Monthly Archives: April 2019

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

27 Aprilie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

Arad

Continue reading

Clarificări privind aplicarea OUG 114/2018 în cazul investițiilor finanțate prin PNDR 2014-2020

This gallery contains 1 photo.

COMUNICAT DE PRESĂ

Clarificări privind aplicarea OUG 114/2018 în cazul investițiilor finanțate prin PNDR 2014-2020

22 Aprilie 2019, Sursa : Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – A.F.I.R.,

 

Conducerea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a luat o serie de decizii referitoare la situația generată de aplicarea prevederilor OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și la impactul pe care aplicarea acestui act normativ îl are asupra proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

În acest sens, pentru deblocarea situațiilor apărute  în implementarea proiectelor, AFIR  a demarat toate demersurile de actualizare și de modificare a procedurilor de lucru privind dezangajarea și, după caz, reangajarea sumelor, conform legislației în vigoare.

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

21 Aprilie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

 

 

Arad

 

 

Continue reading

Instrucțiunea nr. 1/2019 A.N.A.P.

pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

18 Aprilie 2019, Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice, http://anap.gov.ro

Cităm din Instrucțiune :

  • prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului.

  • Vor fi asimilate situațiilor imprevizibile, care determină actualizarea prețului contractului, fără a se limita la, următoarele:a) modificări legislative sau acte administrative emise de către autoritățile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;b) modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim;

 

Documentul poate fi studiat AICI :

Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

14 Aprilie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

Arad

Continue reading

CONFERINŢA NAȚIONALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE

This gallery contains 2 photos.

Revista de Achizitii Publice are plăcerea de a vă invita la

Conferinţa națională de achiziţii publice, ediția a XIII-a

eveniment ce va avea loc în București, la Hotel Intercontinental, în perioada 16-17 mai 2019

Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Petrică-Mihail MARCOCI

 

12 Aprilie 2019, Sursa : Revista de Achiziții Publice

TEMATICA : Factori de risc, tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice

INVITAŢI
Reprezentanţi din cadrul:

– Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

– Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.),

– Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.),

– Agenția Națională de Integritate (A.N.I.),

– Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP),

– Curtea de Conturi a României,

  • traineri cu experiență europeană, specialiști și consultanți în domeniul achizițiilor publice.

Continue reading

Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice

9 Aprilie 2019, Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice

 

Având în vedere integrarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și ținând cont de îndrumările tehnice primite de la Agenția pentru Agenda Digitală a României, facem următoarele precizări:

Pentru îndeplinirea obligației de la art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 22 alin. (5) din HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile/entitățile contractante vor configura DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire. DUAE, astfel configurat, va fi atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format .xml.

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

7 Aprilie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

Arad

 

Continue reading

DUAE integrat în SEAP

Începând cu data de 08.04.2019 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) va fi integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)

5 Aprilie 2019, Sursa : SEAP, SICAP

 

Stimați colegi și utilizatori,

Vă informăm că începând cu data de 08.04.2019 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) va fi integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE).

De asemenea, vă informăm că aplicația Comisiei Europene este disponibilă până la data de 18.04.2019 la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro, utilizând fișierele structurate în format .xml versiunea 1.0., versiune care nu poate fi deschisă cu aplicația SEAP, aceasta din urmă utilizând un format mai nou, respectiv .xml versiunea 2.0.

Identificăm următoarele posibile scenarii:

Continue reading

“Conferința la nivel înalt în materie de achiziții publice”

This gallery contains 7 photos.

High Level conference in the field of Public Procurement

Photo : SN SEAP Gallery

4 Aprilie 2019, Sursa : Romanian Presidency of CE, European Commision – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Detalii / Details

Data: 4 aprilie
Timp: 9:00 am – 5:00 pm
Categorie Eveniment:

Organizator / Organiser

Ministry of Public Finances / National Agency for Public Procurement
Telefon: +4021.311.80.94
Email: contact@anap.gov.ro
Sit web: www.anap.gov.ro

Altele / Inter alia

Tip politici / Policy type
Afaceri economice și financiare / Economic and financial affairs
Tip reuniune / Reunion type
Conferință / Conference

Continue reading

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.