Monthly Archives: December 2019

Programul de verificare ex-ante

24 Decembrie 2019, Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

Lista procedurilor de atribuire incluse în programul de verificare ex-ante

 

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

22 Decembrie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

Arad


Continue reading

Noi funcționalități în S.I.C.A.P.

20 Decembrie 2019, Sursa : Sistemul electronic de achiziții publice

 

Dragi colegi,

Vă informăm că, începând cu data de 07.01.2020, S.I.C.A.P. vine în întâmpinarea utilizatorilor săi cu următoarele noi functionalități:

Continue reading

Calendar sărbători legale – Anul 2020

This gallery contains 2 photos.

Zile libere 2020. Iata calendarul sarbatorilor LEGALE:

 

Data           Zi          Sarbatori legale

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

15 Decembrie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

 

Arad

Continue reading

Chestionar privind profesionalizarea și dezvoltarea carierei în domeniul achiziţiilor publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) implementează în prezent SIPOCA 625, un proiect finanțat din fonduri nerambursabile cu scopul principal de a continua implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții publice, adoptată în 2015.

13 Decembrie 2019, Sursa: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

 

Unul dintre obiectivele proiectului este profesionalizarea personalului implicat în domeniul achiziţiilor publice prin consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru dezvoltarea carierei, competențelor și cunoștințelor acestuia.

În acest context, Autoritățile Contractante (AC) sunt invitate să participe la sondaj pentru a sprijini dezvoltarea cadrului general pentru formarea specializată în domeniul achizițiilor publice.

Informațiile solicitate sunt importante pentru crearea unui profil clar și fidel al persoanelor responsabile în prezent de achizițiile publice din cadrul Autorităților Contractante, precum și pentru dezvoltarea de programe de formare și materiale suport adecvate pentru formarea și dezvoltarea lor profesională ulterioară.

 

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

8 Decembrie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

 

Arad

 

 

Continue reading

Noi praguri valorice in achizitii publice, achizitii sectoriale si concesiuni

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 279 L din data de 31 octombrie 2019 au fost publicate Regulamentele delegate (UE) nr. 1.827, nr. 1828, nr. 1829 si nr. 1830  ale Comisiei Europene de modificare a Directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE si 2009/81/CE, ale Parlamentului European si ale Consiliului, in ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru contractele de achizitii publice, achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, achizitii sectoriale si concesiuni (Regulamentele).

4 Decembrie 2019, Sursa: Vass Lawyers, https://www.vasslawyers.ro/

Regulamentele se vor aplica de la data de 1 ianuarie 2020

si sunt obligatorii in toate elementele lor.

 

Fiind direct aplicabile in Romania, Regulamentele vor modifica pragurile valorice cu privire la obligatia publicarii anunturilor de participare si de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), stabilite prin:

  • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Legea nr. 98/2016);
  • Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale (Legea nr. 99/2016);
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii (Legea nr. 100/2016); si
  • U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii (O.U.G. nr. 114/2011).

Comisia Europeana verifica din doi in doi ani daca pragurile valorice (exprimate in euro) corespund pragurilor stabilite prin Acordul privind achizitiile publice incheiat in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (exprimate in drepturi speciale de tragere – DST) si, daca este necesar, le revizuieste. Valoarea pragurilor este calculata pe baza valorii zilnice medii a euro exprimata in DST in decursul unei perioade de 24 de luni care se incheie la data de 31 a lunii august anterioare revizuirii. Valorile pragurilor adoptate prin Regulamente sunt rezultatul unei astfel de verificari si revizuiri.

Astfel, in cadrul Regulamentelor valorile pragurilor sunt exprimate in euro, in timp ce legislatia romana stabileste in general aceste praguri in lei. Valorile corespunzatoare pragurilor modificate exprimate in moneda nationala se regasesc in Comunicarea Comisiei din data de 31 octombrie 2019, care poate fi vizualizata AICI.

 

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

This gallery contains 1 photo.

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

1 Decembrie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

 

Arad

 

Continue reading

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.