Daily Archives: 08/08/2018

How cities pilot circular economy actions to fight urban waste

“From citizen participation to local action: How cities pilot circular economy actions to fight urban waste”

will take place as part of the European project UrbanWINS on 12 September 2018 at 15.00-16:30 (CET)

 

The 3rd UrbanWINS webinar is all about cities’ experiences in selecting and implementing innovative circular waste management policies. We zoom in on the UrbanWINS pilot cities Torino and Leiria and will hear about their activities on the ground:

Continue reading

Notificare cu privire la informaţiile pe care autoritatea/entitatea contractantă trebuie să le includă în notificarea către ANAP referitoare la inițierea procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și a modificărilor contractuale

Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice aduce o serie de clarificări asupra anumitor aspecte care vizează informațiile pe care autoritățile/entitățile contractante au obligația să le transmită către instituția noastră, atunci când au în intenţie inițierea unei proceduri  de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, sau începerea etapelor de modificare a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, contractului/acordului-cadru sectorial, în conformitate cu Anexa 1 la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 419/08.06.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor /acordurilor- cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii.

 

Recomandăm autorităților/entităților contractante utilizarea mijloacelor de comunicare electronice, respectiv, adresa de e-mail dedicată transmiterii acestor înștiințări, notificări@anap.gov.ro, astfel încât termenele prevăzute la art. 20 și respectiv art. 21 din O.U.G. nr.98/2017 să nu fie afectate, prin raportare la momentul primirii notificării de către ANAP.

Pentru a asigura deplina trasabilitate a informațiilor transmise ce urmează să fie introduse în algoritmul de selecție pentru evaluarea riscului asociat procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau modificărilor contractuale, notificările vor conține următoarele informații obligatorii, organizate sintetic după cum urmează:

Continue reading

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.