Monthly Archives: December 2020

ORDIN nr. 2.389 din 7 decembrie 2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2021

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1321 din 31 decembrie 2020

31 Decembrie 2020, Sursa: Monitorul Oficial al României

Data intrării în vigoare: 31 Decembrie 2020

Având în vedere:
– prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 33 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică;
– Referatul de aprobare nr. 592/DGPPRMC din 4.12.2020,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză emit următorul ordin:
ART. 1
În conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire „costul cel mai scăzut“, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică, se stabileşte pentru anul 2021 un nivel al acestui indicator de 5,5%.
ART. 2
Rata de actualizare stabilită conform art. 1 va fi utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru finanţate exclusiv de la bugetul de stat.
ART. 3
În cazul contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri europene nerambursabile, pentru care procedura de atribuire se iniţiază în anul 2021, iar criteriul de atribuire este „costul cel mai scăzut“, rămân aplicabile prevederile art. 5 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
Eugen Ştefan-Dorel Cojoacă
Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
Nicolae Cristian Stănică

ANAP a publicat Instrucțiunea privind derularea și modificarea contractului de achiziţie publică

Vă comunicăm faptul că Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) a publicat versiunea consolidată a Instrucțiunii privind derularea și modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru/contractului de achiziție publică/sectorială

29 Decembrie 2020, Sursa: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

Unul dintre motivele care a stat la baza emiterii acestei instrucțiunii îl constituie reducerea numărului de acte normative prin sintetizarea și actualizarea reglementărilor cuprinse în trei instrucțiuni emise în intervalul 2016 – 2019, la nivelul unei singure instrucțiuni.

Mai mult, instrucțiunea emisă de către președintele ANAP facilitează identificarea, înțelegerea, interpretarea și aplicarea rapidă și corectă a prevederilor legate de modificările contractuale precum și de încadrare adecvată a acestora în tipurile de modificări contractuale nesubstanțiale, reglementate la nivelul legislației primare.

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

27 Decembrie 2020, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

Arad


Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

20 Decembrie 2020, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

Arad


Continue reading

ProcurCompEU – the European Competency Framework for Public Procurement Professionals

ProcurCompEU– the European competency framework for public procurement professionals

2020, 16th of December, Source: European Commission, https://ec.europa.eu

ProcurCompEU is a tool designed by the European Commission to support the professionalisation of public procurement. By defining 30 key competences, it provides a common reference for public procurement professionals in the European Union and beyond. It recognizes and supports public procurement as a strategic function that delivers public investment for sustainable growth.

ProcurCompEU helps organisations to build the teams of professionals they need to reach their strategic investment goals and to encourage careers in procurement. It helps individual public procurement professionals valorise their competences, and facilitates training and professional development. It also helps training providers to build the appropriate training programmes.

Continue reading

Sustainable Public Procurement: Call to Action

This gallery contains 1 photo.

Dear Sustainable Public Procurement community,

The One Planet Network Sustainable Public Procurement Programme calls upon the global public procurement community to leverage purchasing power to respond and recover responsibly from the COVID-19 pandemic.

2020, 15th of December, Source: The One Planet Network Sustainable Public Procurement Programme, https://www.oneplanetnetwork.org

In particular, we propose nine concrete actions for the public procurement community: explore the “Call to Action”

Call to action:

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

13 Decembrie 2020, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

Arad


Continue reading

48 de autorități contractante din toată țara au apelat la asistența tehnică oferită de ANAP și Banca Mondială pentru îmbunătățirea proceselor de achiziții

Anul trecut, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) a demarat un exercițiu amplu de asistență tehnică în teritoriu destinată autorităților și entităților contractante în vederea îmbunătățirii proceselor de achiziții publice și eficientizării acestora, al pregătirii profesioniștilor în achiziții publice, cât și în ceea ce privește reducerea neregulilor și a corecțiilor financiare.

8 Decembrie 2020, Sursa: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

Demersul face parte din proiectul Sprijin în implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante (cod SIPOCA 625), finanțat din fonduri nerambursabile și realizat în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale (BM).

Potrivit proiectului, ANAP alături de BM s-au angajat în acordarea de sprijin aplicat pentru 160 de autorități și entități contractante (AC) cu scopul de a contribui la creșterea performanței în achizițiile publice. AICI puteți urmări o scurtă prezentare a aceastei inițiative.

Până în acest moment, 48 de autorități și entități contractante au primit asistența tehnică prin:

Continue reading

ANAP a publicat astăzi Ordinul președintelui cu privire la modul de formulare a cerințelor de calificare și a specificațiilor tehnice aferente achiziției de măști de protecție

În contextul actual în care utilizarea măștilor de protecție reprezintă nu doar o măsură de siguranță împotriva răspândirii COVID-19, dar și o obligație legală, și pentru a depăși perioada dificilă pe care o traversăm din punct de vedere medical, ANAP a considerat necesară instituirea unei practici unitare care să asigure integritatea procesului de achiziție al măștilor de protecție.

4 Decembrie 2020, Sursa: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

ANAP a realizat o cercetare aprofundate a legislaţiei cu impact asupra pieţei distribuţiei de măști și a purtat un dialog activ cu Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și Asociația de Standardizare din România (ASRO), rezultatul acestor acțiuni fiind elaborarea unui model pe baza căruia autoritatea  contractantă va întocmi fiecare documentație de atribuire.

Scopul demersului ANAP este de a sprijini autoritățile contractante prin punerea la dispoziție a unui material care include informații precum: instrucțiuni pentru ofertanți/candidați, detalii referitoare la formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile care urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din anunțul de participare/de participare simplificat, privind garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea financiară.

 

Continue reading

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.