Calendar
November 2020
M T W T F S S
« Oct    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Notificare A.N.A.P., cu privire la achiziția serviciilor sociale și altor servicii specifice ca urmare a prevederilor legislative adoptate prin O.U.G. nr. 114/2020

Notificare a Agenției Naționale pentru Achizițiile Publice

31 Iulie 2020, Sursa: Agenția Națională pentru Achizițiile Publice

Având în vedere recentele modificări legislative în domeniul achizițiilor publice cu privire la atribuirea contractelor/acordurilor-cadru ce au obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prin încadrarea acestora într-un regim flexibil („light-touch regime”), Agenția Națională pentru Achiziții Publice face următoarele precizări:

Conform prevederilor art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, începând cu data de 13 iulie 2020, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la lege, indiferent de valoarea acestora, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din același act normativ.

Prin urmare, ca efect al modificărilor aduse de noile prevederi legislative, pentru achiziția serviciilor sociale și a altor servicii specifice cuprinse în anexa 2 la Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă nu mai utilizează funcționalitățile tehnice ale SEAP pentru inițierea și derularea procedurilor de achiziții publice, prin completarea formularului electronic de documentație de atribuire aferentă unui anunț de participare/anunț de concesionare.

Totodată, noile dispoziţii ale art. 111 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 impun autorității contractante, în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), următoarele obligaţii suplimentare din perspectiva regulilor de publicitate și transparență:

• de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu;
• de a publica un anunţ de atribuire a contractului.

Pentru îndeplinirea acestor obligații de transparență la nivel european, până la operaționalizarea facilităților tehnice în SEAP care să actualizeze fluxul de transmitere spre publicare la JOUE a anunțurilor mai sus menționate, autoritatea contractantă va proceda la accesarea paginii de Internet a Oficiului pentru publicații, disponibilă la adresa https://ted.europa.eu/ și va parcurge pașii necesari înregistrării și transmiterii formularului standard stabilit de Comisia Europeană.

La completarea formularelor standard utilizate, atât de inițiere, cât și de atribuire, autoritatea contractantă va include informațiile obligatorii prevăzute în Anexa V, respectiv în partea H, I, J din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Având în vedere această perioadă de tranziție necesară adaptării sistemului electronic de achiziții, care să permită transmiterea anunțului către JOUE prin intermediul SEAP, atenționăm autoritatea contractantă cu privire la necesitatea punerii la dispoziția operatorilor economici a adresei de Internet sau a modalității de accesare a setului de documente aferente achiziției.

Totodată, amintim autorităților contractante că, printre elementele anunțului de participare/anunțului de intenție valabil în mod continuu, trebuie să se regăsească o scurtă descriere a procedurii proprii care urmează a fi aplicată de autoritatea contractantă în vederea selectării prestatorilor de servicii – procedură care va asigura respectarea principiilor, în special tratamentul egal al operatorilor economici. În acest context, atragem atenția că, potrivit noilor prevederi ale art. 111 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, la elaborarea procedurii proprii sus-menționate, autoritatea contractantă are obligația utilizării unuia dintre criteriile de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d) din aceeași lege, având în vedere criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.

Pentru asigurarea transparenței și la nivel național a achizițiilor peste pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, până la operaționalizarea facilităților tehnice ale SEAP, autoritatea contractantă va utiliza anunțul publicitar disponibil în SEAP, în secțiunea „Inițieri de proceduri de achiziție”/„Publicitate anunțuri”, precum și site-ul propriu dacă este cazul, și va indica în anunț inclusiv adresa Oficiului pentru publicații de la nivel european la care aceasta a efectuat demersurile de publicare, atașând totodată setul de documente aferente achiziției.

În ceea ce privește achizițiile de servicii sociale și alte servicii specifice cu valori estimate mai mici decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, legislația nu a suferit modificări pe acest palier, astfel încât autoritatea contractantă va proceda ca și până în prezent, având desigur posibilitatea de a asigura publicitatea achiziției la nivel național, în mod similar achizițiilor de peste prag.

Precizările cuprinse în prezenta notificare sunt aplicabile și achizițiilor de servicii sociale și alte servicii specifice realizate în baza prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și în cazul unei concesiuni care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa 3 la Legea nr. 100/2016.

Document:

Notificare-cu-privire-la-achiziția-serviciilor-sociale-și-altor-servicii-specifice-ca-urmare-a-prevederilor-legislative-adoptate-prin-O.U.G.-nr.-114-din-2020

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.