Calendar
October 2020
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

The new EU Directives on Public Procurement have been published ! Noile Directive ale UE pentru Achiziţii Publice au fost publicate !

8 Aprilie 2014, Autor : Kim Postlethwaite, Sursa : tendersdirect.co.uk

 

The new EU Directives on Public Procurement have been published !

Noile Directive ale UE pentru Achiziţii Publice au fost publicate !

On 28th March 2014 the three new Public Procurement Directives were published in the Official Journal of the European Union. These will come into force on 17 April 2014. The States has two years to transpose these Directives into national law.

În data de 28 Martie 2014 trei noi Directive în domeniul Achiziţiilor Publice au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ele vor intra în vigoare de la 17 Aprilie 2014. Statele membre ale Uniunii Europene au vreme doi ani în transpunerea acestora în legislaţia naţională a fiecărui stat.

The History:

In April 2011 the European Commission communicated its intention to modernise the legislative framework for public procurement and in December 2011 confirmed that this would be carried out by way of reviewing the existing directives. The key objectives of this reform outlined by the European Commission in 2011 were as follows:

 1. Simplify the rules and procedures and make them more flexible.
 2. Increased recourse to carry out negotiations.
 3. Increased use of e-procurement.
 4. Reduce administrative burden on suppliers.
 5. Facilitate a qualitative improvement in the use of public procurement.
 6. Improved integrity in public procurement.
 7. Appointment of national review body to monitor public procurement practices.
 8. Creation of a Concession Contracts Directive to complete the legal framework for European public procurement.

On 15th January 2014 the European Parliament approved the following three new directives on Public Procurement which, as afore mentioned, will come into force on 17 April 2014:

–          Public Contracts Directive 2014/24/EU

–          Utility Contracts Directive 2014/25/EU

–          Concession Contracts Directive 2014/23/EU

Istoric :

În luna Aprilie a anului 2011, Comisia Europeană şi-a anunţat intenţia de a moderniza cadrul legislativ al Achiziţiilor Publice iar în anul 2011, luna Decembrie, a confirmat că aceasta se va întâmpla prin revizuirea Directivelor existente. Obiectivele cheie pentru aceste reforme subliniate de Comisia Europeană au fost următoarele :

1. Simplificarea regulilor şi a procedurilor prin flexibilizarea acestora.

2. Mărirea cadrului pentru aplicarea procedurilor de Negociere.

3. Creşterea utilizării sistemului on-line (de tip e-procurement).

4. Reducerea birocraţiei excesive administrative asupra furnizorilor.

5. Facilitarea prin îmbunătăţiri calitative a utilizării procesului de achiziţie publică.

6. Îmbunătăţirea integrităţii în achiziţiile publice.

7. Numirea unui organism naţional de monitorizare a practicilor în achiziţiile publice.

8. Crearea unei Directive a Contractelor de Concesiune pentru completarea cadrului legal în Achiziţiile Publice Europene.

Directiva EU nr. 23 din 26 februarie 2014 privind atribuirea Contractelor de Concesiune

Directiva EU nr. 24 din 26 februarie 2014 privind Achiziţiile Publice

Directiva EU nr. 25 din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de către entităţile care îşi desfăşoară activităţile în sectoarele Apei, Energiei, Transporturile şi Serviciilor Poştale

Changes that have been implemented to assist in achieving these objectives:

 1. Simplify the rules and procedures and make them more flexible.

The various procedures have been altered to make them more flexible. For example, under the new Public Contracts Directive now exists an accelerated open procedure and the reasons to use both the new accelerated open procedure and the pre-existing accelerated restricted procedure has been made more flexible. This no longer precludes reasons that could have been avoided by the procurement officers making the use of these accelerated procedures both simpler and more flexible.

 1. Increased recourse to carry out negotiations.

Changes have been made to both the Negotiated Procedure with Notice (now named “Competitive Procedure with Negotiation”) and to the Competitive Dialogue Procedure to make their use more available to procurement officers.

 1. Increased use of e-procurement.

New requirements will be coming in to force under the new Public Contracts Directive to require that all notices are sent to the journal electronically, all documents are made available electronically and all responses to notices are submitted electronically. Please note that the Millstream myTenders Pro service will provide you with the facilities to meet these new requirements.

 1. Reduce administrative burden on suppliers.

The Public Contracts Directive provides suppliers with the option of using the European Single Procurement Document (ESPD). This enables suppliers to agree that they have all the required certification without providing evidence until this is essential (i.e. at the end of the tendering process but prior to award). It is hoped that this will help reduce the burden on suppliers during the bidding stages.

 1. Facilitate a qualitative improvement in the use of public procurement.

This refers to ensuring greater consideration for social and environmental criteria such as life-cycle costs or the integration of vulnerable and disadvantaged persons. This has been provided for in the Public Contracts Directive with new emphasis being placed on sustainable procurement and in particular life cycle costs of a tender. This is a move away from price and allows for quality to play a prominent part in the tender.

 1. Improved integrity in public procurement.

One of the key objectives of public procurement legislation has always been to combat corruption and improve integrity. It is therefore logical that this would be reviewed when reforming the Directives to ensure that the rules are still adequate to achieve these objectives. The new Public Contracts Directive has included further additions to the mandatory and discretionary exclusions as well as further obligations to investigate abnormally low tenders and changes to when a concluded contract can be amended. The Commission has had to balance this integrity objective with the objective of making the process less burdensome, given the nature of these two objectives they often conflict.

 1. Appointment of national review body to monitor public procurement practices.

This requirement has been entered into the new Public Contracts Directive.

 1. Creation of a Concession Contracts Directive to complete the legal framework for European public procurement.

As previously mentioned, a new Concession Contracts Directive was also published on 28th March 2014. This was in addition to a more comprehensive Utility Contracts Directive. The Commission are now reforming the remaining Remedies Directive to “complete the legal framework for European public procurement”.

Modificările care au fost puse în aplicare pentru a ajuta la realizarea acestor obiective :

1. Simplificarea regulilor şi a procedurilor prin flexibilizarea acestora.

Au fost modificate diferite proceduri pentru a le face mai flexibile. De exemplu, în conformitate cu noua Directivă privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, există acuma, o procedură accelerată deschisă şi motivele pentru a folosi această nouă procedură dar şi procedura existentă restrictivă a fost făcută mai flexibilă pentru a putea fi folosite amândouă procedurile. Acest lucru nu mai exclude motivele care ar putea fi evitate de către lucrătorii din achiziţii în utilizarea acestor amândouă proceduri, ambele simple şi mai flexibile.

 

2. Mărirea cadrului pentru aplicarea procedurilor de Negociere.

Modificările au fost făcute atât procedurii de Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (numită acuma Procedură de Negociere Competitivă) cât şi la procedura de Dialog Competitiv pentru a face utilizarea lor cât mai disponibilă lucrătorilor în Achiziţii Publice.

 

3. Creşterea utilizării sistemului on-line (de tip e-procurement).

Noile cerinţe vin în sprijinul noii Directive pentru întărirera solicitării ca toate notificările (anunţurile) să fie trimise electronic, toate documentele să fie puse la dispoziţie în format electronic şi răspunsurile la notificări (clarificări) să fie transmise electronic. Vă rugăm să reţineţi că în România, portalul http//www.e-licitatie.ro vă pune la dispziţie toate aceste facilităţi.

 

4. Reducerea birocraţiei excesive administrative asupra furnizorilor.

Directiva privind contractele de achiziții publice oferă furnizorilor opțiunea de a utiliza Documentul European Unic de Achiziții (DEUA). Acest lucru va permite furnizorilor să dovedească că au toate certificările necesare, fără a mai furniza alte dovezi până ce acestea sunt esențiale (de exemplu, la sfârșitul procesului de ofertare, dar înainte de atribuire contractului). Se speră că acest lucru va ajuta la reducerea birocraţiei excesive suportate de către furnizori în timpul etapelor de licitaţie.

 

5. Facilitarea prin îmbunătăţiri calitative a utilizării procesului de achiziţie publică.

Aceasta se referă la asigurarea unei mai mari atenții pentru folosirea de criterii sociale și de mediu, cum ar fi costurile ciclului de viață sau integrarea persoanelor vulnerabile și defavorizate. Acest lucru a fost prevăzut în noua Directivă privind atribuirea contractele de achiziții publice, pentru a fi introduse, şi a pune un accent nou pe achizițiile durabile (sustenabile) și, în special, a costurile ciclului de viață a unei licitații. Aceasta este o mișcare departe de prețul cel mai scăzut și permite ca şi calitatea să joace un rol proeminent în ofertă.

 

6. Îmbunătăţirea integrităţii în achiziţiile publice.

Unul dintre obiectivele cheie privind legislația achizițiilor publice a fost întotdeauna de a combate corupția și de a îmbunătăți integritatea. Prin urmare, este logic că aceasta ar putea fi revizuite , atunci când are loc reformarea directivelor pentru a se asigura că regulile sunt încă adecvate pentru a atinge aceste obiective. Noua directivă privind atribuirea contractelor de achiziții publice a inclus completări ulterioare la excluderile obligatorii și discreționare, precum și obligații suplimentare pentru a investiga ofertele ce au un preţ anormal de scăzut și modificări atunci când un contract încheiat poate fi modificat. Comisia a trebuit să echilibreze acest obiectiv de integritate, cu obiectivul de a face procesul mai puțin birocratizat, având în vedere natura acestor două obiective aflate de multe ori în conflict.

 

7. Numirea unui organism naţional de monitorizare a practicilor în achiziţiile publice.

Această cerinţă a fost introdusă în noua directivă privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.

 

8. Crearea unei Directive a Contractelor de Concesiune pentru completarea cadrului legal în Achiziţiile Publice Europene.

După cum s-a menționat anterior, o nouă directivă a contractelor de concesiune a fost, de asemenea, publicată la 28 martie 2014. Acest lucru a fost făcut, în plus față de directiva privind contractele de achiziţii utilitare (sectoriale) mai cuprinzătoare. Comisia este în prezent reformatoarea Directivei Căi de atac şi a rămas să “completeze cadrul juridic pentru achizițiile publice europene”.

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.