şi ai municipiului  │lei/   │90  │
│Bucureşti, rectori, │persoană │   │
│directori generali ai│     │   │
│societăţilor     │     │   │
│naţionale,      │     │   │
│companiilor     │     │   │
│naţionale,      │     │   │
│societăţilor     │     │   │
│comerciale cu capital│     │   │
│integral sau     │     │   │
│majoritar de stat,  │     │   │
│regiilor autonome,  │     │   │
│precum şi      │     │   │
│institutelor     │     │   │
│naţionale de     │     │   │
│cercetare-dezvoltare │     │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│B. Limite valorice  │     │   │
│pentru cocteiluri sau│lei/   │   │
│recepţii care pot fi │persoană │25  │
│oferite de persoanele│     │   │
│prevăzute la lit. A │     │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│C. Cafea, apă, sucuri│     │   │
│sau alte trataţii  │     │   │
│oferite în timpul  │     │   │
│conferinţelor sau al │lei/   │   │
│şedinţelor,     │persoană │20  │
│organizate de    │     │   │
│persoanele prevăzute │     │   │
│la lit. A pct. 1 şi 2│     │   │
│în limita sumei de: │     │   │
├─────────────────────┴─────────┴──────┤
│II. Invitarea în ţară a unor delegaţii│
│pe cheltuiala părţii române      │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Cheltuieli zilnice de masă pentru: │
├─────────────────────┬─────────┬──────┤
│1. Delegaţiile    │     │   │
│conduse de      │     │   │
│viceprim-miniştri,  │     │   │
│miniştri, miniştri  │     │   │
│delegaţi şi pentru  │     │   │
│invitaţii miniştrilor│     │   │
│de stat, miniştrilor,│     │   │
│miniştrilor delegaţi │     │   │
│şi ai persoanelor cu │     │   │
│funcţii asimilate  │     │   │
│acestora,      │     │   │
│conducătorilor    │lei/   │   │
│autorităţilor publice│persoană/│160  │
│autonome cu atribuţii│zi    │   │
│de reglementare, ai │     │   │
│prefecţilor, ai   │     │   │
│preşedinţilor    │     │   │
│consiliilor judeţene,│     │   │
│ai primarului general│     │   │
│al municipiului   │     │   │
│Bucureşti şi ai   │     │   │
│conducătorilor    │     │   │
│celorlalte organe de │     │   │
│specialitate ale   │     │   │
│administraţiei    │     │   │
│publice centrale   │     │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│2. Invitaţii     │     │   │
│secretarilor de stat,│     │   │
│subsecretarilor de  │     │   │
│stat şi ai celor cu │     │   │
│funcţii asimilate  │     │   │
│acestora, ai     │     │   │
│subprefecţilor, ai  │     │   │
│vicepreşedinţilor  │     │   │
│consiliilor judeţene,│     │   │
│ai primarilor    │     │   │
│municipiilor şi ai  │     │   │
│sectoarelor     │     │   │
│municipiului     │lei/   │   │
│Bucureşti, rectori, │persoană/│130  │
│directori generali ai│zi    │   │
│societăţilor     │     │   │
│naţionale,      │     │   │
│companiilor     │     │   │
│naţionale,      │     │   │
│societăţilor     │     │   │
│comerciale cu capital│     │   │
│integral sau     │     │   │
│majoritar de stat,  │     │   │
│regiilor autonome,  │     │   │
│precum şi      │     │   │
│institutelor     │     │   │
│naţionale de     │     │   │
│cercetare-dezvoltare │     │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│3. Invitaţii     │     │   │
│secretarilor     │     │   │
│generali,      │     │   │
│secretarilor generali│     │   │
│adjuncţi,      │     │   │
│secretarilor generali│     │   │
│ai prefecturilor, ai │     │   │
│judeţelor, respectiv │lei/   │   │
│al municipiului   │persoană/│105  │
│Bucureşti, primarilor│zi    │   │
│de oraşe şi comune, │     │   │
│directorilor generali│     │   │
│şi ai directorilor  │     │   │
│din ministere şi din │     │   │
│celelalte organe de │     │   │
│specialitate ale   │     │   │
│administraţiei    │     │   │
│publice centrale   │     │   │
├─────────────────────┴─────────┴──────┤
│B. Alte cheltuieli:          │
├─────────────────────┬─────────┬──────┤
│1. Cafea, apă, sucuri│     │   │
│sau alte trataţii  │lei/   │   │
│oferite în timpul  │persoană/│20  │
│tratativelor sau al │zi    │   │
│şedinţelor, în limita│     │   │
│sumei de:      │     │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│2. Cadouri în limita │lei/   │400  │
│sumei de:      │delegaţie│   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│3. Materiale     │lei/   │   │
│informative şi de  │persoană │50  │
│lucru        │     │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│4. Materiale     │lei/   │50  │
│promoţionale     │persoană │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│5. Servicii de    │lei/   │   │
│interpretariat    │interpret│30  │
│           │/oră   │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│6. Organizare vizite │lei/   │50  │
│obiective turistice │persoană │   │
├─────────────────────┴─────────┴──────┤
│III. Cheltuieli pentru însoţitori:  │
├─────────────────────┬─────────┬──────┤
│Însoţitorii     │     │   │
│delegaţilor străini │     │   │
│care se deplasează în│     │   │
│altă localitate   │     │   │
│beneficiază de masă │lei/   │   │
│şi cazare în     │persoană/│50  │
│condiţiile stabilite │zi    │   │
│prin hotărâre a   │     │   │
│Guvernului -     │     │   │
│cheltuieli de masă  │     │   │
│pentru şoferi    │     │   │
├─────────────────────┴─────────┴──────┤
│IV. Alte prevederi:          │
├─────────────────────┬─────────┬──────┤
│1. Fondul la     │     │   │
│dispoziţia      │     │   │
│viceprim-miniştrilor,│     │   │
│miniştrilor,     │     │   │
│miniştrilor delegaţi,│     │   │
│a conducătorilor   │     │   │
│celorlalte organe de │     │   │
│specialitate ale   │     │   │
│administraţiei    │lei/   │   │
│publice centrale, a │salariat │   │
│conducătorilor    │din   │35  │
│autorităţilor publice│aparatul │   │
│autonome cu atribuţii│propriu │   │
│de reglementare, a  │     │   │
│prefecţilor, a    │     │   │
│preşedinţilor    │     │   │
│consiliilor judeţene │     │   │
│şi a primarului   │     │   │
│general al      │     │   │
│municipiului     │     │   │
│Bucureşti      │     │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│Din acest fond se  │     │   │
│efectuează cheltuieli│lei/   │   │
│de reprezentare şi  │invitat/ │10  │
│trataţii în limita  │zi    │   │
│sumei de:      │     │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│           │lei/   │   │
│2. Fondul la     │salariat │   │
│dispoziţia rectorului│din   │22  │
│           │aparatul │   │
│           │propriu │   │
├─────────────────────┼─────────┼──────┤
│Din acest fond se  │     │   │
│efectuează cheltuieli│lei/   │   │
│de reprezentare şi  │invitat/ │5   │
│trataţii în limita  │zi    │   │
│sumei de:      │     │   │
└─────────────────────┴─────────┴──────┘

Sursa : AGERPRES, CTCE

 

Documente : ORDONANTA (A) nr. 80 din 30-08-2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.