Calendar
March 2021
M T W T F S S
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Instrucțiunea nr. 1/2021 emisă de președintele ANAP cu privire la derularea și modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru.

29 Ianuarie 2021, Sursa: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

 

În urmă cu treizeci de zile, în 29 Decembrie 2020, publicam articolul :

Vă comunicăm faptul că Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) a publicat versiunea consolidată a Instrucțiunii privind derularea și modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru/contractului de achiziție publică/sectorială

29 Decembrie 2020, Sursa: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

Unul dintre motivele care a stat la baza emiterii acestei instrucțiunii îl constituie reducerea numărului de acte normative prin sintetizarea și actualizarea reglementărilor cuprinse în trei instrucțiuni emise în intervalul 2016 – 2019, la nivelul unei singure instrucțiuni.

Mai mult, instrucțiunea emisă de către președintele ANAP facilitează identificarea, înțelegerea, interpretarea și aplicarea rapidă și corectă a prevederilor legate de modificările contractuale precum și de încadrare adecvată a acestora în tipurile de modificări contractuale nesubstanțiale, reglementate la nivelul legislației primare.

Detalii AICI.

 

La exact o lună, A.N.A.P. ne scrie și ”de ce” a fost nevoie de această Instrucțiune.

Iată și ce afirmă domnul Eugen COJOACĂ, președinte A.N.A.P. :

Eugen Cojoacă
Eugen CojoacăPresident at National Agency for Public Procurement

”Am considerat necesar să emitem o nouă Instrucțiune care să ofere pieței mai multă claritate, predictibilitate, rigoare și mai ales, mai multe exemple cu privire la modificările contractuale, în limitele legislației naționale și comunitare existente.

Noua abordare cu privire la managementul modificărilor contractului va conduce în practică la o gestionare mai bună a relațiilor contractuale, concomitent cu o trasabilitate a documentelor Contractului, păstrând o pistă de audit pentru fiecare etapă esențială a implementării contractelor de achiziție/sectoriale.

Mulțumesc pe această cale tuturor celor care au contribuit la elaborarea actului normativ, autorități/entități contractante, operatori economici, reprezentanți ai Asociațiilor/Federațiilor profesionale, echipei de experți a Băncii Europene de Investiții și nu în ultimul rând Curții de Conturi a României.


Pentru mai multe detalii, vă invit să accesați acest link:
https://lnkd.in/dERq-cW”

De ce a fost nevoie de o nouă Instrucțiune referitoare la modificările contractuale și care sunt beneficiile acesteia

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a considerat necesar să emită o nouă Instrucțiune care să ofere pieței mai multă claritatepredictibilitaterigoare și mai ales, mai multe exemple cu privire la modificările contractuale, în limitele legislației naționale și comunitare existente.

Noua abordare cu privire la managementul modificărilor contractului va conduce în practică la o gestionare mai bună a relațiilor contractuale, concomitent cu o trasabilitate a documentelor Contractului, păstrând opistă de audit pentru fiecare etapă esențială a implementării contractelor de achiziție/sectoriale.

După un amplu proces de consultare inițiat în luna august a anului trecut și obținând un feedback constructiv din partea a 12 organizații active, ANAP a anunțat în data de 19 ianuarie 2021, publicarea în Monitorul Oficial Partea I, nr. 56, a Instrucțiunii nr. 1/2021 emisă de președintele ANAP cu privire la derularea și modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru.

În cele ce urmează, vă prezentăm sintetic beneficiile aduse de noua instrucțiune, precum și aspectele îmbunătățite față de instrucțiunile abrogate.

Beneficii cu caracter orizontal, general:

 • Consolidarea caracterului unitar de tratare a modificărilor contractuale pentru toate tipurile de contracte: servicii, bunuri, lucrări.
 • Aplicarea unitară și clarificarea mecanismelor generale de utilizare a altor sume necesare pentru implementare, determinând o flexibilitate în implementarea celor trei tipuri de contracte (servicii, bunuri, lucrări);
 • Îmbunătățirea structurii de prezentare a informațiilor prin asigurarea unei conexiuni directe cu actul normativ superior, pentru ca autoritățile/entitățile contractante să-și eficientizeze resursa de timp atunci când inițiază modificări ale contractelor/acordurilor-cadru;
 • Prezentarea unor exemple specifice pentru fiecare tip de modificare contractuală (peste 40 de exemple!) asigură o abordare unitară și implict evitarea blocajelor în derularea contractelor;
 • Promovarea trasabilității și transparenței prin apariția registrului modificărilor contractuale la nivelul autorităților/entităților contractante, asigurându-se astfel implementarea noilor prevederi legislative, respectiv publicarea în SEAP a tuturor modificărilor contractuale intervenite pe parcursul derulării unui contract/acord-cadru de achiziţie publică/sectorial.
 • Clarificarea modului de formalizare a modificărilor contractuale: au fost stabilite reguli privind utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional) ;
 • Reducerea numărului de acte normative: sintetizarea și actualizarea reglementărilor cuprinse în trei instrucțiuni emise în materia modificărilor contractuale (3/2017, 2/2018 și 1/2019) sub forma unei singure instrucțiuni.

Beneficii cu caracter specific:

 • Clarificarea modificărilor nesubstanțiale indiferent de valoare, cum este în situația înlocuirii subcontractantului / introducerii unui nou subcontractant, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire (conform lit. e) de la art. 221, alin. (1) din Legea nr. 98/2016), prin evidențierea împrejurărilor care se pot încadra în prevederile acestui articol;
 • Posibilitatea de ajustare a prețului chiar și în situatia în care există prevederi contractuale care stabilesc faptul că prețul este ferm, instrucțiunea abordând condițiile în care prețul contractului poate fi ajustat;
 • Introducerea de noi prevederi referitoare la posibilitatea acoperirii creșterilor generate de majorarea salariului minim brut pe economie, inclusiv în ceea ce privește manopera incidentă pentru personalul implicat – atât în cheltuielile directe cât și indirecte – subiect pus în acord cu punctul de vedere al auditorilor publici externi ai Curții de Conturi implicaţi în acţiunile de control;
 • Clarificarea aspectelor referitoare la calculul cuantumului modificărilor contractuale, în special în ceea ce privește compensarea între notele de renunțare și cele de comandă suplimentară (calculul pragului valoric al suplimentărilor exemplificat în Anexa nr.2);
 • Promovarea celor mai des întâlnite exemple de modificări contractuale (categoria celor cu valoare scăzută, conform lit. f), cum ar fi:

– necesitatea implementării unor optimizări în legătură cu obiectul contractului,

– suplimentarea produselor/serviciilor/lucrărilor,

– adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren,

– introducerea de noi produse/servicii/lucrări similare,

precum și clarificarea faptului că un contract poate fi suplimentat cu 10-15% indiferent dacă au avut loc alte modificări succesive.

 • Clarificarea modificărilor contractuale expuse la b și c ale art. 221 din Legea nr.98/2016, mai exact explicarea acestora într-o manieră care să evidențieze diferențele în aplicare și impactul de natură financiară asupra valorii contractului, în special în ceea ce privește tratarea serviciilor, bunurilor sau lucrărilor la care se renunță.
 • Promovarea utilizării clauzelor de revizuire, ca parte a condițiilor contractuale: au fost introduse exemple noi de clauze de revizuire pentru diverse situații și reguli clare de alegere a indicilor utilizați în formulele de ajustare.
 • Introducerea unui exemplu detaliat de calcul al prețului revizuit al contractului în cazul în care au loc mai multe tipuri de modificări contractuale, iar contractul are prevăzută formulă de ajustare.
 • Promovarea unei liste de verificare(Anexa 1) pentru a sprijini autoritățile/entitățile contractante să identifice circumstanțele aferente unui anumit tip de modificare nesubstanțială, dar și amenințările care pot compromite inițierea demersului de modificare.

Mențiune: trimiterile la articolele din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare sunt valabile, în mod corespunzător, și pentru articolele relevante din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că în perioada următoare ANAP va organiza mai multe sesiuni online de informare cu privire la aplicarea prevederilor noii Instrucțiunii. Acestea se vor desfășura în format live pe canalele de social media oficiale și vor fi accesibile publicului larg.

Deziteratul nostru este de a oferi tuturor celor interesați o perspectivă cât mai clară cu privire la utilizarea în practică a dispozițiilor Instrucțiunii nr. 1/2021.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice mulțumește pe această cale tuturor celor care au contribuit la elaborarea actului normativ, autorități/entități contractante, operatori economici, reprezentanți ai Asociațiilor/Federațiilor profesionale, echipei de experți a Băncii Europene de Investiții și nu în ultimul rând Curții de Conturi a României.

28 ianuarie 2021

Biroul de Presă A.N.A.P.

— — —

Totuși să auzim și părerea profesioniștilor din domeniu :

INSTR ANAP 1/2021 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Sursa: Arena Construcțiilor, Autor: Irina Forgo, director executiv al Federației  Patronatelor Societăților din Constructii (F.P.S.C.)

Irina Forgo – Director FPSC, Expert Achiziții Publice

 Instructiunea  ANAP nr 1 – Dialog esuat cu constructorii

O nouă dovadă – dacă mai era nevoie – că dialogul autorităților cu mediul privat nu funcționează o reprezintă Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/ contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru, publicată în Monitorul Oficial din data de 19 ianuarie 2021.

Este dovada că problemele nu sunt înțelese, nu sunt rezolvate, veșnica soluție fiind elaborarea unui nou act normativ – de data asta de nivel terțiar – ca să explice ceea ce nu este înțeles sau rezolvat la nivel de Lege sau Hotărâre de Guvern, dar care complică și mai mult lucrurile,

Din luna iunie până în decembrie Instrucțiunea a trecut prin șase variante și sub anumite aspecte, putem afirma că s-a mers din rău în mai rău iar consultarea cu noi, cu constructorii a eșuat.

Aparent factorul timp a fost singurul care a contat și Instrucțiunea a plecat spre Monitorul Oficial, deși parte din întrebările și problemele constructorilor nu au fost tratate/ rezolvate.

Rezultatul este o Instrucțiune care apreciem că nu își atinge scopul declarat pentru care a fost emisă, de ”îmbunătățire a calității reglementărilor”, de evitare a ”unor interpretări ale autorităților/ entităților contractante sau operatorilor economici care pot contraveni principiilor din materia achizițiilor publice”.

Afirmă autorul articolului publicat în Arena Construcțiilor în 22 Ianuarie 2021, care mai adaugă:

Dimpotrivă:

 • conține prevederi care nu corespund actelor legislative ierarhic superioare, respectiv nu pot fi aplicate în practică sau creează mai multe probleme/ interpretări decât cele cu care ne confruntăm deja;

 • Instrucțiunea nu rezolvă probleme esențiale, repetitive, care au fost semnalate în zeci de adrese de organizația noastră;

 • ANAP își depășește atribuțiile și se pronunță în probleme tehnice, pentru care nu are nicio competență, prin exemplele formulate modificând abordarea corectă a anumitor spețe.

   

În continuarea articolului se descriu, în concret, câteva din aceste probleme, cum ar fi:

 • situațiile impreizibile (ex.: preț bitum) ;
 • actualizarea cheltuielilor indirecte (A.N.A.P. de altfel a recunoscut că nu are competențe în emiterea unor păreri pe legislația aferentă devizelor de lucrări) ;
 • ajustarea costurilor reale, ca urmare a majorării salariului minim ;
 • considerarea atehnică, spre exemplu, cum că în cazul în care intervin lucrări suplimentare de reabilitare a structurilor acestea pot fi executate și de către un alt contractant , deși acestea fac parte integrantă din construcție iar răspunderea finală este a contractantului căruia i-a fost atribuit contractul ;
 • haos legat de terminologia folosită, ce numim : actualizare, ajustare, revizuire și indexare ? Termeni care nu sunt definiți.

 

Amănuntele pot fi citite, conform cutumelor în arenaconstruct.ro, https://www.arenaconstruct.ro/instr-anap-1-2021-privind-modificarea-contractului-de-achizitie-publica-dialog-esuat-cu-constructorii/ .

Informaţiile publicate de arenaconstruct.ro pot fi preluate de alte publicaţii doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Citeste articolul intreg https://www.arenaconstruct.ro/instr-anap-1-2021-privind-modificarea-contractului-de-achizitie-publica-dialog-esuat-cu-constructorii/ .

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.