Public procurement contracts / Contractele de achiziții publice

Public procurement contracts

01-06-2017 – UPDATE

Public authorities conclude contracts to ensure the supply of works and delivery of services. These contracts, concluded in exchange for remuneration with one or more operators, are called public contracts and represent an important part of the EU’s GDP. However, only a small percentage of public procurement contracts have been awarded to non-national undertakings. The application of the principles of the internal market to these contracts ensures better allocation of economic resources and more rational use of public funds. A new public procurement package was adopted in 2014 by Parliament and the Council with the aim of simplifying procedures and making them more flexible in order to encourage access to public procurement for SMEs, and to ensure that greater consideration is given to social and environmental criteria.

Public Procurement Contracts_EN

 

Contractele de achiziții publice

01-06-2017 – ACTUALIZARE

 

Autoritățile publice încheie contracte în vederea realizării de lucrări sau a furnizării de servicii. Aceste contracte, încheiate cu unul sau mai mulți operatori economici în schimbul plății unei sume, se numesc contracte de achiziții publice și reprezintă o parte importantă a PIB-ului Uniunii Europene. Cu toate acestea, doar un mic procentaj al contractelor de achiziții publice au fost atribuite unor întreprinderi din alte state. Aplicarea principiilor pieței interne în cazul acestor contracte asigură o mai bună distribuire a resurselor economice și o utilizare mai rațională a fondurilor publice. În 2014, Parlamentul și Consiliul au adoptat un nou pachet legislativ privind achizițiile publice cu scopul de a simplifica procedurile și a le face mai flexibile, pentru a încuraja accesul IMM-urilor la contractele de achiziții publice și a garanta că se acordă o mai mare atenție criteriilor sociale și de mediu.

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.