Daily Archives: 13/08/2020

ANAP lansează în consultare publică o nouă instrucțiune a Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

14.08.2020, Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

Având în vedere numeroasele solicitări de consiliere metodologică pe tema modificării contractelor de achiziție publică precum și sesizările primite din partea principalilor actori din piață, atât autorități contractante cât și operatori economici cu privire la aplicarea în practică a prevederilor legislative asociate acestor modificări, A.N.A.P. a desfășurat în luna iunie 2020 o sesiune de dialog și consultări cu aceștia. Sesiunea a fost organizată în vederea identificării oportunității adoptării de măsuri de actualizare a cadrului legal de nivel terțiar privind modificarea contractelor de achiziție publică, inclusiv ajustarea prețului pe parcursul executării acestora. Ulterior acestui dialog a fost elaborat prezentul proiect de instrucțiune, supus consultării publice.

Scopul acestei instrucțiuni este asigurarea unui cadru transparent‚ previzibil și unitar atât pentru participarea operatorilor economici interesați la proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale, cât și pentru asigurarea aplicării de către autoritățile/entitățile contractante pe parcursul executării contractelor a unui tratament unitar pentru aceleași situații de fapt, precum și  pentru evitarea unor interpretări care contravin principiilor din materia achizițiilor publice/sectoriale.

Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect, le vor transmite la adresa de e-mail: transparenta.decizionala@anap.gov.ro în termen de 10 zile de la data publicării pe site a proiectului (publicat în data de 13 August 2020).

Document :

Proiect de Instrucțiune a Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.