Calendar
March 2021
M T W T F S S
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Sistemul Dinamic de Achiziții (S.A.D.)

Noi funcționalități în SEAP pentru Sistemul Dinamic de Achiziții

3 Februarie 2021, Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

 

La sfârșitul anului trecut, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) anunța demararea procedurilor pentru operaționalizarea funcționalităților SEAP, astfel încât acesta să permită derularea sistemelor dinamice de achiziții (SAD) într-un mod cât accesibil și ușor de utilizat, atât pentru autoritățile contractante cât și pentru operatorii economici interesați.

În contextul pandemiei generate de COVID-19, autoritățile trebuie să înțeleagă că piața de achiziții publice are nevoie de o mare flexibilitate când ne referim la utilizarea procedurilor de atribuire. Tocmai de aceea încurajez autoritățile contractante să folosească sistemul dinamic de achiziții, un instrument de mare eficiență și suplețe promovat de Directivele Europene în materie.”, a subliniat domnul Eugen Cojoacă.

În momentul de față, ANAP în colaborare cu reprezentanții Autorității pentru Digitalizarea României testează pe mediul DEMO al platformei e-licitație.ro, accesibil la adresa https://demo.e-licitatie.ro/pub, noile funcționalități SEAP dedicate SAD, urmând ca acestea să devină funcționale după eliminarea tuturor disfuncționalităților identificate în dezvoltarea acestora.

Mai mult, în perioada următoare instituția noastră pregătește lansarea procesului de consultare publică pentru modificarea legislației în materie, astfel încât aceasta să aibă prevederi cât mai clare și explicite cu privire la utilizarea SAD.

 

CONTEXT

Ce este un sistem dinamic de achiziții (SAD)?

Sistemul dinamic achiziții (SAD) este un proces complet electronic, o ’’piață deschisă’’ concepută pentru a oferi Achizitorului acces la un grup de operatori economici (vânzători) capabili să execute activitățile ce fac obiectul sistemului dinamic.

Sistemul dinamic este similar cu acordul-cadru, cu deosebirea că noii furnizori, prestatori sau executanți se pot alătura oricând pe durata sistemului dinamic.

Astfel, în loc să se angajeze timp de patru ani într-un acord-cadru, Achizitorul care utilizează sistemul dinamic poate colabora cu noi operatori economici din piață în orice moment, fără să fie nevoie să aștepte până când acordul-cadru își va atinge perioada de valabilitate (acordul-cadru poate fi derulat doar cu semnatarii initiali ai acestuia).

Sistemul dinamic, odată inițiat, rămâne deschis noilor furnizori /prestatori /executanți pe toata durata sa, adică dacă un operator economic nu poate îndeplini cerințele de calificare în momentul în care este stabilită data limită de depunere a candidaturilor pentru prima dată (la inițierea SAD), acestea își poate revizui documentele și poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricând pe durata lui.

Mai mult, precizăm că nu există o limitare a numărului de operatori economici care vor fi parte a sistemului dinamic.

Deși nu există o limită a duratei sistemului dinamic, aceasta va fi stabilită de principiu pentru 3 ani. Perioada poate fi modificată ulterior sub rezerva notificării acestei modificări. Durata unui contract atribuit în cadrul sistemului dinamic poate depăși durata sistemului dinamic.

Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere oferte.

Mai mult, acționând ca o piață deschisă, acesta sprijină participarea IMM-urilor și întreprinderilor cu puțină experiență la procedurile de achiziții din sectorul public, prin flexibilitatea procesului care permite cumpărătorilor să își structureze concurența în așa fel încât să o facă atractivă pentru IMM-uri.

 

Care sunt  avantajele SAD?

Avantajele sistemului dinamic sunt de ambele părți (atât pentru cumpărător cât și pentru vânzător), principalul avantaj comun fiind încurajarea concurenței.

Pentru autoritatea/entitatea contractantă (cumpărător) avantajele sunt următoarele:

 • este un sistem deschis pe toată durata sa: operatorii economici pot intra/aplica oricând pe durata sistemului dinamic (chiar dacă nu reușesc să fie selectați, respectiv să îndeplinească cerințele din prima, își vor revizui solicitările de participare și vor putea aplica, putând fi selectați ulterior);
 • este un sistem care duce la atribuirea contractelor individuale/comenzilor mult mai rapid (odată instituit sistemul dinamic, autoritatea/entitatea contractantă nu va mai face altă publicitate a contractului care umează să fie atribuit, ci va apela direct la vânzatorii din cadrul sistemului dinamic, selecțati la acel moment).

Pentru operatorii economici (vânzatori) avantajele sunt următoarele:

 • sistemul dinamic ramane deschis noilor vânzatori pe toata durata lui;
 • nu trebuie să demonstreze capacitatea de fiecare dată când doresc să concureze pentru un contract;
 • depun oferta pentru contractele care sunt atractive pentru ei

 

Cum se utilizează SAD?

Sistemul dinamic este un proces în două etape:

Etapa 1: furnizorii/prestatorii/executanții completează un formular/chestionar standard de calificare.

Notă: Toți cei care îndeplinesc criteriile de calificare vor fi admiși la sistemul dinamic.

Candidații respinși vor primi feedback cu privire la motivul respingerii pentru a le putea permite să aplice din nou la o dată ulterioară, în cazul în care doresc să facă acest lucru.

Orice furnizor/prestator/executant care îndeplinește criteriile de calificare este admis la sistemul dinamic.

Etapa 2: Achizitorul atribuie contracte individuale prin intermediul sistemului dinamic.

Notă: Achizitorul invită toți operatorii economici (vânzatorii) din cadrul sistemului dinamic (selectați după etapa 1) să participe la o competiție pentru a depune oferta pentru un anumit contract.

Operatorii economici (vânzătorii) din cadrul sistemului dinamic nu sunt obligați să liciteze, cine dorește și consideră că are un interes în  ai fi atribuit contractul care face obiectul competiției va depune oferta.

Descrierea etapelor în pași

Etapa 1

 1. Achizitorul publică anunțul de participare în SEAP pentru a-și face cunoscută intenția de a realiza un sistem dinamic.
 2. La nivelul anunțului va fi definit un set de criterii, ulterior îndeplinite de operatorii economici care vor deveni parte a sistemului dinamic (motive de excludere a candidatului și cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale, după caz cerințe privind situația economică și financiară, după caz cerințe privind capacitatea tehnică și/sau profesionale, după caz cerințe privind standardele de calitate și/sau mediu)
 3. Termenul inițial stabilit la nivelul anunțului mentionat la pct. 1 pentru depunerea solicitărilor de participare nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării anunțului. Solicitarea de participare se va depune exclusiv electronic conform informațiilor din anunțul de participare.
 4. După lansarea SAD şi pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, achizitorul are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o solicitare de participare cu scopul de a fi admis în sistem. Un operator economic se poate alătura în orice moment al valabilității sistemului dinamic dacă îndeplinește criteriile menționate în anunțul de participare. Autoritatea/entitatea contractantă trebuie să evalueze aceste solicitări de participare în termen de 10 zile lucrîtoare de la primirea lor (în cazuri justificate termenul poate fi extins la 15 zile lucrătoare).

Nu poate fi emisă o invitație de participare la ofertare pentru un contract dacă nu s-a finalizat evaluarea solicitărilor de participare.

 1. Toți operatorii economici care îndeplinesc criteriile de calificare vor fi admiși în sistemul dinamic.
 2. Autoritatea/entitatea contractantă informează operatorii economici cu privire la admiterea în sistemul dinamic de achiziţii sau, după caz, respingerea solicitării de participare imediat după finalizarea evaluării.

Nu există perioada de așteptare între finalizarea primei etape și derularea/inițierea celei de a doua – respectiv, după ce a finalizat evaluarea solicitărilor de participare, autoritatea/entitatea contractantă poate oricând transmite o invitație de depunere oferte pentru un contract în cadrul sistemului dinamic.

Etapa 2

 1. Achizitorul transmite, prin mijloace electronice, câte o invitaţie de participare tuturor participanţilor admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică/contract în cadrul sistemului.
 2. Perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de participare la etapa de depunere a ofertelor.
 3. Achizitorul solicită ofertanților ca odată cu depunerea ofertelor să confirme că statutul lor de excludere și calificare nu este modificat înainte de atribuirea fiecărui contract.
 4. Achizitorul stabilește câștigătorul și transmite notificarea privind rezultatul ofertării.
 5. Achizitorul transmite informarii tuturor celor care au depus oferta în legatură cu rezultatul procesului de ofertare
 6. Semnarea contractului din cadrul sistemul dinamic se poate face după comunicarea rezultatului și expirarea termenului de așteptare prevăzut de Legea nr. 101/2016.

Excluderi ulterioare din SAD

Dacă în derularea sistemului dinamic un furnizor/prestator/executant încetează să îndeplinească criteriile de calificare, acesta poate fi exclus. O reconfirmare a statului operatorilor economici parte a sistemului dinamic (în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor de calificare)  – o actualizare a îndeplinirii criteriilor de calificare și a neîncadrării din motive de excludere va fi facută anual.

Performanța slabă a contractelor atribuite în temeiul sistemului dinamic care a condus la sancțiuni sau încetare anticipată ar putea fi utilizată pentru a exclude operatorul economic din sistemul dinamic.

2 februarie 2021

Biroul de Presă A.N.A.P.

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.