Monthly Archives: August 2018

Noile normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice

30 august 2018

Guvernul a adoptat, în şedinţa de pe 29 august, o ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.

El a precizat că această ordonanţă a fost adoptată la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.

ACTUALIZARE 3 septembrie 2018

Normativele de cheltuieli privesc acţiunile de protocol şi dotarea cu autoturisme.

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

26 august 2018, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

 

Arad

 

Continue reading

Notificare ANAP : În atenția entităților contractante

Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice

 

NOTIFICARE

cu privire la respectarea unor reguli de confirmare a încadrării în categoria de entități contractante prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, de către subiecți de drept, la încărcarea în SEAP a unei documentații de atribuire, aferentă unei proceduri de atribuire, în vederea îndeplinirii funcţiei de control ex ante de către ANAP, în baza prevederilor OUG nr. 98/2017

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, ,,Au calitatea de entitate contractantă în sensul prezentei legi orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5 – 11 şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii: (…) c) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) şi b) care funcţionează în baza unor drepturi exclusive sau speciale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate de o entitate competentă.”

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

12 august 2018, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

 

Arad

Continue reading

How cities pilot circular economy actions to fight urban waste

“From citizen participation to local action: How cities pilot circular economy actions to fight urban waste”

will take place as part of the European project UrbanWINS on 12 September 2018 at 15.00-16:30 (CET)

 

The 3rd UrbanWINS webinar is all about cities’ experiences in selecting and implementing innovative circular waste management policies. We zoom in on the UrbanWINS pilot cities Torino and Leiria and will hear about their activities on the ground:

Continue reading

Notificare cu privire la informaţiile pe care autoritatea/entitatea contractantă trebuie să le includă în notificarea către ANAP referitoare la inițierea procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și a modificărilor contractuale

Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice aduce o serie de clarificări asupra anumitor aspecte care vizează informațiile pe care autoritățile/entitățile contractante au obligația să le transmită către instituția noastră, atunci când au în intenţie inițierea unei proceduri  de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, sau începerea etapelor de modificare a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, contractului/acordului-cadru sectorial, în conformitate cu Anexa 1 la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 419/08.06.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor /acordurilor- cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii.

 

Recomandăm autorităților/entităților contractante utilizarea mijloacelor de comunicare electronice, respectiv, adresa de e-mail dedicată transmiterii acestor înștiințări, notificări@anap.gov.ro, astfel încât termenele prevăzute la art. 20 și respectiv art. 21 din O.U.G. nr.98/2017 să nu fie afectate, prin raportare la momentul primirii notificării de către ANAP.

Pentru a asigura deplina trasabilitate a informațiilor transmise ce urmează să fie introduse în algoritmul de selecție pentru evaluarea riscului asociat procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau modificărilor contractuale, notificările vor conține următoarele informații obligatorii, organizate sintetic după cum urmează:

Continue reading

Posturi din ultimele 7 zile în Administrația Românească

posturi.gov.ro cuprinde posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală.

Inițiativa reprezintă continuarea proiectului PublicJob.ro, coordonat de drd. Cristian Boțan — fost consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României.

Posturi.Gov.Ro

5 august 2018, Sursa : posturi.gov.ro, Autor : Cristian Boțan

Alba

 

Arad

 

Continue reading

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.