Monthly Archives: July 2019

Notificarea privind utilizarea DUAE integrat in SEAP

NOTIFICARE
referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)

Potrivit art. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/7 al Comisiei Europene, denumit în continuare Regulament, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L3/16, în 6 ianuarie 2016, de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic (DUAE – n.n.),

„Din momentul în care măsurile naționale de punere în aplicare a Directivei 2014/24/UE vor intra în vigoare și cel târziu de la 18 aprilie 2016, formularul standard prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament trebuie să fie utilizat în scopul întocmirii documentului european de achiziție unic, menționat la articolul 59 din Directiva 2014/24/UE. Instrucțiunile de utilizare a acestui formular sunt prezentate în anexa 1 la prezentul regulament.Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

 

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

1 Iulie 2019, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

Arad

 

Continue reading

Îndrumar Metodologic pentru formularea criteriilor legate de standarde în documentațiile de atribuire

1 Iulie 2019, Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice

 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice lansează în consultare publică Proiectul de Îndrumar Metodologic pentru formularea criteriilor legate de standarde în documentațiile de atribuire.

Continue reading

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.