Monthly Archives: July 2019

New guidance on the participation of third country bidders in the EU procurement market / Ghidul privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE

The European Commission has issued guidance providing practical advice to public buyers in EU countries on how to deal with bidders from outside the EU

 

29 July 2019, Source: European Commission

 

It facilitates the understanding of some practical aspects of public procurement procedures in the EU when dealing with third country participation in tenders. It also aims to promote the principle that not only price, but also high European standards are taken into account in public procurement procedures. This will help public buyers ensure that all bidders, regardless of their origin, are treated equally and play by the same rules.

Commissioner Elżbieta Bieńkowska said:

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

28 Iulie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

 

Arad

 

Continue reading

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

28 Iulie 2019, Sursa: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

 

Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect, le vor transmite la adresa de e-mail: office@sn-seap.ro sau transparenta.decizionala@anap.gov.ro, până la data de 6 August 2019.

 

Documente:

 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98 din 2016, a Legii nr. 99 din 2016 și a Legii nr. 100 din 2016

 Expunere de motive – Lege nr. 98_99_100

 Tabel de concordanţă Directiva 23

 Tabel de concordanţă Directiva 24

 Tabel de concordanţă Directiva 25

99 de avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de 1,3 miliarde lei (aprox. 240,32 milioane euro).

This gallery contains 1 photo.

23 Iulie 2019, Sursa : Agenția Națională de Integritate (A.N.I.), https://www.integritate.eu

COMUNICAT – 99 de conflicte de interese în valoare de 240 milioane euro, prevenite până în prezent cu ajutorul sistemului PREVENT

22 iulie 2019, 11:10

Rezultate PREVENT în trimestrul II 2019

 

Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Națională de Integritate a emis, în perioada aprilie – iunie 2019, 9 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală 433,6 milioane lei (aprox. 91,6 milioane euro).

 

În perioada de referință, sistemul PREVENT a analizat, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 4.487 de proceduri de achiziție publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 15,5% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 20.984 de contracte subsecvente (loturi).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 1.332 de autorități contractante, 6.456 de operatori economici și 120.944 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

21 Iulie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

 

Alba

 

Arad

 

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

14 Iulie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

 

Arad

 

Continue reading

Reformarea sistemului românesc de achiziții : ne costă peste 25 milioane euro !

Fonduri europene de peste 25 de milioane de euro merg către reformarea sistemului românesc de achiziții publice

Continue reading

Au fost publicate listele de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică

A fost publicat, ieri, Marți, 9 Iulie 2019, pe site-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu aplicabilitate de la data publicării, Ordinul nr. 1894 din 08.07.2019

Ordin nr. 1894 din 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Președintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice numit în funcţie în baza Deciziei Prim – Ministrului nr. 30 din 26 ianuarie 2016 publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 57/26.01.2016:

Având în vedere:
– prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art. 5 alin. (8) din Anexa I la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016.
– Referatul de aprobare nr. 8381/DGCEA/20.06.2016;

În temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare;

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite prezentul
ORDIN:

 

Continue reading

O.U.G. nr. 57 / 2019

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 Iulie 2019

 

Codul administrativ a intrat în vigoare.  

Codul administrativ al României,  care inițial, s-a încercat legiferat prin lege, și care a avut un rezultat negativ la testul de constituționalitate, a fost respins de senatori și deputați la a doua trecere prin Parlament, astfel, Guvernul a decis că va adopta Codul prin ordonanță de urgență, drept urmare a fost adoptat de Guvernul României, în data de 3 Iulie 2019 și oficializat vineri seară, 5 Iulie 2019, prin publicarea Ordonanței de Urgență nr. 57, în Monitorul Oficial și se aplică deja de la data apariției, cu excepțiile prevăzute în articolul 597 din documentul publicat.

Codul administrativ, reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

După cum ar fi :

  • administrația publică centrală;
  • administrația publică locală;
  • prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate;
  • reguli specifice proprietății publice și private a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;
  • statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
  • răspunderea administrativă;
  • serviciile publice.

 

Documente :

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

7 Iulie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

 

Alba

 

Arad

 

Continue reading

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.