Calendar
November 2019
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Notificarea privind utilizarea DUAE integrat in SEAP

NOTIFICARE
referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)

Potrivit art. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/7 al Comisiei Europene, denumit în continuare Regulament, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L3/16, în 6 ianuarie 2016, de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic (DUAE – n.n.),

„Din momentul în care măsurile naționale de punere în aplicare a Directivei 2014/24/UE vor intra în vigoare și cel târziu de la 18 aprilie 2016, formularul standard prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament trebuie să fie utilizat în scopul întocmirii documentului european de achiziție unic, menționat la articolul 59 din Directiva 2014/24/UE. Instrucțiunile de utilizare a acestui formular sunt prezentate în anexa 1 la prezentul regulament.Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

 

În conformitate cu Instrucțiunile din Anexa 1 a acestui Regulament,

„În ceea ce privește semnătura (semnăturile) care figurează pe DEAU, vă rugăm să rețineți că s-ar putea să nu fie necesar să figureze o semnătură pe DEAU atunci când DEAU este transmis ca parte a unui set de documente a căror autenticitate și integritate este asigurată prin semnătura (semnăturile) solicitate pentru mijloacele de transmitere.”

Potrivit notei de subsol nr. 15 din cadrul Anexei 1 la Regulament,

„De exemplu, dacă oferta și DEAU care o însoțește în cadrul unei proceduri deschise sunt transmise printr-un e-mail care are tipul de semnătură electronică solicitat, s-ar putea ca o semnătură (semnături) suplimentară (suplimentare) pe DEAU să nu fie necesară (necesare).
De asemenea, este posibil ca utilizarea unei semnături electronice în cadrul DEAU să nu fie necesară în cazul în care DEAU este integrat într-o platformă pentru achiziții publice electronice, iar utilizarea acestei platforme necesită o identificare electronică.”

Pe cale de consecință, având în vedere că în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), care este o platformă pentru achiziții electronice în sensul menționat anterior, a fost integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), respectiv prin facilitățile tehnice implementate este permisă completarea direct a acestui formular în cadrul documentației de atribuire, autoritățile/entitățile contractante și operatorii economici vor proceda la următoarele acțiuni, în cazul procedurilor de atribuire care urmează să fie derulate integral prin intermediul SEAP:

– DUAE aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire, in secțiunea ”Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite;
– DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

Subliniem că Regulamentul reprezintă un act normativ european obligatoriu în toate elementele sale și cu aplicabilitate directă în legislația statelor membre, dispozițiile acestuia fiind de natură să completeze celelalte prevederi legale în materia achizițiilor publice/sectoriale din legislația națională.

Astfel, vizavi de integrarea DUAE în platforma SEAP, ca facilitate tehnică, se consideră că prin autentificarea în SEAP acțiunile autorităților/entităților contractante și operatorilor economici de completare a DUAE direct în SEAP, astfel cum a fost menționat mai sus, respectă prevederile în materie referitoare la obligația utilizării semnăturii electronice extinse, în circumstanțele reglementate de acestea, prevederi care sunt în sarcina autorităților/entităților contractante și operatorilor economici.

Pornind de la cele precizate anterior, menționăm că în cadrul Anexei 1 a Regulamentului este specificat că

„atunci când achizițiile publice sunt împărțite în loturi și criteriile de selecție sunt diferite de la lot la lot, ar trebui completat un DEAU pentru fiecare lot (sau grup de loturi cu aceleași criterii de selecție).”

Pe cale de consecință, pentru o aplicare optimă a prevederilor în materie referitoare la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziție publică/sectorială și a acordurilor-cadru, raportat la situațiile când autoritățile/entitățile contractante stabilesc, vizavi de o achiziție publică/sectorială împărțită pe loturi, criterii de calificare și selecție separate și diferite pentru fiecare lot în parte, recomandăm acestora configurarea, pentru fiecare lot în parte, a câte un DUAE, urmând ca operatorii economici, respectiv fiecare participant la procedura de atribuire aferentă, să completeze în SEAP în mod direct, după autentificare, răspunsurile la acest DUAE, configurat per lot.

Atenție!

În ceea ce privește procedurile care se inițiază prin publicarea prealabilă a unui anunț în SEAP, dar care se desfășoară offline, autoritățile/entitățile contractante vor include în documentația de atribuire un formular DUAE editabil, astfel încât acesta să poată fi descărcat/printat de către operatorii economici, spre a fi completat.

 

Documente :

Notificarea referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European integrat in SEAP

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.