Calendar
April 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Notificare ANAP : În atenția entităților contractante

Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice

 

NOTIFICARE

cu privire la respectarea unor reguli de confirmare a încadrării în categoria de entități contractante prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, de către subiecți de drept, la încărcarea în SEAP a unei documentații de atribuire, aferentă unei proceduri de atribuire, în vederea îndeplinirii funcţiei de control ex ante de către ANAP, în baza prevederilor OUG nr. 98/2017

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, ,,Au calitatea de entitate contractantă în sensul prezentei legi orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5 – 11 şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii: (…) c) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) şi b) care funcţionează în baza unor drepturi exclusive sau speciale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate de o entitate competentă.”

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 99/2016 şi având în vedere prevederile art. 4 alin 2 din cadrul aceleiaşi legi, ,,drepturi exclusive sau speciale – drepturi acordate de o entitate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante la una sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate;”

În situația în care un subiect de drept îndeplinește condițiile de încadrare în categoria de entități contractante reglementate de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, acesta are obligația ca, atunci când valoarea estimată a achiziției este egală sau mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016, să aplice, în condițiile legii, una dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. a) – g) din cadrul aceleiași legi invocate în paragraf.

Conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, ,,(3) Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care privesc achiziţii sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).”

În cazul particular al achiziționării de servicii sociale și alte servicii specifice, conform prevederilor art. 82 alin. (11) din Legea nr. 99/2016, ,,(11) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este: a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a) – g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c); b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).”

În conformitate cu art. 14 alin (5) din OUG 98/2017 „În cazul controlului ex ante al procedurilor de atribuire derulate de entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, în cadrul etapei de la art. 6 alin. (2) lit. a) din cadrul ordonanţei de urgenţă invocate în paragraf, ANAP va emite aviz conform necondiţionat sau aviz conform condiţionat numai cu privire la aspectele de regularitate care nu respectă prevederile legale în vigoare, urmând ca pentru aspectele de calitate să formuleze numai recomandări”. Interpretarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 conduce la încadrarea entităților cu capital majoritar privat la lit. c), ca urmare a faptului că nu sunt nici autorități contractante, conform definiției dată acestora prin art. 3 alin. (1), lit. e) (nefiind instituții/autoritați publice, sau organisme de drept public), asa cum nu sunt nici întreprinderi publice, având in vedere definiţia acestora din urmă, dată prin art. 3 alin. (1), lit. bb).

Din definițiile date mai sus se observă că aspectul recurent în clasificarea acestor organizații este cel referitor la controlul acestora, fie prin prisma finanțării, fie prin proprietatea asupra capitalului, fie prin modul de adoptare a deciziilor strategice de afaceri.

Având în vedere argumentele de mai sus, considerăm că acest criteriu – cel referitor la structura capitalului (majoritar privat), coroborat cu faptul că în cazul unor entități aplicarea Legii nr. 99/2016 nu este obligatorie în circumstanțele precizate anterior, este rațiunea pentru care ANAP ia măsurile necesare pentru ca verificarea ex-ante să nu prelungeasca în mod inutil procedurile de atribuire pe abateri aferente unor aspecte de calitate (care suportă interpretare în contexul practicilor din industrie), emițându-se doar recomandări pentru corectarea acestora, astfel încât să nu fie afectată activitatea acestor entități care se autofinanțeaza, aplicându-se articolul citat din OUG nr. 98/2017, cu modificările si completările ulterioare.

Pe cale de consecință, în vederea identificării facile a subiecților de drept încadrați în categoria entităților contractante prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, în situația în care subiecții de drept în cauză au obligația de a aplica proceduri de atribuire, în condițiile reglementate de Legea nr. 99/2016, la încărcarea în SEAP a unei documentații de atribuire, aferentă unei proceduri de achiziție, acesția vor include la nivelul Sectiunii III.1.9) “Legislatia aplicabilă” din formularul de documentație de atribuire (instrucțiuni pentru ofertanți) informații/justificări, pentru care consideră că au obligația de a aplica Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv vor prezenta motivele pentru care consideră că au un drept exclusiv de a realiza activități relevante (așa cum sunt acestea prevăzute de lege).

De asemenea, în Strategia de contractare, se vor introduce în partea de început toate informațiile considerate relevante de către entitatea contractantă, în sensul celor amintite la paragraful anterior, pentru ca ANAP să identifice încă de la momentul selecției procedurii de atribuire pentru includerea în controlul ex-ante, dacă respectiva procedură este aplicată în baza prevederilor Legii nr.99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a faptului că entitatea contractantă în cauză se încadrează în categoria menționată la art. 4 alin.(1) lit.c) din același act normativ.

 

 

Notificarea se adreseaza doar entitatilor contractante asa cum acestea sunt definite in Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul emis de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice este disponibil AICI 

Documente : NOTIFICARE ANAP cu privire la respectarea unor reguli de confirmare a încadrării în categoria de entități contractante prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, de către subiecți de drept, la încărcarea în SEAP a unei documentații de atribuire, aferentă unei proceduri de atribuire, în vederea îndeplinirii funcţiei de control ex ante de către ANAP, în baza prevederilor OUG nr. 98/2017

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.